Období rozvodové/rozchodové situace

Pomůžeme vám v období rozvodové (rozchodové) situace

Situace, kdy vztah manželů nebo partnerů prochází rozchodem, patří k jedněm z nejsložitějších období.

Našimi programy vám chceme v tomto nelehkém období pomoci a podpořit vás. Často je důležité zorientovat se v nové situaci, hledat nové cesty a možnosti řešení. 

Jednou z cest, jak se vyrovnat s novou životní situací, je třídílný kurz Na rozcestí. Pravidelně pořádáme také tematická skupinová setkávání Novým směrem pro ty, kteří se nachází v (před/po)rozvodové situaci. Nabízíme také individuální poradenství.

Kurz na rozcestí

Třídílný kurz je určen lidem před rozvodem, v období rozvodu či po rozvodu, kteří se chtějí vyrovnat s novou životní situací.

Setkávání Novým směrem

Otevřená podpůrná skupina moderovaná rodinným poradcem a odborníkem na danou tematiku, určená pro všechny ...

Individuální poradenství

Nabízíme možnost individuálního poradenství zaměřeného na to, co aktuálně potřebujete. Konzultace s odborníkem probíhá i online.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz