Metodiky pohybových aktivit

Nejen pro pedagogické pracovníky

Metodiky pohybových aktivit spadají do výukového vzdělávání pro práci s cílovou skupinou rodiče s dětmi a pro práci s dětmi. Jsou určeny pedagogickým pracovníkům v mateřských školách, centrech volného času, domů dětí a mládeže, dále také pracovníkům rodinných a mateřských center a dalších zařízení.

Hlásit se ale mohou i zájemci z řad široké veřejnosti.

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s…

Metodika pohybových her s dětmi
do tří let

Pro tuto cílovou skupinu nabízíme dva spolu související, ale nikoliv na sobě plně závislé kurzy. Základní…

Inspirace hravou tělesnou výchovou

Interaktivní seminář v délce šest vyučovacích hodin je určen zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a…

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP