FAMILY POINT místo pro rodinu ®

Služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru.

Family Point je bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Tato služba vytváří síť základních a kontaktních míst Family Pointů, kde lze nakojit, nakrmit či přebalit dítě, ale také získat kontakty na prorodinné organizace, poskytující poradenství v obtížných životních situacích.

V současné době se Family Pointy nacházejí na řadě míst v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Zlínském, Olomouckém a Jihočeském kraji. 

Akce Family Pointu

Pravidelné tématické besedy s odborníky na aktuální a zajímavá témata.
Tyto akce jsou určené široké veřejnosti a jsou bezplatné. Akce Family Pointu probíhají 1 × 14 dní vždy ve středu od 10.00 hod. na Family Pointu Josefská 1, Brno. Trvání akce je cca 1 hod. Není nutné se na ně předem přihlašovat. Děti můžete vzít s sebou.

Přehled všech akcí Family Pointu naleznete na našem webu www.brno.familypoint.cz

Veškeré informace o službě, možnosti založení nového Family Pointu a také odkazy na stávající kontaktní Family Pointy naleznete na našem webu

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)