Duchovní setkání pro rozvedené

duchovni-setkani-pro-rozvedene

Přijměte pozvání na duchovní setkání pro rozvedené.

Cítíte, že potřebujete duchovně načerpat a povzbudit po rozpadu manželství nebo dlouhotrvajícího vztahu? Procházíte (nebo jste si prošli) obdobím rozvodu a potřebujete si utřídit myšlenky, načerpat novou sílu?

Duchovní setkání pro rozvedené

Setkání Vám může pomoci se duchovně obnovit a upevnit. Nabízí prostor pro modlitbu, adoraci, ztišení, zamyšlení nad tématem, setkání ve společenství i mši svatou. 

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

Kdy

 • 22. 1. 2022, 9.00–14.30 hod.
 • PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA!!!

Kde

 • katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov (mše svatá), Brno
 • Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

Duchovní

 • R. D. ThLic. Petr Šikula

Cena

 • zdarma

Program

 • 9.00 mše svatá
 • přednášky, sdílení, adorace

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová
tel.: 518 328 816
mobil: + 420 / 731 604 064
e-mail: jana.jakesova@crsp.cz

Co říkají účastníci

 • ,, Setkání mě povzbudilo.”
 • ,, Líbila se mi náplň setkání – přednášky, ale i aktivní zapojení účastníků a také prostor pro sdílení.”
 

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)