Období rozvodové/rozchodové situace

Pomůžeme vám v období rozvodové (rozchodové) situace

Situace, kdy vztah manželů nebo partnerů prochází rozchodem, patří k jedněm z nejsložitějších období.

Našimi programy vám chceme v tomto nelehkém období pomoci a podpořit vás. Často je důležité zorientovat se v nové situaci, hledat nové cesty a možnosti řešení. 

Jednou z cest, jak se vyrovnat s novou životní situací, je třídílný kurz Na rozcestí. Pravidelně pořádáme také tematická skupinová setkávání Novým směrem pro ty, kteří se nachází v (před/po)rozvodové situaci. Nabízíme také individuální poradenství.

Kurz na rozcestí

Třídílný kurz je určen lidem před rozvodem, v období rozvodu či po rozvodu, kteří se chtějí vyrovnat s novou životní situací.

novym_smerem

Setkávání Novým směrem

Otevřená podpůrná skupina moderovaná rodinným poradcem a odborníkem na danou tematiku, určená pro všechny ...

Individuální poradenství

Nabízíme možnost individuálního poradenství zaměřeného na to, co aktuálně potřebujete. Konzultace s odborníkem probíhá i online.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)