Skupinová aktivizační služba pro seniory

skupinova-aktivizacni-sluzba-pro-seniory

Aktivizační služba pro seniory nabízí příležitost navázat nové kontakty a možnost smysluplně prožít svůj volný čas ve společnosti vrstevníků.

Skupinová setkání pro seniory

Skupinová setkání probíhají po celý rok v prostorách CRSP na Biskupské 7 v centru Brna nebo formou venkovních akcí.

Pravidelná setkání se konají 2x týdně, délka jednoho je dvě hodiny. Kapacita skupiny je maximálně 10 účastníků

 

Program září 2023

SRAZ: 9.45 na autobusové zastávce u Ústředního hřbitova

CESTA TAM: 10.01 busem 105 do Mikulova, bez přestupu

v Mikulově, zast. 22.dubna v 11.24

pěšky přes náměstí k archivu

CESTA ZPĚT: odjezdy busu 105 z Mikulova, zast. U parku:

14.08, 14.38, 15.18, 16.13

JÍZDENKY: cca 60 Kč (zpáteční), koupím hromadně u řidiče

PROGRAM: návštěva archivu v Mikulově, nahlédnutí do archiválií a restaurátorské dílny s komentářem, prohlídka náměstí. Celou dobu se nám bude věnovat Mgr. Darja Kocábová.

Sraz: ve 13.30 na Biskupské 7

Po delší době se opět sejdeme v Centru ke vzájemnému sdílení, procvičení paměti a promítání fotografií ze společně prožitých akcí z r. 2021+2022

Sraz: 16.30 před Novou radnicí, začátek promítání v 17 (sedadla nejsou číslovaná, tak abychom zabrali dobrá místa), konec v 18.30

Promítání záběrů vodojemů z brněnského podzemí od fotografa a vydavatele fotografických knih Libora Teplého.

POUZE PRO TY, KTEŘÍ SI U MĚ ZAKOUPILI VSTUPENKU (NEZAPOMEŇTE JI DOMA). NA MÍSTĚ LÍSTKY NEKOUPÍTE, JE VYPRODÁNO.

Sraz: ve 13.30 na Biskupské 7

Sejdeme se v Centru ke vzájemnému sdílení, procvičení paměti a promítání fotografií ze společně prožitých akcí z r. 2021+2022.

Sraz: v 10 na Biskupské 7

Již popáté nás navštíví lektorka projektu SeniorOn – Fatima. Ohlédneme se za uplynulým kurzem a procvičíme nabyté dovednosti. Velký prostor bude opět ponechán individuálním dotazům, takže si připravte, co by vás zajímalo nebo s čím máte problém.

Sraz: v 10 na Jezírku (výstup na zast. busu 57 U Jezírka – na znamení)

Jsme srdečně zváni ke komentované prohlídce přírodní zahrady, k ochutnávce ze zahradních produktů a k posezení u ohně.

Sraz: v 9.45 ve Family Pointu

Přijďte si poslechnout lektorku a koučku Mgr. Dagmar Mega z Uherského Hradiště. Představí nám koncept Snoezelenu a objasní, jak využívat smyslové vnímání pro zkvalitnění života – zmírnění stresové zátěže, rychlejší regeneraci, zlepšení paměti a pozornosti.

Pravidelné setkávání

Kdy

Pravidelně 2x týdně:

 • středa 10.00–12.00 hod.
 • čtvrtek 13.30-15.30 hod.

Kde

Biskupská 7, Centrum pro rodinu a sociální péči

Cena

 • zdarma

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Senioři jedou! – skupinová aktivizační služba pro seniory“, který je podpořen z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Skupinová setkání jsou poskytována zdarma díky finanční podpoře města Brna.

Seniory při návštěvě výstav podporuje Moravské zemské muzeum.

Pro koho je skupinové setkání určeno

Setkání je určeno seniorům, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání

 • fyzická omezení
 • psychická omezení
 •  sociální izolace
 • ekonomické důvody

Cíle skupinového setkání

Společně budeme usilovat o to, abyste

 • si měli s kým popovídat a necítili se sami,
 • se setkávali se svými vrstevníky,
 • využívali různé možnosti pro trávení svého času,
 • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací,
 • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Obecná struktura skupiny

Začátek programu
Na začátku setkání je vždy prostor pro sdílení a diskuzi mezi sebou. Účastníci mohou sdílet, jak prožili uplynulý týden, vyjádřit se k aktuálnímu dění či věnovat se tématům, která jsou pro ně důležitá nebo zajímavá.

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity jsou zaměřené na posílení fyzických dovedností, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, podporují psychickou pohodu, dobrou náladu. 

Infookénko
Infookénko slouží k předání informací a tipů o bezplatných akcích pro seniory ve městě Brně a okolí. Současně je zde prostor pro tipy a sdělení od účastníků, jak na akce plánované, tak i na akce, kterých se zúčastnili.

Aktivity se zaměřením
Hlavní náplní skupinových setkání jsou aktivity zaměřené na trénink paměti, reminiscence (neboli vzpomínání), psychomotoriky a psychohygieny. Velmi oblíbeným zpestřením programu jsou návštěvy výstav, komentované prohlídky, vycházky, krátké výlety, odborné semináře a cestovatelské besedy.


Zásady skupinového setkání

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka
E – empatie a indivudální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu
N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů
I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku
O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup
R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí
Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku
M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Kontakt na vedoucí programu

Zaujala Vás Skupinová aktivizační služba pro seniory? Před Vaší návštěvou kontaktujte vedoucí programu:

Pomozte nám pomáhat. Podpořte skupinovou aktivizační službu pro seniory