Skupinová aktivizační služba pro seniory

skupinova-aktivizacni-sluzba-pro-seniory

Aktivizační služba pro seniory nabízí příležitost navázat nové kontakty a možnost smysluplně prožít svůj volný čas ve společnosti vrstevníků.

Skupinová setkání pro seniory

Skupinová setkání probíhají po celý rok v prostorách CRSP na Biskupské 7 v centru Brna nebo formou venkovních akcí.

Pravidelná setkání se konají 2x týdně, délka jednoho je dvě hodiny. Kapacita skupiny je maximálně 15 účastníků

Program červen 2024

Sraz: v 16 uvnitř centra na Mečové 5 – prohlídka výstavy, 16.30-18 komentovaná vycházka (pro přihlášené). 

Výstava: Zajímá vás, jak bude v budoucnu vypadat veřejné prostranství před bazilikou na Starém Brně? Vyroste tam mandloňový sad a prostor oživí meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd…

Přijďte si prohlédnout všechny soutěžní i oceněné návrhy uměleckých děl architektonicko-výtvarné soutěže, kterou uspořádala Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem kultury MMB.

Komentovaná vycházka: W. A. Mozart → T. A. Edison → páter Středa → Jezdecká socha → Alegorie Spravedlnosti → Multifunkční hodinový stroj → Vodní prvky na Dominikánském náměstí.
V případě nepříznivého počasí bude náhradní program ve formě přednášky v Urban centru.

Sraz: v 16.15 před kostelem, zast. Vojenská nemocnice (tram 2, 3)

V rámci akce „Noc kostelů“ nás bude od 16.30 čekat komentovaná prohlídka kostela, na kterou od 17 do 17.30 naváže varhanní a pěvecký koncert duchovní hudby českých i zahraničních mistrů.

Od 17.30 do 18 bude příležitost ke komentované prohlídce Kapitulní síně ve Vojenské nemocnici. Tento památný prostor bývalého kláštera premonstrátů je veřejnosti přístupný jen při zvláštních příležitostech. V současnosti slouží jako obřadní místnost městské části Brno-Židenice. Cenná umělecká výmalba byla před nedávnem velkým nákladem restaurována. Máme tedy možnost ji vidět v plné kráse i se zasvěceným výkladem.

Kapitulní síň se nachází v 1. patře bez výtahu!

Cílem Veletrhu je propagace služeb asi 30 organizací, které v městě Brně existují pro rodiny a seniory. Ty na Veletrhu odprezentují svou činnost a pro návštěvníky bude připraven zábavný program. 

Kdybyste měli cestu kolem, můžete se zastavit na stánek CRSP, budu tam od 10 do 13 s retrokoutkem.

Sraz: v 16.30 v knihovně, Lány 3

Začátek: v 17

Odhalíme tajemství podzemních prostor pod Špilberkem, dozvíme se o tajné cestě z hradu, o novodobé nedokončené tramvajové štole pod špilberským kopcem, i o nejhlubší studni v českých zemích…

 

Senior kavárna:

Sraz: v 15:45 v divadle, začátek v 16 (zdarma, drobné občerstvení)

Lektoři HaDivadla Kristýna a Jakub nám přiblíží inscenaci „Věřit v šelmy“ a poskytnou zájemcům prostor pro sdílení vlastních divadelních zážitků.

 

Divadelní představení „Věřit v šelmy“:

Sraz: v 17.15 v divadle, začátek v 17.30

Vstupné: 100,- Kč (zvýhodněná cena pro nás)

Inscenace je zpracována podle stejnojmenné autobiografické prózy francouzské antropoložky a spisovatelky Nastassji Martin. Ta byla v srpnu 2015 při výzkumném putování Kamčatkou napadena a vážně poraněna medvědem. Nastassja líčí léčebný proces a zacelování ran – fyzických i psychických…

Začátek: v 9.30 na Jezírku (zast. busu 57 U Jezírka – na znamení), ukončení ve 13

Přijďte načerpat energii do přírodní relaxační zahrady a objevit její vůně, chutě a tvary. Nechte se inspirovat nápady na využití darů přírody a tvoření z přírodních materiálů, které si pro nás připravili pracovníci Jezírka.

