Kurz Na rozcestí

na-rozcesti

Třídílný kurz Na rozcestí je určen lidem před rozvodem, v období rozvodu či po rozvodu, kteří se chtějí vyrovnat s novou životní situací a co nejlépe ji zvládnout.

Kurz Na rozcestí

Kurz je interaktivní a probíhá v uzavřené skupině účastníků (účastníci přihlašují na celý kurz) pod vedením zkušeného odborníka z praxe. Prostor je věnován klíčovým tématům, jako například partnerství a rodičovství v kontextu rozvodu/rozchodu, komunikace v rodině, nové uspořádání vztahů apod. V kurzu načerpáte informace a inspiraci, ale najdete zde také prostor pro sdílení praktických zkušeností.    

Kdy:

 • pondělky 20. 5., 27. 5., 3. 6. 2024
 • vždy 17.00–19.00 hod.

Kde:

 • Poradna Centra pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno 

Cena:

 • 650 Kč / celý kurz (3× dvouhodinové setkání)
  Pokud by částka byla překážkou Vaší účasti na kurzu, kontaktujte prosím koordinátorku.

Témata kurzu Na rozcestí jaro 2024

První setkání:
   • Rozvod/rozchod – moje očekávání vs realita
   • Jaké změny ve svém životě udělám?
   • Moje emoce v době rozvodu/rozchodu – jak s nimi můžu pracovat?
   • Vliv krize středního věku na rozpad manželství
   • Co znamená rozvod/rozchod pro nás jako rodiče, co znamená rozvod pro naše děti?
Druhé setkání:
   • Proč spolu neválčit?
   • Rozvádíme/rozcházíme se jako partneři, ale rodiči zůstáváme
   • Komunikace o péči o děti
   • Specifika výchovy pubertálních dětí v nefunkční rodině
   • Vztah s mými rodiči v době rozvodu/rozchodu

Třetí setkání:
   • Co po rozvodu/rozchodu?
   • Sebepoznání jako cesta ke spokojenému životu?
   • Odpuštění (sobě, bývalému partnerovi) jako proces a jako rozhodnutí
   • Cesta k novému vztahu?
   • Mezigenerační vztahy v rodině a konfliktní komunikace

V rámci každého setkání se budeme z vypsaných témat věnovat především těm, která jsou aktuální pro jednotlivé účastníky kurzu.

Lektor

Vystudovala filosofickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala krátkodobé akreditované kurzy v oblasti krizové intervence, psychiatrického minima, přehledu přístupů zaměřeného na člověka. Vlastní certifikát v oblasti vzdělávání pro rodinou mediaci. Má dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém směru pod vedením PhDr. J. Prekopové. Během terapeutického výcviku vedla jako dobrovolník skupinu pro manžele v krizi. Má vlastní poradenskou praxi v oblasti vztahů a řešení vztahových krizí, kterým se věnuje stále. Spolupracuje s mateřskými centry, neziskovými organizacemi, atp. Zaměřuje se na trénink komunikačních dovedností, rozvoj empatie a kurzy, které se věnují efektivní výchově dětí. Prochází kurzy zaměřenými na relaxační techniky a zvládání stresu.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Lucie Bortlíková 
tel.: 518 328 816
mobil: +420 731 604 064
e-mail: lucie.bortlikova@crsp.cz