Služby

Poskytujeme široké spektrum služeb pro všechny generace a jejich specifické potřeby. Family point, Trojlístek a další služby pro rodinu, podpora pěstounským rodinám, pořádáme programy pro rodiny s hyperaktivními dětmi. Vyberte si program na míru vašim aktuálním potřebám.

Pro pěstounské rodiny

Cílem služeb určených pěstounským rodinám je doprovázet náhradní rodiče a děti vyrůstající v…

Pro rodiny s dětmi s ADHD

Centrum pro rodinu a sociální péči se práci s rodinami s dětmi se syndromem ADHD věnuje od roku 1999, a je tak jednou…

FAMILY POINT místo pro rodinu®

FAMILY POINT místo pro rodinu ® je služba, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru…

TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

Služba TROJLÍSTEK sblížení tří generací ® je v Centru pro rodinu a sociální péči poskytována od roku 2012…

Sendvičová generace

Chceme zjistit, jak pomoci osobám, které zároveň pečují o děti i prarodiče a k tomu musí být ekonomicky aktivní...

skupinova_aktivizacni_sluzba_pro_seniory

Pro seniory

Pomáháme seniorům zapojit se do společenského života, setkávat se s ostatními a prožívat plnohodnotný život i ve stáří...

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)