Pro rodiny s dětmi s ADHD

rodiny-s-detmi-s-adhd

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi (ADHD) věnuje od roku 1999. Jsme v této oblasti jedna z nejzkušenějších organizací v České republice.

V oblasti ADHD nabízíme:

  • poradenství určené zejména rodičům neklidných dětí a odborníkům (učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé apod.)
  • skupinové programy pro neklidné a hyperaktivní děti zaměřené na trénink sociálních a emočních dovedností a na podporu psychomotorického vývoje – u aktivit využíváme terapeutických prvků (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie)
  • skupinové programy určené rodičům neklidných a hyperaktivních dětí
  • vzdělávací kurzy zaměřené na teorii a také na možnosti práce s neklidnými dětmi
  • spolupráci se školami – poradenství a konzultace, preventivní programy pro třídní kolektivy

Kompletní nabídku programů a služeb v oblasti problematiky ADHD naleznete na našem webu