Skupinová aktivizační služba pro seniory

skupinova-aktivizacni-sluzba-pro-seniory

Aktivizační služba pro seniory nabízí příležitost navázat nové kontakty a možnost smysluplně prožít svůj volný čas ve společnosti vrstevníků.

Skupinová setkání pro seniory

Skupinová setkání probíhají po celý rok v prostorách CRSP na Biskupské 7 v centru Brna nebo formou venkovních akcí.

Pravidelná setkání se konají 2x týdně, délka jednoho je dvě hodiny. Kapacita skupiny je maximálně 10 účastníků

 

Program červen 2023

Sraz: v 16:45 před kostelem (zast. tram 2, 3 Vojenská nemocnice)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně. Díky akci „Noc kostelů“ budeme moci kromě kostela nahlédnout také do Kapitulní síně ve Vojenské nemocnici. Tento památný prostor bývalého kláštera premonstrátů je veřejnosti přístupný jen při zvláštních příležitostech. Cenná umělecká výmalba byla před nedávnem velkým nákladem restaurována, takže ji uvidíme v plné kráse i se zasvěceným výkladem.

 

Sraz: ve 12.50 u hlavní brány Ústředního hřbitova

Odjezd 13.10 busem 504 (s 1 přestupem dojedeme až ke klášteru)

Jízdenky: nad 70 let – 2x jízdenka na 1 zónu á 9 Kč, koupíte např. na nádraží nebo v DPMB (LZE ZAKOUPIT I U ŘIDIČE BUSU)

Čekat nás bude komentovaná prohlídka historicky cenné Benediktinské knihovny + 2 výstavy: „Básník obrazu Max Švabinský“ a „Spisovatelky Moravy od poloviny 19. st. do začátku 21. st.“

Vstupné: 70 Kč/senior, ZTP zdarma

POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ, PŘIHLÁŠKY DO 5. 6.

Sraz: ve 13 na Mečové 5

Můžete se těšit na spoustu dobových snímků i fotografií ze současnosti, které ukazují, jak dalece se Zoo Brno za tuto dobu proměnila, kam směřuje a jaké jsou v současnosti její hlavní cíle a poslání.

Sraz: v 10 na Biskupské 7

Již počtvrté nás navštíví lektorka projektu SeniorOn – Fatima. Setkání bude tentokrát zcela patřit vzájemnému sdílení našich dovedností s mobilem a individuálním dotazům, takže si připravte, co by vás zajímalo nebo s čím máte problém.

Sraz: v 17.45 v knihovně, začátek: v 18 hod.

Cestovatel Jaromír Novák nám ukáže zajímavá místa Skotska od Edinburghu až po ostrov Skye, jako např. hrad Balmoral, vrchol Lochnagar, Loch Ness nebo Loch Lomond.
Užijeme si poutavé vyprávění o těchto přírodních i stavebních památkách, jež jsou opředeny tajemnou historií a legendami.

Sraz: v 16.30 v knihovně, začátek přednášky v 17 (5. NP, malý sál)

Zajímá Vás, jak můžeme využít dřeviny pro své zdraví, jak je rozpoznáme a co vše z nich můžeme připravit?

Zavítejte na přednášku Mgr. Petry Hanákové z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Prohlédneme si i výstavu, která představí na tři desítky našich původních i pěstovaných stromů a keřů využívaných v lidovém léčitelství i současné fytoterapii a stále populárnější gemmoterapii – léčbě pupeny.

 

Sraz: ve 13 na konečné tram 4

Navštívíme Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a rozšíříme své obzory výstavou „Intimní život rostlin“.

Sraz: v 9.15 před kostelem na Mendlově nám.

POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ.

Sraz: v 10.45 před kostelem na Mendlově nám.

POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ.

Pravidelné setkávání

Kdy

Pravidelně 2x týdně:

 • středa 10.00–12.00 hod.
 • čtvrtek 13.30-15.30 hod.

Kde

Biskupská 7, Centrum pro rodinu a sociální péči

Cena

 • zdarma

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Senioři jedou! – skupinová aktivizační služba pro seniory“, který je podpořen z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Skupinová setkání jsou poskytována zdarma díky finanční podpoře města Brna.

Seniory při návštěvě výstav podporuje Moravské zemské muzeum.

Pro koho je skupinové setkání určeno

Setkání je určeno seniorům, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání

 • fyzická omezení
 • psychická omezení
 •  sociální izolace
 • ekonomické důvody

Cíle skupinového setkání

Společně budeme usilovat o to, abyste

 • si měli s kým popovídat a necítili se sami,
 • se setkávali se svými vrstevníky,
 • využívali různé možnosti pro trávení svého času,
 • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací,
 • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Obecná struktura skupiny

Začátek programu
Na začátku setkání je vždy prostor pro sdílení a diskuzi mezi sebou. Účastníci mohou sdílet, jak prožili uplynulý týden, vyjádřit se k aktuálnímu dění či věnovat se tématům, která jsou pro ně důležitá nebo zajímavá.

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity jsou zaměřené na posílení fyzických dovedností, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, podporují psychickou pohodu, dobrou náladu. 

Infookénko
Infookénko slouží k předání informací a tipů o bezplatných akcích pro seniory ve městě Brně a okolí. Současně je zde prostor pro tipy a sdělení od účastníků, jak na akce plánované, tak i na akce, kterých se zúčastnili.

Aktivity se zaměřením
Hlavní náplní skupinových setkání jsou aktivity zaměřené na trénink paměti, reminiscence (neboli vzpomínání), psychomotoriky a psychohygieny. Velmi oblíbeným zpestřením programu jsou návštěvy výstav, komentované prohlídky, vycházky, krátké výlety, odborné semináře a cestovatelské besedy.


Zásady skupinového setkání

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka
E – empatie a indivudální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu
N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů
I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku
O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup
R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí
Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku
M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Kontakt na vedoucí programu

Zaujala Vás Skupinová aktivizační služba pro seniory? Před Vaší návštěvou kontaktujte vedoucí programu:

Pomozte nám pomáhat. Podpořte skupinovou aktivizační službu pro seniory