(PRO PŘIHLÁŠENÉ S REZERVOVANOU VSTUPENKOU!)

Sraz: 16:45 před vstupem na hřbitov, začátek v 17, ukončení 18:30

Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích, největšího a dodnes jediného fungujícího židovského pohřebiště na Moravě a ve Slezsku. Pochovány jsou zde osobnosti z oblasti politiky, kultury, vědy, hospodářství a náboženství, jako např. rabíni Baruch Placzek a Richard Feder, novinář Hieronymus Lorm, mecenáš Heinrich Gomperz, herec Hugo Haas, primabalerína Alice Flachová nebo psycholožka Věra Capponi. Komentovaná prohlídka přiblíží historii hřbitova, osudy zde pochovaných příslušníků význačných továrnických a průmyslnických rodin, ale i tradice a zvyklosti židovského způsobu pohřbívání. 

Pro muže je povinnost mít pokrývku hlavy. Kvůli zpřísněným bezpečnostním opatřením návštěvníci poskytnou Židovské obci v Brně své jméno, telefonní číslo a mailovou adresu. Rezervací vstupenky s tímto vyjadřují souhlas. 

Sraz: ve 13:15 na Biskupské 7 (do 13 recepce uzavřena)

Po delší době nás opět navštíví lektorka projektu SeniorOn – Fatima. Setkání bude patřit vzájemnému sdílení našich dovedností s mobilem a individuálním dotazům, takže si připravte, co by vás zajímalo nebo s čím máte problém.

Pravidelné setkávání

Kdy

Pravidelně 2x týdně:

 • středa 13.30–15.30 hod.
 • čtvrtek 13.30-15.30 hod.

Kde

Biskupská 7, Centrum pro rodinu a sociální péči

Cena

 • zdarma

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Senioři jedou! – skupinová aktivizační služba pro seniory“, který je podpořen z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Skupinová setkání jsou poskytována zdarma díky finanční podpoře města Brna.

Seniory při návštěvě výstav podporuje Moravské zemské muzeum.

Pro koho je skupinové setkání určeno

Setkání je určeno seniorům, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání

 • fyzická omezení
 • psychická omezení
 •  sociální izolace
 • ekonomické důvody

Cíle skupinového setkání

Společně budeme usilovat o to, abyste

 • si měli s kým popovídat a necítili se sami,
 • se setkávali se svými vrstevníky,
 • využívali různé možnosti pro trávení svého času,
 • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací,
 • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Obecná struktura skupiny

Začátek programu
Na začátku setkání je vždy prostor pro sdílení a diskuzi mezi sebou. Účastníci mohou sdílet, jak prožili uplynulý týden, vyjádřit se k aktuálnímu dění či věnovat se tématům, která jsou pro ně důležitá nebo zajímavá.

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity jsou zaměřené na posílení fyzických dovedností, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, podporují psychickou pohodu, dobrou náladu. 

Infookénko
Infookénko slouží k předání informací a tipů o bezplatných akcích pro seniory ve městě Brně a okolí. Současně je zde prostor pro tipy a sdělení od účastníků, jak na akce plánované, tak i na akce, kterých se zúčastnili.

Aktivity se zaměřením
Hlavní náplní skupinových setkání jsou aktivity zaměřené na trénink paměti, reminiscence (neboli vzpomínání), psychomotoriky a psychohygieny. Velmi oblíbeným zpestřením programu jsou návštěvy výstav, komentované prohlídky, vycházky, krátké výlety, odborné semináře a cestovatelské besedy.


Zásady skupinového setkání

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka
E – empatie a indivudální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu
N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů
I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku
O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup
R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí
Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku
M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Kontakt na vedoucí programu

Zaujala Vás Skupinová aktivizační služba pro seniory? Před Vaší návštěvou kontaktujte vedoucí programu:

Pomozte nám pomáhat. Podpořte skupinovou aktivizační službu pro seniory