Vize CRSP

Naše vize

Naší vizí je společnost, která vnímá rodinu a vztahy jako důležitou hodnotu. Každý člověk i každá rodina jsou jedineční. Člověk spoluvytváří všechna společenství, jejichž je součástí (rodina, komunita, kolektiv, společnost) a nese svůj díl odpovědnosti za jejich fungování. Společnost je otevřená k jedinečnosti a je připravena podpořit a pomoci.

Naše poslání

CRSP je místem důvěry a podpory, kde lze načerpat inspiraci, vzdělávat se, smysluplně trávit volný čas a prohlubovat vztahy v rodině. Svou činností chceme podpořit jednotlivce i rodiny v jednotlivých fázích života a pomoci jim zvládat specifické situace. Chceme zároveň přispět ke zviditelňování hodnoty rodiny ve společnosti. Chceme zde být pro reálné rodiny s respektem k jejich jedinečným potřebám a s otevřeností k výzvám, kterým člověk čelí v současné společnosti. 

Naše cíle

  • Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny, odbornou a laickou veřejnost.
  • Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemná setkávání.
  • Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.
  • Podporovat neúplné a doplněné rodiny i rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.
  • Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.
  • Podporovat mezigenerační vztahy v rodinách i v širší společnosti. 
  • Podporovat sendvičovou generaci ve zvládání její specifické životní situace.
  • Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat rozvoji prorodinných služeb.
  • Hájit zájmy a práva dětí.
  • Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi a napomáhat rozšíření dostupných služeb rodinám.  

 

Prohlédněte si

Přehled pořádaných aktivit pro veřejnost i speciální skupiny. Sledujte náš Facebook a Instagram nebo odebírejte newsletter s novinkami, které pro vás připravujeme.