Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Co je “sendvičová generace”

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů.

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti, tak o své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky, a přitom sami ještě pracují.

Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory. Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život. 

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

O projektu

Projekt si klade za cíl zjistit, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, a následně definovat konkrétní formy pomoci, které lidem jejich náročnou situaci usnadní.

Současně problematiku sendvičové generace zviditelňujeme a medializujeme. Vytváříme propagační materiály pro příslušníky sendvičové generace i pro širší veřejnost. Více informací najdete na naší nové webové stránce www.sendvicovagenerace.cz. Výsledky projektu budeme diskutovat u kulatého stolu, kde se potkají zástupci města Brna a prorodinných organizací.

Spolupráce s odborníky a organizacemi

Současně spolupracujeme s odborníky a organizacemi, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu. Vytvořili jsme jejich elektronický adresář, který obsahuje důležité a potřebné informace.

Dotazníkové šetření

Abychom zjistili, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, provedli jsme dotazníkové šetření mezi těmito příslušníky. Tedy mezi lidmi ve středním věku, kteří jsou ekonomicky aktivní a starají se současně o své děti mladší 18 let a své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky. Dotazovali jsme se také prarodičů, kteří jsou doposud ekonomicky aktivní a starají se o své rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Dotazníkové šetření proběhlo na území města Brna.

Během dotazování jsme byli také připraveni poskytnout respondentům poradenství a informovat je, kam se mohou případně obrátit.

Na základě výsledků dotazníkového šetření můžeme lépe pochopit potřeby sendvičové generace a lépe nasměrovat pomoc a podporu.

Zajímavosti, tipy a novinky z oblasti neformální péče

Domácí zdravotní péče: když zdravotní sestry dochází za nemocným domů

Domácí zdravotní péče: když zdravotní sestry dochází za nemocným domů

Pečujete o seniora, který potřebuje zdravotní péči, ale současně byste ...
Aktivizace seniorů: trávení volného času a předcházení samotě

Aktivizace seniorů: trávení volného času a předcházení samotě

V průběhu života biologicky stárneme a dochází k mnoha změnám. ...
Mediace: pomoc při řešení sporů (nejen) v rodině

Mediace: pomoc při řešení sporů (nejen) v rodině

Na začátku i v průběhu péče o seniora a děti ...
Paliativní péče: pomoc při zvládání nevyléčitelné nemoci

Paliativní péče: pomoc při zvládání nevyléčitelné nemoci

Paliativní péče poskytuje podporu pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém ...

Máte-li dotazy či nejasnosti, napište nám

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Lenka Linhartová
tel.: 542 217 464, 604 320 476

e-mail: lenka.linhartova@crsp.cz

Projekt je financován Magistrátem města Brna, Odborem zdraví