Kontakt

Sídlo organizace:
Biskupská 280/7, 602 00 Brno

Recepce:
tel.: +420 / 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz

Otevírací doba:

pondělí až čtvrtek  9.00–18.00 hod.                                                              pátek 9.00–13.00 hod.Právní forma:
Církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod reg.č.: 8/1-07-707/1998

Identifikační číslo organizace:
IČO: 44991584  •  DIČ: CZ44991584

ID datové schránky
5ne8rww

Bankovní spojení
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:  2111465192 / 2700
číslo účtu (EUR): 2111943203  / 2700
IBAN: CZ73 2700 0000 0021 1194 3203, SWIFT: BACXCZPP