Krok za krokem

hand-838975_1280

Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin, projekt fungující na principu nadačního fondu.

Motto: “Lidský život je cesta. