Cvičení rodičů (prarodičů) s dětmi

metodiky pohybových aktivit

Základem lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) a dítěte vedená hravou formou zkušenými lektorkami. Užijte si zdravý pohyb přiměřený věku a schopnostem dítěte, práci v kolektivu dětí, rodičů a prarodičů, nácvik soustředění se na danou činnost. Využíváme tradiční i netradiční cvičební pomůcky, nářadí i prvky zdravotního cvičení, které pro Vás může být zdrojem inspirace a nových nápadů, jak napomoci správnému vývoji svého dítěte. Kurzy jsou rozděleny podle věku dítěte (9-12 měsíců/1-2 roky, 2-3 roky). Pro děti mladší 9 měsíců nabízíme kurz Hrátky s miminky.

Cvičení (pra)rodičů s kojenci 9–12 měsíců

Lekce zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí, ale i sociálních a poznávacích schopností. Děti se zapojují podle vlastního tempa do aktivit plných písniček, dětských říkánek a her, seznamují
se s různými cvičebními pomůckami. Aktivity jsou doplněny povídáním o daném období dítěte a jeho psychickém a motorickém vývoji. Vhodné pro děti, které lezou.

Kdy & kde

 • každé pondělí 9.15 – 10.15
 • 13. 9. 2021 – 24. 1. 2022

Společenský sál, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

 • Celé pololetí
  1 900 Kč
  – 100 Kč/1 lekce
 • Jednorázová platba
  150 Kč
  (při pokračování na celé pololetí se tato částka odečítá z celkové ceny kurzu)

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Lektorka

Mgr. et Mgr. Petra Sapáková

 

Cvičení (pra)rodičů s dětmi ve věku 1–2 roky

Pohybové hry pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 12–24 měsíců, které umí s jistotou chodit. V hodině s pevnou stavbou se střídají aktivity plné písniček, dětských říkanek a her.

 • Kdy & kde

 • každé pondělí 10.30 – 11.30 – skupinka zrušena 
 •  13. 9. 2021 – 24. 1. 2022
 • každý čtvrtek 9.15 – 10.15
 • 9. 9. 2021 – 27. 1. 2022
 
 Společenský sál, CRSP, Biskupská 7, Brno

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Cena

 • Celé pololetí
  1 900 Kč
  – 19 lekcí, 100 Kč/1 lekce – pondělí
  1 800 Kč – 18 lekcí, 100 Kč/1 lekce – čtvrtek
 • Jednorázová platba
  150 Kč
  (při pokračování na celé pololetí se tato částka odečítá z celkové ceny kurzu)

Lektorky

Mgr. et Mgr. Petra Sapáková (pondělí)

Alena Orlová (čtvrtek)

Cvičení (pra)rodičů s dětmi ve věku 2–3 roky

Pohybové hry pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 24–36 měsíců.
V hodině s pevnou stavbou se střídají aktivity plné písniček, dětských říkanek a her.

Kdy & kde

 • každé úterý 9.15 – 10.15
 • 7. 9. 2021 – 25. 1. 2022

 

 • každý čtvrtek 10.30 – 11.30
 • 9. 9. 2021 – 27. 1. 2022

Společenský sál, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

 • Celé pololetí
  1900 Kč
  – 19 lekcí, 100 Kč/1 lekce – úterý
  1800 Kč – 18 lekcí, 100 Kč/1 lekce – čtvrtek
 • Jednorázová platba
  150 Kč
  (při pokračování na celé pololetí se tato částka odečítá z celkové ceny kurzu)

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Lektorky

Mgr. Daniela Müllnerová (úterý)
Alena Orlová (čtvrtek)

Kontakt na koordinátora

Bc. Barbora Kosíková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: barbora.kosikova@crsp.cz

Co říkají účastníci

 • “Velmi příjemný přístup, lektorka vždy ochotná a vstřícná, snažila se přizpůsobit program aktuální situaci a náladě”
 • “Skvělá práce lektorky. Přístup k dětem, flexibilnost”

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)