Sociálně aktivizační služby pro seniory

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní i terénní formou poskytovány seniorům z města Brna. Posláním služby je poskytovat seniorům ve věku nad 55 let a jejich blízkým podporu a pomoc takovým způsobem, aby senioři mohli své stáří prožívat aktivně, radostně a co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Jedinečnost sociální služby je také v poskytování pravidelného ambulantního setkávání seniorů v uzavřené skupině.Komplexní přístup služby tak zajišťuje podporu seniorů vedoucí k jejich setrvání v přirozeném prostředí a prevenci nutnosti využít pobytová zařízení či nemocnice.

1. Senior Klub

  • Info okénko nabízí možnost zeptat se na věci, které seniory zajímají, dozvědět se důležité informace ze sociální či právní oblasti, o bezpečnosti, mezilidských vztazích, mezigeneračním soužití, koníčcích atd.
  • Trénink paměti je důležité preventivní cvičení k udržení duševní svěžesti, které pomáhá předcházet nemocem stáří. Účastníci kurzu jsou zábavnou formou seznámeni s paměťovými technikami, strategiemi jako jsou asociace a vizualizace, s cvičeními na zlepšení koncentrace. Osvojené techniky si mohou procvičit a vyzkoušet v praktických životních situacích, stejně jako v psychomotorických cvičeních.
  • Zdravotní skupinové cvičení slouží k posílení a udržování aktivity celého pohybového aparátu. Používají se speciální gymnastické pomůcky, jako např. gymnastické míče, šátky, Thera-band pásy i masážní balonky.
  • Tanec v sedě je skupinovým tancem původem z Norska, který je určen pro seniory, kteří by si rádi netradičně zatančili, a to v sedě na židlích. Ve společenství přátel je možné znovu objevovat radost z tance, který povzbudí tělo, a hudby, která potěší ducha.

2. Poradna pro seniory

Je otevřená všem seniorům, kteří hledají podporu při řešení své obtížné životní situace. Nabízíme:

  • bezplatné základní sociální poradenství (v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči nebo u zájemce doma)
  • možnost anonymního poskytnutí služby (diskrétnost)
  • podporu při řešení problémů a těžkostí spojených nejen se stářím
  • doprovázení (např. na úřady)
  • individuální rozhovory se zájemci o sociálně aktivizační programy pro seniory

3. Bok po boku

Jedná se o terénní služba pro seniory v jejich domácím prostředí.

V rámci tohoto projektu nabízíme osobní setkávání pro seniory, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit společenského života a rádi by si popovídali a strávili svůj čas ve společnosti druhého člověka.

Jedna návštěva trvá v rozmezí 30–60 minut, 1× týdně, dle domluvy seniora s pracovníkem.

Realizaci SASS finančně podporují: