Diecézní pouť rodin

17. diecézní pouť rodin k 1 100. výroční mučednické smrti sv. Ludmily

,,Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.” (Př 31,30b)

Každoroční setkání rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem.

Kdy

28. 8. 2021, 10.00 – 16.00

Kde

  • Žďár nad Sázavou, areál zámku
  • parkování – před areálem zámku a parkoviště firmy TOKOZ

Další informace

Pro maminky je k dispozici mobilní Family Point (místnost pro kojení a přebalování).

Program

10.00 Pontifikální mše svatá – hlavní pódium, hlavní celebrant diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

od 12.15 bohatý duchovní i doprovodný program pro děti, mládež i dospělé

  • Přednáška a výstava ,,Kněžna sv. Ludmila” (spolek Svatá Ludmila 1 100, z.s.)
  • Horácká muzika ,,Pocta sv. Janu Nepomuckému”
  • Komentované prohlídky, adorace, svátost smíření,…
  • Skákací hrad i skluzavka, malování na obličej, překážková dráha, výroba placek (program Diecézního centra mládeže)
  • Zastavení se svatou Ludmilou (program Katechetického centra)
  • Putování za poznáním aneb po stopách sv. Ludmily a sv. Josefa (program Centra pro rodinu a soc. péči pro děti a mládež)

15.30 Zakončení pouti

Diecézní pouť rodin podporují