Diecézní pouť rodin

17. diecézní pouť rodin k 1 100. výroční mučednické smrti sv. Ludmily

,,Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.” (Př 31,30b)

Každoroční setkání rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem.

Kdy

28. 8. 2021, 10.00 – 16.00

Kde

 • Žďár nad Sázavou, areál zámku
 • parkování – před areálem zámku a parkoviště firmy TOKOZ

Další informace

Pro maminky je k dispozici mobilní Family Point (místnost pro kojení a přebalování).

Program

10.00 Pontifikální mše svatá – hlavní pódium, hlavní celebrant diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

od 12.15 bohatý duchovní i doprovodný program pro děti, mládež i dospělé

 • Přednáška a výstava ,,Kněžna sv. Ludmila” (spolek Svatá Ludmila 1 100, z.s.)
 • Horácká muzika ,,Pocta sv. Janu Nepomuckému”
 • Komentované prohlídky, adorace, svátost smíření,…
 • Skákací hrad i skluzavka, malování na obličej, překážková dráha, výroba placek (program Diecézního centra mládeže)
 • Zastavení se svatou Ludmilou (program Katechetického centra)
 • Putování za poznáním aneb po stopách sv. Ludmily a sv. Josefa (program Centra pro rodinu a soc. péči pro děti a mládež)

15.30 Zakončení pouti

Diecézní pouť rodin podporují

Rodový erb Kinských

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)