Projekty

Projekty

Stránka pro partnery. Na těto stránce najdete probíhající i ukončené projekty, v přehledném seznamu.

Probíhající

Projekty, které jsou současné době realizovány:

Aktivně s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči
Děti nebe
Diecézní pouť rodin
FAMILY POINT místo pro rodinu ®
Na rozcestí
Oslava 10 let Family Pointu
Prevence rizikového chování dětí s ADHD
Rodičovství krok za krokem
Skupinová aktivizační služba pro seniory
Svatba. A co dál?
TROJLÍSTEK sblížení tří generací ®
V rytmu ADHD
Všechny naše děti
Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů

Dokončené

Souhrn projektů, který byly úspěšně ukončeny:

Aktivní a tvořivé využití prázdninových dní
ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání
Chlapec s Aspergerovým syndromem
Dobrovolnictví seniorů
Dobrovolnictví v seniorském věku
KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
Lektorský Everest
Mám ADHD a vím, co smím
Máma NaDe vše
Na vlně ADHD
Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)
Oslava svátku rodiny
Podpora a další doprovázení dětí z neúplných rodin, dětí se syndromem ADHD a jejich rodičů
Podpora a upevňování rodinných vztahů prostřednictvím společných zážitků
Podpora plánování průběhu pěstounské péče
Podpora procesu průchodu klienta službou Bok po boku
Pozitivní rozvoj dětí v době jarní a letní
Pro rodiny z Vysočiny
Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD
Průvodce na vlastní cestu
Rodina i kariéra – není žádná bariéra
Rodinné a rodičovské kompetence – jejich rozvoj a uplatňování v praxi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory
Trojlístek
Vzdělávejte se pro růst v JmK I.