Kurz pro lektory Přípravy na manželství

skoleni-pro-lektory-pripravy-na-manzelstvi

 Abychom mohli snoubencům poskytovat předmanželskou přípravu, je třeba mít kvalitní a dobře proškolené lektory. Proto zájemcům nabízíme kurz pro lektory Přípravy na manželství.

Absolventi kurzu (budoucí lektoři) budou schopni realizovat zážitkový kurz zaměřený na přípravu na manželství, obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR, pro různě početné skupiny zájemců (1–8 párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.

Komu je určený Kurz pro lektory Přípravy na manželství

Účastníky kurzu mohou být manželské páry (délka manželství nejméně osm let), kde alespoň jeden z manželů je absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie (např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých atd.)

Kurzu se mohou účastnit i kněží. Je však třeba počítat s tím, že u párových aktivit bude účastník-kněz pouze pozorovatelem. Před zahájením kurzu je třeba předložit kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce. 

Kdy

nové termíny připravujeme

Kde

Cena

Kurz je pro účastníky bezplatný.

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku programu.

Informace o kurzu

Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků – celkem 32 hodin.

Úvodní sobota ve formě zážitkových aktivit účastníkům kurzu představí, o čem výcvik bude, lidově řečeno “do čeho jdou”.

V následujících třech sobotních setkáních účastníci kurzu obdrží “základní manuál” – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR).

Povinnou součástí kurzu je také praktický výcvik v rámci skupinové přípravy na manželství nebo na některém z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Lektoři

Manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z. s.), kteří (mimo jiné) vedli více než patnáct let Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová

tel.: +420 / 736 606 468
email: milana.vykydalova@centrum.cz