Duchovní večery pro manžele

duchovni_vecery_pro_manzele

“Jsme jedno a není nám to jedno” aneb Duchovní večery pro manžele.

Toužíte pečovat o své manželství, aby nestrádalo pod tíhou všednodenních povinností?

Duchovní večery pro manžele

Jsou určeny manželským párům bez ohledu na délku manželství. Jejich cílem je podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. 

Skladba večera: mše svatá, přednáška, moderovaná adorace

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

Kdy

  • 1× za měsíc, vždy pátek 18.30–20.30 hod.
  • termíny pro rok 2022: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.,2.9., 7.10., 4.11., 2.12.

Kde

Večerem vás provede

Vyučil se kadeřníkem v Hradci Králové, vystudoval také pantomimu a maturoval na SOU a SŠ uměleckých řemesel v Brně. Vysokoškolské vzdělání získal na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v roce 2004. Byl vysvěcen jáhnem. Osm let působil jako vyšetřující soudce Diecézního soudu a sedm let sloužil jako katedrální jáhen při katedrále sv. Petra a Pavla. Vede duchovní obnovy a přednášky. Nyní působí ve farnosti sv. Michala v Brně.

Další informace

Na duchovní večer není nutné se předem přihlašovat.

Vstupné je dobrovolné.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: jana.jakesova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • ,,Můžeme se na chvíli zastavit, ztišit a naslouhat.”
 

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)