Vize CRSP

Naše vize

Profesionálně a s citem podporujeme rodiny (nejen) v náročných situacích. 

Naše poslání

Poskytujeme poradenství, vzdělávání a odbornou pomoc rodinám. Jsme zde pro všechny rodiny s respektem k jejich jedinečným potřebám a s otevřeností k výzvám současné společnosti. 

Naše cíle

  • Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny, odbornou a laickou veřejnost.
  • Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemná setkávání.
  • Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.
  • Podporovat neúplné a doplněné rodiny i rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.
  • Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.
  • Podporovat mezigenerační vztahy v rodinách i v širší společnosti. 
  • Podporovat sendvičovou generaci ve zvládání její specifické životní situace.
  • Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat rozvoji prorodinných služeb.
  • Hájit zájmy a práva dětí.
  • Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi a napomáhat rozšíření dostupných služeb rodinám.  

 

Prohlédněte si

Přehled pořádaných aktivit pro veřejnost i speciální skupiny. Sledujte náš Facebook a Instagram nebo odebírejte newsletter s novinkami, které pro vás připravujeme.