Služby

Poskytujeme široké spektrum služeb pro všechny generace a jejich specifické potřeby. Family point, Trojlístek a další služby pro rodinu, podpora pěstounským rodinám, pořádáme programy pro rodiny s hyperaktivními dětmi. Vyberte si program na míru vašim aktuálním potřebám.

Pro pěstounské rodiny

Cílem služeb určených pěstounským rodinám je doprovázet náhradní rodiče a děti vyrůstající v…

Pro rodiny s dětmi s ADHD

Centrum pro rodinu a sociální péči se práci s rodinami s dětmi se syndromem ADHD věnuje od roku 1999, a je tak jednou…

FAMILY POINT místo pro rodinu®

FAMILY POINT místo pro rodinu ® je služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru…

TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

Služba TROJLÍSTEK sblížení tří generací ® je v Centru pro rodinu a sociální péči poskytována od roku 2012…

Sendvičová generace

Chceme zjistit, jak pomoci osobám, které zároveň pečují o děti i prarodiče a k tomu musí být ekonomicky aktivní...

skupinova-aktivizacni-sluzba-pro-seniory

Pro seniory

Pomáháme seniorům zapojit se do společenského života, setkávat se s ostatními a prožívat plnohodnotný život i ve stáří...

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)