Pro rodiny s dětmi s ADHD

Práci s rodinami s dětmi se syndromem ADHD se věnujeme od roku 1999. Jsme tak jednou z nejzkušenějších organizací pro tuto oblast v České republice.

V rámci našich aktivit nabízíme:

  • poradenství určené zejména rodičům neklidných dětí a odborníkům (učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé apod.)
  • skupinové programy pro neklidné a hyperaktivní děti zaměřené na trénink sociálních a emočních dovedností a na podporu psychomotorického vývoje – u aktivit využíváme terapeutických prvků (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie)
  • skupinové programy určené rodičům neklidných a hyperaktivních dětí
  • vzdělávací kurzy zaměřené na oblast ADHD a výchovy neklidných dětí
  • spolupráci se školami v oblasti ADHD – poradenství a konzultace, preventivní programy pro třídní kolektivy

Kompletní nabídku programů a služeb v oblasti problematiky ADHD naleznete na našem webu