Duchovní večery pro manžele

duchovni_vecery_pro_manzele

“Jsme jedno a není nám to jedno” aneb Duchovní večery pro manžele.

Toužíte pečovat o své manželství, aby nestrádalo pod tíhou všednodenních povinností?

Duchovní večery pro manžele

Jsou určeny manželským párům bez ohledu na délku manželství. Jejich cílem je podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. 

Skladba večera: mše svatá, přednáška, moderovaná adorace

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

Kdy

  • 1× za měsíc, vždy pátek 18.30 – 20.30 hod.
  • termíny: 5. ledna, 2. února, 1. března, 5. dubna,  10. května, 7. června, 13. září, 4. října, 8. listopadu, 6. prosince 2024 

Kde

Večerem vás provede

Vyučil se kadeřníkem v Hradci Králové, vystudoval také pantomimu a maturoval na SOU a SŠ uměleckých řemesel v Brně. Vysokoškolské vzdělání získal na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v roce 2004. Byl vysvěcen jáhnem. Osm let působil jako vyšetřující soudce Diecézního soudu a sedm let sloužil jako katedrální jáhen při katedrále sv. Petra a Pavla. Vede duchovní obnovy a přednášky. Nyní působí ve farnosti sv. Michala v Brně.

Další informace

Na duchovní večer není nutné se předem přihlašovat.

Vstupné je dobrovolné.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Lucie Bortlíková 
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: lucie.bortlikova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • ,,Můžeme se na chvíli zastavit, ztišit a naslouhat.”