Sociálně aktivizační služby pro seniory

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní i terénní formou poskytovány seniorům z města Brna. Posláním služby je poskytovat seniorům ve věku nad 55 let a jejich blízkým podporu a pomoc takovým způsobem, aby senioři mohli své stáří prožívat aktivně, radostně a co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Jedinečnost sociální služby je také v poskytování pravidelného ambulantního setkávání seniorů v uzavřené skupině.Komplexní přístup služby tak zajišťuje podporu seniorů vedoucí k jejich setrvání v přirozeném prostředí a prevenci nutnosti využít pobytová zařízení či nemocnice.

1. Senior Klub

 • Info okénko nabízí možnost zeptat se na věci, které seniory zajímají, dozvědět se důležité informace ze sociální či právní oblasti, o bezpečnosti, mezilidských vztazích, mezigeneračním soužití, koníčcích atd.
 • Trénink paměti je důležité preventivní cvičení k udržení duševní svěžesti, které pomáhá předcházet nemocem stáří. Účastníci kurzu jsou zábavnou formou seznámeni s paměťovými technikami, strategiemi jako jsou asociace a vizualizace, s cvičeními na zlepšení koncentrace. Osvojené techniky si mohou procvičit a vyzkoušet v praktických životních situacích, stejně jako v psychomotorických cvičeních.
 • Zdravotní skupinové cvičení slouží k posílení a udržování aktivity celého pohybového aparátu. Používají se speciální gymnastické pomůcky, jako např. gymnastické míče, šátky, Thera-band pásy i masážní balonky.
 • Tanec v sedě je skupinovým tancem původem z Norska, který je určen pro seniory, kteří by si rádi netradičně zatančili, a to v sedě na židlích. Ve společenství přátel je možné znovu objevovat radost z tance, který povzbudí tělo, a hudby, která potěší ducha.

2. Poradna pro seniory

Je otevřená všem seniorům, kteří hledají podporu při řešení své obtížné životní situace. Nabízíme:

 • bezplatné základní sociální poradenství (v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči nebo u zájemce doma)
 • možnost anonymního poskytnutí služby (diskrétnost)
 • podporu při řešení problémů a těžkostí spojených nejen se stářím
 • doprovázení (např. na úřady)
 • individuální rozhovory se zájemci o sociálně aktivizační programy pro seniory

3. Bok po boku

Jedná se o terénní služba pro seniory v jejich domácím prostředí.

V rámci tohoto projektu nabízíme osobní setkávání pro seniory, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit společenského života a rádi by si popovídali a strávili svůj čas ve společnosti druhého člověka.

Jedna návštěva trvá v rozmezí 30–60 minut, 1× týdně, dle domluvy seniora s pracovníkem.

Realizaci SASS finančně podporují:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)