Metodiky pohybových aktivit

Nejen pro pedagogické pracovníky

Metodiky pohybových aktivit spadají do výukového vzdělávání pro práci s cílovou skupinou rodiče s dětmi a pro práci s dětmi. Jsou určeny pedagogickým pracovníkům v mateřských školách, centrech volného času, domů dětí a mládeže, dále také pracovníkům rodinných a mateřských center a dalších zařízení.

Hlásit se ale mohou i zájemci z řad široké veřejnosti.

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Interaktivní kurz v rozsahu osmi vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s dětmi...

Metodika pohybových her s dětmi do tří let

Pro tuto cílovou skupinu nabízíme dva spolu související, ale nikoliv na sobě plně závislé kurzy....

Inspirace hravou tělesnou výchovou

Interaktivní seminář je určen zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center...