Krok za krokem

Krok za krokem … podporujeme sociálně znevýhodněné děti a rodiny

Krok za krokem je projekt fungující na principu nadačního fondu.

Motto: “Lidský život je cesta. Někteří po ní běží, jiní jdou pomaleji. Ti, co upadnou, potřebují pomoci na nohy, aby se po ní mohli vydat dál, třeba jen KROK ZA KROKEM.”

Projekt je stanoven jako  podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.

3 200 Kč
příspěvek na ubytování na internátu pro studentku

13 990 Kč
na zakoupení lednice a příspěvek na připojení WIFI pro rodinu se 7 mi dětmi v ekonomické nouzi.

1 500 Kč
na úhradu základních životních potřeb a léků pro matku v tísni

4 560 Kč
použita jako příspěvek doplatek za vodu a elektrickou energii pro matku samoživitelku

100 000 Kč
použita jako příspěvek na zakoupení vícemístného vozu pro vícečetnou rodinu

100 000 Kč
příspěvek na zakoupení vícemístného vozu pro vícečetnou rodinu

3 093 Kč
použita na zakoupení brýle pro dítě s hendikepem

1 850 Kč
příspěvek na ubytování na internátu pro studentku

6 400 Kč
použita na úhradu tábora pro děti z vícečetné rodiny

15 000 Kč
použita pro rodinu se třemi dětmi z niž dvě jsou handicapované a vyžadují celodenní péči

10 990 Kč
použita jako příspěvek na zakoupení pro vícečetnou rodinu

9 100 Kč
použita jako příspěvek na zakoupení pračky pro vícečetnou rodinu

1 000 Kč
použita na úhradu školních potřeb pro dítě.

3 000 Kč
použita na úhradu obědů v mateřské a základní škole pro děti od matky samoživitelky s třemi dětmi.

20 000 Kč
použita pro rodinu se třemi dětmi z niž dvě jsou handicapované a vyžadují celodenní péči

60 000 Kč
použita na sporák a troubu pro rodinu s deseti dětmi, z toho tři jsou zdravotně znevýhodněné

15 700 Kč
použita jako příspěvek na lednici ro vícečetnou rodinu

6 000 Kč
použita na úhradu základních životních potřeb a léků pro matku v tísni.

10 900 Kč
použita na úhradu nájmu pro matku samoživitelku s třemi dětmi

Idea projektu

Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin: Dávky, příspěvky a státní podpora mají často omezenou působnost a nekopírují důležité potřeby sociálně slabých, které neočekávaně přináší život. Často chybějí mechanismy a fondy, z kterých by stát zaplatil potřeby sociálně slabých a handicapovaných umožňující jim zapojení do normálního života nebo rozvinutí svých schopností. Chceme prací na tomto projektu ukázat na “bílá místa” a přimět odpovědné instituce k řešení podobných situací. Dalším motivem je mobilizace místní sociální sítě (komunální úřady, organizace, přátelé).

Cíle projektu

Podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin – umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí poruch chování a kriminality

Podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) – příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele

Podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci

Zásady podpory

S podporou přicházet v momentě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti ze strany státních dotací a jiných nadací (účelové dávky, příspěvky, placená rekvalifikace a podobně).

Adresná podpora na zcela konkrétní účel a s předem jasným výsledkem pro budoucnost. Kontakt s obdarovaným po celou dobu podpory – návštěvy, vyúčtování, korespondence.

Vyžadovat spoluúčast širší rodiny a známých, aby mohla vzniknout neformální sociální síť, která bude schopna řešit další potřeby a zajistí kontinuitu podpory. Spoluúčast je vítána ve formě pomoci materiální, lidské a finanční.

Jak můžete pomoci Vy?

Za jakoukoli nabídku finanční, materiální či lidské pomoci děkujeme. Finanční dary nadačnímu fondu si můžete odečíst od základu daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., par. 15 odst. 8.

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465205/ 2700
variabilní symbol: 911 12

Potřebujete pomoci,

nebo víte o někom, komu bychom mohli pomoci ? Kontaktujte nás:

Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44991584, DIČ CZ44991584

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464, e-mail: info@crsp.cz

Odborní garanti celého programu

Mgr. Tatiana Jopková, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči – organizační a administrativní část projektu

Ing. Karel Nečesal, finanční a ekonomická část projektu

Objem poskytnutých pomocí

2021 → 386 283 Kč
2020 → 306 995 Kč
2019 → 134 545 Kč
2018 → 247 625 Kč
2017 → 171 580 Kč
2016 → 120 740 Kč
2015 → 196 045 Kč
2014 → 205 840 Kč
2013 → 239 000 Kč
2012 → 366 000 Kč
2011 → 355 035 Kč
2010 → 376 977 Kč
2009 → 179 043 Kč
2008 → 289 835 Kč
2007 → 213 609 Kč
2006 → 71 090 Kč
2005 → 111 970 Kč
2004 → 66 910 Kč
2003 → 36 810 Kč
2002 → 56 076 Kč

Jednotlivé pomoci si můžete prohlédnout ve výročních zprávách za jednotlivé roky.