Období rozvodové/rozchodové situace

Pomůžeme vám v období rozvodové (rozchodové) situace

Situace, kdy vztah manželů nebo partnerů prochází rozchodem, patří k jedněm z nejsložitějších období.

Našimi programy vám chceme v tomto nelehkém období pomoci a podpořit vás. Často je důležité zorientovat se v nové situaci, hledat nové cesty a možnosti řešení. 

Jednou z cest, jak se vyrovnat s novou životní situací, je třídílný kurz Na rozcestí. Pravidelně pořádáme také tematická skupinová setkávání Novým směrem pro ty, kteří se nachází v (před/po)rozvodové situaci. Nabízíme také individuální poradenství.

Kurz na rozcestí

Třídílný kurz je určen lidem před rozvodem, v období rozvodu či po rozvodu, kteří se chtějí vyrovnat s novou životní situací.

novym_smerem

Setkávání Novým směrem

Otevřená podpůrná skupina moderovaná rodinným poradcem a odborníkem na danou tematiku, určená pro všechny ...

Individuální poradenství

Nabízíme možnost individuálního poradenství zaměřeného na to, co aktuálně potřebujete. Konzultace s odborníkem probíhá i online.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)