Skupinová aktivizační služba pro seniory

skupinova-aktivizacni-sluzba-pro-seniory

Skupinová aktivizační služba – místo, kde se setkáváte s přáteli

Skupinová setkání pro seniory probíhají po celý rok v prostorách CRSP na Biskupské 7 v centru Brna. 

Skupinová aktivizační služba nabízí seniorům příležitost navázat nové kontakty a možnost smysluplně prožít svůj volný čas ve společnosti vrstevníků.

Pravidelná setkání se konají jednou týdně, délka jednoho je dvě hodiny. Kapacita skupiny je maximálně 10 účastníků. Skupinová setkání jsou poskytována ZDARMA díky finanční podpoře města Brna.

Program únor 2023

Sraz: v 10 na Biskupské 7

Navštívíme také výstavu Umění měnit Brno v Domě umění. Přiblíží nám realizované i plánované projekty. Vstupné: 20 Kč

Sraz: v 16.45 na nádvoří

Pouze pro přihlášené, obsazeno.

Sraz: v 10 na Biskupské 7

Sraz: v 16.45 na Mečové 5

Pouze pro přihlášené, obsazeno. Nemůžete-li přijít, omluvte se, prosím:

urbancentrum@brno.cz nebo na tel.: 778 520 752.

Pravidelné setkávání

Kdy

Pravidelně 2× týdně:

 • středa 10.00–12.00 hod.
 • čtvrtek 13.30-15.30 hod.

Kde

Biskupská 7, Centrum pro rodinu a sociální péči

Cena

 • zdarma

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Senioři jedou! – skupinová aktivizační služba pro seniory“, který je podpořen z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Skupinová setkání jsou poskytována zdarma díky finanční podpoře města Brna.

Výlety pro seniory podporuje Moravské zemské muzeum.

Pro koho je skupinové setkání určeno

Setkání je určeno seniorům, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání

 • fyzická omezení
 • nebo psychická omezení
 • nebo sociální izolace
 • nebo ekonomické důvody

Cíle skupinového setkání

Společně budeme usilovat o to, abyste

 • si měli s kým popovídat a necítili se sami,
 • se setkávali se svými vrstevníky,
 • využívali různé možnosti pro trávení svého času,
 • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací,
 • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Obecná struktura skupiny

Začátek programu
Na začátku setkání je vždy prostor pro sdílení a diskusi mezi sebou. Účastníci mohou sdílet, jak prožili uplynulý týden, vyjádřit se k aktuálnímu dění či věnovat se tématům, která jsou pro ně důležitá či zajímavá.

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity jsou zaměřené na posílení fyzických dovedností, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, podporují psychickou pohodu, dobrou náladu. Na setkání si mohou účastníci vyzkoušet tance vsedě, jednoduchá cvičení na židlích s pomůckami apod.

Infookénko
Infookénko slouží k předání informací a tipů o bezplatných akcích pro seniory ve městě Brně a okolí. Současně je zde prostor pro tipy a sdělení od účastníků, jak na akce plánované, tak i na akce, kterých se zúčastnili.

Aktivity se zaměřením
Hlavní součástí skupinových setkání tvoří aktivity zaměřené na trénink paměti, reminiscence (neboli vzpomínání), psychomotoriky, psychohygieny, dále tvořivé aktivity a diskuse na téma. 

Zásady skupinového setkání

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka
E – empatie a indivudální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu
N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů
I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku
O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup
R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí
Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku
M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Kontakt na vedoucí programu

Zaujala Vás Skupinová aktivizační služba pro seniory? Před Vaší návštěvou kontaktujte vedoucí programu:

Pomozte nám pomáhat. Podpořte skupinovou aktivizační službu pro seniory