Diecézní pouť rodin

Každoroční pouť rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem jako příležitost k setkávání a sdílení.

18. Diecézní pouť rodin

Letošní ročník je významný hned několika novinkami. Zásadní je změna lokality, kde pouť rodin proběhne. Letos se můžete těšit na krásné prostředí areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. A svou první pontifikální mši svatou na pouti rodin coby diecézní biskup brněnský bude celebrovat otec Pavel Konzbul.

Kdy

 • 27. 8. 2022, 10.15–16.00 hod.

Kde

 • Předklášteří u Tišnova, areál cisterciáckého kláštera Porta coeli

Další informace

 • Občerstvení lze zakoupit přímo v areálu Porta coeli (zajišťují: Na Humpolce, Vorkloster, Klášterní kavárna Porta coeli)
 • Pro maminky je k dispozici mobilní Family Point (místnost pro kojení a přebalování).
 • Během celé pouti bude přítomna služba první pomoci (Charita Tišnov)
 • Parkování – kolem klášterní zdi, v ulice Trávníky,…

Program

10.15 Pontifikální mše svatá – hlavní celebrant diecézní biskup brněnský Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. 

od 12.15 bohatý duchovní i doprovodný program pro všechny generace

 • přednáška ,,Parkour pro seniory aneb prevence pádu” (In Motion Academy Brno)
 • pohádka ,,Kiwi vynálezcem”, tvarování balónků (Divadélko S RADOSTÍ – Tomáš Velzel)
 • aktivity pro děti a mládež (překážková dráha, tvoření, skákací hrad,…)
 • prohlídky kostela, pivovaru Vorkloster, Podhoráckého muzea, květinové zahrady Planté,… 
 • adorace (komunita Emmanuel), svátost smíření,…
 • a další……

15.30 Zakončení pouti – požehnání

Diecézní pouť rodin podporují

klaster_porta_coeli
obec_predklasteri_logo
Obec Předklášteří
family-point_logo
plante_logo

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)