Duchovní večery pro manžele

duchovni_vecery_pro_manzele

“Jsme jedno a není nám to jedno” aneb Duchovní večery pro manžele.

Toužíte pečovat o své manželství, aby nestrádalo pod tíhou všednodenních povinností?

Duchovní večery pro manžele

Jsou určeny manželským párům bez ohledu na délku manželství. Jejich cílem je podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. 

Skladba večera: mše svatá, přednáška, moderovaná adorace

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

Kdy

  • 1× za měsíc, vždy pátek 18.30–20.30 hod.
  • termíny pro rok 2023: 6. ledna, 3. února, 3. března, 14. dubna, 5. května, 2. června, 1. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince 2023 

Kde

Večerem vás provede

Vyučil se kadeřníkem v Hradci Králové, vystudoval také pantomimu a maturoval na SOU a SŠ uměleckých řemesel v Brně. Vysokoškolské vzdělání získal na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v roce 2004. Byl vysvěcen jáhnem. Osm let působil jako vyšetřující soudce Diecézního soudu a sedm let sloužil jako katedrální jáhen při katedrále sv. Petra a Pavla. Vede duchovní obnovy a přednášky. Nyní působí ve farnosti sv. Michala v Brně.

Další informace

Na duchovní večer není nutné se předem přihlašovat.

Vstupné je dobrovolné.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: jana.jakesova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • ,,Můžeme se na chvíli zastavit, ztišit a naslouhat.”