Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Co je “sendvičová generace”

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů.

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti mladší 18 let, tak o své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky, a přitom sami ještě pracují.

Příslušníci sendvičové generace jsou vystaveni vysoké zátěži. Péči o děti musí skloubit s péčí o seniory. Do toho všeho potřebují stihnout své vlastní zaměstnání a také partnerský život. 

Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů.

O projektu

Projekt si klade za cíl zjistit, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, a následně definovat konkrétní formy pomoci, které lidem jejich náročnou situaci usnadní.

Současně budeme problematiku sendvičové generace zviditelňovat a medializovat. Vytvoříme propagační materiály pro příslušníky sendvičové generace i pro širší veřejnost. Výsledky projektu budeme diskutovat u kulatého stolu, kde se potkají zástupci města Brna a prorodinných organizací.

Spolupráce s odborníky a organizacemi

Současně budeme spolupracovat s odborníky a organizacemi, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu. Vytvoříme jejich elektronický adresář, který bude obsahovat důležité a potřebné informace.

Dotazníkové šetření

Abychom zjistili, jaké mají příslušníci sendvičové generace potřeby, provedeme dotazníkové šetření mezi těmito příslušníky. Tedy mezi lidmi ve středním věku, kteří jsou ekonomicky aktivní a starají se současně o své děti mladší 18 let a své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky. Budeme se dotazovat také prarodičů, kteří jsou doposud ekonomicky aktivní a starají se o své rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Dotazníkové šetření proběhne na území města Brna.

Budeme také připraveni poskytnout dotazovaným poradenství a informovat je, kam se mohou případně obrátit.

VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI JSME VYTVOŘILI ONLINE DOTAZNÍK, KTERÝ MŮŽETE VYPLNIT Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA. 

Vyplnění dotazníku je anonymní. Dotazník je navržen tak, aby nebylo možné zpětně identifikovat Vaši osobu, ani osoby, o které pečujete.

Zajímavosti, tipy a novinky z oblasti neformální péče

Domácí péče – rozdíly mezi muži a ženami?

Domácí péče – rozdíly mezi muži a ženami?

Podle kvantitativních studií se ženy zapojují do domácí péče o ...
Doba koronaviru jako šance pro pečující?

Doba koronaviru jako šance pro pečující?

Čas koronavirových opatření je nesporně pro sendvičovou generaci (osoby pečující ...
Rodinná péče: solidarita a soudržnost?

Rodinná péče: solidarita a soudržnost?

Rodinná soudržnost se projevuje především v situacích, kdy je péče ...
Neformální péče: Role rodiny a problémy pečujících

Neformální péče: Role rodiny a problémy pečujících

Výzkumy ukazují, že většina péče o seniory probíhá uvnitř rodiny ...

Máte-li dotazy či nejasnosti, napište nám

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Lenka Linhartová
tel.: 542 217 464, 604 320 476

e-mail: lenka.linhartova@crsp.cz

Projekt je financován Magistrátem města Brna, Odborem zdraví

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás

Spadáte do sendvičové generace i vy? Bydlíte v Brně?

Bavme se o vašich potřebách a zkušenostech. Vyplňte prosím náš online dotazník a pomozte tuto problematiku více uchopit a zviditelnit.