Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

sendvicova-generace

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů.

Co je “sendvičová generace”

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti, tak o své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky, a přitom sami ještě pracují.

Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory. Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život.

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

Zjistěte více o sendvičové generaci. Na našem webu naleznete i komplexní a aktuální online adresář služeb a organizací, které mohou příslušníkům sendvičové generace pomoci.

Sendvičový senior

Do sendvičové generace spadají velmi často senioři ve věku 60 let a více, kteří se starají o své partnery nebo sourozence ve vyšším seniorním věku a zároveň pečují o vnoučata nebo vypomáhají svým dětem.  Podobný životní styl je velmi psychicky i fyzicky náročný, zejména pro zmíněnou věkovou skupinu, která zároveň čelí i vlastním, zdravotním problémům a starostem seniorního věku.

Lidská populace stárne a z toho vyplývá řada nových, životních situací. Senioři dnešního věku zřídka kdy splňují ideál vidiny spokojeného a klidného důchodu, ve kterém se mohou věnovat sami sobě. Řada z nich stále chodí do práce nebo si k důchodu hledá přivýdělek, stará se o svého staršího partnera, rodiče ve vysokém věku a ještě pomáhá svým dětem s vnoučaty. To všechno je staví do velmi náročné životní role, která si zaslouží naši úctu, a především naši podporu a pomoc.

Podporujeme téma mezigeneračních vztahů a rodinné solidarity

Aktivity projektu “Senioři jako sendvičová generace” jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Podcasty o sendvičové generaci

Snažíme se lidem co nejvíce přiblížit problematiku sendvičových seniorů a sendvičové generace obecně. Proto vznikly také podcasty, kde se dozvíte spoustu zajímavých a možná nečekaných informací.

Ve čtyřech dílech se postupně dozvíte, jaké problémy mají příslušníci sendvičové generace a v jakých mnohdy komplikovaných situacích se ocitají. Samozřejmě se dozvíte i možnosti, jak si s danou situací poradit či jak se s ní vyrovnat.

Zaposlouchejte se do podcastů na Anchor, Spotify nebo YouTube

O projektu Sendvičová generace aneb neuchopený fenomén dnešní doby

Projekt si klade za cíl zjistit, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, a následně definovat konkrétní formy pomoci, které lidem jejich náročnou situaci usnadní.

Současně problematiku sendvičové generace zviditelňujeme a medializujeme. Vytváříme propagační materiály pro příslušníky sendvičové generace i pro širší veřejnost. Více informací najdete na naší nové webové stránce www.sendvicovagenerace.cz. Výsledky projektu budeme diskutovat u kulatého stolu, kde se potkají zástupci města Brna a prorodinných organizací.

Spolupráce s odborníky a organizacemi

Současně spolupracujeme s odborníky a organizacemi, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu. Vytvořili jsme jejich elektronický adresář, který obsahuje důležité a potřebné informace.

Dotazníkové šetření

Abychom zjistili, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, provedli jsme dotazníkové šetření mezi těmito příslušníky. Tedy mezi lidmi ve středním věku, kteří jsou ekonomicky aktivní a starají se současně o své děti mladší 18 let a své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky. Dotazovali jsme se také prarodičů, kteří jsou doposud ekonomicky aktivní a starají se o své rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Dotazníkové šetření proběhlo na území města Brna.

Během dotazování jsme byli také připraveni poskytnout respondentům poradenství a informovat je, kam se mohou případně obrátit.

Na základě výsledků dotazníkového šetření můžeme lépe pochopit potřeby sendvičové generace a lépe nasměrovat pomoc a podporu.

Máte-li dotazy či nejasnosti, napište nám

Sledujte nás

@sendvicovysenior

sendvicova_generace

Kontakt na koordinátora

Mgr. Lenka Špaková
tel.: 542 217 464, 604 320 476

e-mail: lenka.spakova@crsp.cz

Finančně podpořeno

Za finanční podpory statutárního města Brna
brno-logo

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)