CRSP Třešť

IMG_E5619 (Small)

Detašované pracoviště Třešť

Programy pro rodiny nabízíme i na Vysočině, a to díky detašovanému pracovišti v Třešti, nedaleko Jihlavy.

Nabízíme dopolední otevřenou hernu pro rodiče s dětmi, kde se o vás postarají naše pracovnice. Můžete  utužit váš vztah s dětmi, najít nová přátelství nebo sdílet radosti a starosti mateřského života.

Každý všední den připravujeme pravidelné programy pro rodiny s dětmi a také se podílíme na organizaci jednorázových akcí v Třešti. Přihlašovat se můžete na telefonu našich kontaktních pracovnic.

 

Pravidelně pořádáme

 • Klub dětí, 9.00–11.00 hod.
  Tématicky ucelený program obsahující pohybové hry s říkadly, zpívání a tvoření
  Od 1,5 roku
  Cena: 80 Kč
  Lektorky: Jana Duchanová, Pavla Kazdová
 • Tvoření, 15.00–16.00 hod.
  Vyrábění z různých materiálů pro radost dětí i rodičů
  Od tří let
  Cena: 90 Kč
  Lektorky: Jana Duchanová, Pavla Kazdová
 
 • Klub dětí • 9.00–11.00 hod.
  Tématicky ucelený program obsahující pohybové hry s říkadly, zpívání, tvoření, zakončený pohádkou.
  Od jednoho a půl roku
  Cena: 80 Kč
  Lektorky: Jana Duchanová, Pavla Kazdová
 • Batolátka • 8.00–9.00 hod.
  Říkanky, hraní, mazlení, aktivity zaměřené na psychomotorický vývoj dítěte
  Od šesti měsíců
  Cena: 50 Kč
  Lektorka: Pavla Kazdová
 • Otevřená herna • 9.00–11.00 hod.
  Setkání a sdílení se s ostatními maminkami, kontakt dětí s novými kamarády a s novým prostředím
  Věkově neomezeno
  Cena: 50 Kč
  Lektorka: Jana Duchanová
 • Cvičení pro těhotné • 15.30–16.30 hod.
  Cvičení vedené porodní asistentkou nabízí maminkám sestavu různých cviků pro udržení dobré fyzické i psychické kondice až do porodu
  Termíny nepravidelně
  Cena: 100 Kč
  Lekorka: Bc. Marie Poláková
 • Zpěváčci • 9.00–11.00 hod.
  Společné zpívání dětí a rodičů za použití rekvizit a jednoduchých hudebních nástrojů.
  Od 1,5 roku
  Cena: 70 Kč
  Lektorka: Jana Duchanová

Kontaktní pracovnice:

Jana Duchanová
koordinátorka a lektorka prorodinných aktivit
e-mail: jana.duchanova@crsp.cz
tel.: +420 731 604 571

Pavla Kazdová
lektorka prorodinných aktivit
e-mail: pavla.kazdova@crsp.cz

Kde nás najdete?

Revoluční 20/1
58901 Třešť
(v prostorách Městského úřadu Třešť)

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)