Skupinová aktivizační služba pro seniory

Místo, kde se setkáváte s přáteli

Skupinová setkání pro seniory probíhají po celý rok přímo na Biskupské 7,  v Centru pro rodinu a sociální péči.  Nabízejí příležitost navázat nové společenské kontakty a možnost smysluplně prožít svůj volný čas ve společnosti vrstevníků. Setkání trvá 2 hodiny a kapacita skupiny je 5–7 účastníků. Na skupině jsou přítomni 2 pracovníci, kteří zajišťují individuální péči.

Skupinová setkání jsou poskytována zdarma díky finanční podpoře města Brna.

Aktuálně přijímáme nové členy do čtvrteční skupiny!

Cíle skupinového setkání

Společně budeme usilovat o to, abyste

  • si měli s kým popovídat a necítili se sami,
  • se setkávali se svými vrstevníky
  • využívali různé možnosti pro trávení svého času
  • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací,
  • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Kdy

Skupinová setkání probíhají vždy:

Středa 10:00–12:00
Čtvrtek 9:00–11:00

Kde

Biskupská 7, Centrum pro rodinu a sociální péči

Zásady skupinového setkání

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka
E – empatie a indivudální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu
N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů
I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku
O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup
R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí
Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku
M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Kontakt na vedoucí programu

Zaujala Vás Skupinová aktivizační služba pro seniory? Před vaší návštěvou kontaktujte vedoucí programu:

Mgr. Eva Vostálová
mobil:  735 747 813
e-mail: eva.vostalova@crsp.cz
osobně na adrese Biskupská 7, Brno.

Financuje

brno_logo

Obecná struktura skupiny

Začátek programu
Na začátku setkání je vždy prostor pro sdílení a diskusi mezi sebou. Účastníci mohou sdílet, jak prožili uplynulý týden, vyjádřit se k aktuálnímu dění či věnovat se tématům, která jsou pro ně důležitá či zajímavá.

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity jsou zaměřené na posílení fyzických dovedností, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, podporují psychickou pohodu, dobrou náladu. Na setkání si mohou účastníci vyzkoušet tance vsedě, jednoduchá cvičení na židlích s pomůckami apod.

Infookénko
Infookénko slouží k předání informací a tipů o bezplatných akcích pro seniory ve městě Brně a okolí. Současně je zde prostor pro tipy a sdělení od účastníků, jak na akce plánované, tak i na akce, kterých se zúčastnili.

Aktivity se zaměřením
Hlavní součástí skupinových setkání tvoří aktivity zaměřené na trénink paměti, psychomotoriky, psychohygieny, dále tvořivé aktivity a diskuse na téma. 

Pro koho je skupinové setkání určeno

Setkání je určeno seniorům starším 55 let, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání

  • fyzická omezení
  • nebo psychická omezení
  • nebo sociální izolace
  • nebo ekonomické důvody

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás