Kurz Na rozcestí

na-rozcesti

Třídílný kurz Na rozcestí je určen lidem před rozvodem, v období rozvodu či po rozvodu, kteří se chtějí vyrovnat s novou životní situací a co nejlépe ji zvládnout.

Kurz Na rozcestí

Kurz je interaktivní a probíhá v uzavřené skupině účastníků pod vedením zkušeného odborníka z praxe. Prostor je věnován klíčovým tématům, jako například partnerství a rodičovství v kontextu rozvodu/rozchodu, komunikace v rodině, nové uspořádání vztahů apod. V kurzu načerpáte informace a inspiraci, ale najdete zde také prostor pro sdílení praktických zkušeností.    

Součástí kurzu je poradenství v konkrétních oblastech. Doporučujeme zúčastnit se všech tří setkání.  

Témata

 • Rozchod/rozvod – čas ztrát a jak se s touto životní situací vyrovnat?
 • Rozchod/rozvod – jak dosáhnout přijetí této životní lekce? Hledání zdrojů pro novou budoucnost.
 • Rozchod/rozvod – usmíříme se ? Co mi tato životní zkušenost přinesla?

Kdy

 • neproběhne: 18. 5.
 • další termíny 8. 6.
 • ZRUŠENO: 22. 6. 2022
 • vždy 16.30–19.00 hod.

Kde

 • CRSP, Biskupská 7, Brno (Zasedací místnost, Klubový sál)

Cena:

 • 450 Kč / celý kurz nebo 150 Kč / jednotlivá setkání

* Pokud by částka byla překážkou Vaší účasti na kurzu, kontaktujte prosím koordinátorku.

Lektor

Vystudovala filosofickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala krátkodobé akreditované kurzy v oblasti krizové intervence, psychiatrického minima, přehledu přístupů zaměřeného na člověka. Vlastní certifikát v oblasti vzdělávání pro rodinou mediaci. Má dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém směru pod vedením PhDr. J. Prekopové. Během terapeutického výcviku vedla jako dobrovolník skupinu pro manžele v krizi. Má vlastní poradenskou praxi v oblasti vztahů a řešení vztahových krizí, kterým se věnuje stále. Spolupracuje s mateřskými centry, neziskovými organizacemi, atp. Zaměřuje se na trénink komunikačních dovedností, rozvoj empatie a kurzy, které se věnují efektivní výchově dětí. V současné době se vzdělává v oblasti Canisterapie a vychovává k tomuto účelu fenku – konkrétně v oblasti překonávání stresových až traumatických zážitků. Prochází kurzy zaměřenými na relaxační techniky a zvládání stresu.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová 
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: jana.jakesova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)