Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

sendvicova-generace

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů.

Co je “sendvičová generace”

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti, tak o své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky, a přitom sami ještě pracují.

Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory. Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život.

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

Zjistěte více o sendvičové generaci. Na našem webu naleznete i komplexní a aktuální online adresář služeb a organizací, které mohou příslušníkům sendvičové generace pomoci.

Co je sendvičová generace a kde hledat pomoc?

Za finanční podpory JMK

Videospot vznikl v rámci projektu „Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji”.

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Sendvičový senior

Do sendvičové generace spadají velmi často senioři ve věku 60 let a více, kteří se starají o své partnery nebo sourozence ve vyšším seniorním věku a zároveň pečují o vnoučata nebo vypomáhají svým dětem.  Podobný životní styl je velmi psychicky i fyzicky náročný, zejména pro zmíněnou věkovou skupinu, která zároveň čelí i vlastním, zdravotním problémům a starostem seniorního věku.

Lidská populace stárne a z toho vyplývá řada nových, životních situací. Senioři dnešního věku zřídka kdy splňují ideál vidiny spokojeného a klidného důchodu, ve kterém se mohou věnovat sami sobě. Řada z nich stále chodí do práce nebo si k důchodu hledá přivýdělek, stará se o svého staršího partnera, rodiče ve vysokém věku a ještě pomáhá svým dětem s vnoučaty. To všechno je staví do velmi náročné životní role, která si zaslouží naši úctu, a především naši podporu a pomoc.

Podporujeme téma mezigeneračních vztahů a rodinné solidarity

Aktivity projektu “Senioři jako sendvičová generace” jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Podcasty o sendvičové generaci

Snažíme se lidem co nejvíce přiblížit problematiku sendvičových seniorů a sendvičové generace obecně. Proto vznikly také podcasty, kde se dozvíte spoustu zajímavých a možná nečekaných informací.

Ve čtyřech dílech se postupně dozvíte, jaké problémy mají příslušníci sendvičové generace a v jakých mnohdy komplikovaných situacích se ocitají. Samozřejmě se dozvíte i možnosti, jak si s danou situací poradit či jak se s ní vyrovnat.

Zaposlouchejte se do podcastů na Anchor, Spotify nebo YouTube

E-book O sendvičové generaci

E-book O sendvičové generaci je elektronická kniha o tom, kdo je to příslušník sendvičové generace, jak se jím stane a co to obnáší. Ale také o tom, jak si pomoci ve složitých situacích, kdy se obrátit na odbornou pomoc a kterou z nich zvolit.

O projektu Sendvičová generace aneb neuchopený fenomén dnešní doby

Projekt si klade za cíl zjistit, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, a následně definovat konkrétní formy pomoci, které lidem jejich náročnou situaci usnadní.

Současně problematiku sendvičové generace zviditelňujeme a medializujeme. Vytváříme propagační materiály pro příslušníky sendvičové generace i pro širší veřejnost. Více informací najdete na naší nové webové stránce www.sendvicovagenerace.cz. Výsledky projektu budeme diskutovat u kulatého stolu, kde se potkají zástupci města Brna a prorodinných organizací.

Spolupráce s odborníky a organizacemi

Současně spolupracujeme s odborníky a organizacemi, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu. Vytvořili jsme jejich elektronický adresář, který obsahuje důležité a potřebné informace.

Dotazníkové šetření

Abychom zjistili, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, provedli jsme dotazníkové šetření mezi těmito příslušníky. Tedy mezi lidmi ve středním věku, kteří jsou ekonomicky aktivní a starají se současně o své děti mladší 18 let a své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky. Dotazovali jsme se také prarodičů, kteří jsou doposud ekonomicky aktivní a starají se o své rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Dotazníkové šetření proběhlo na území města Brna.

Během dotazování jsme byli také připraveni poskytnout respondentům poradenství a informovat je, kam se mohou případně obrátit.

Na základě výsledků dotazníkového šetření můžeme lépe pochopit potřeby sendvičové generace a lépe nasměrovat pomoc a podporu.

Máte-li dotazy či nejasnosti, napište nám

Sledujte nás

@sendvicovysenior

sendvicova_generace

Kontakt na koordinátora

Mgr. Lenka Špaková
tel.: 542 217 464, 604 320 476

e-mail: lenka.spakova@crsp.cz

Finančně podpořeno

Za finanční podpory statutárního města Brna
brno-logo
jmk-logo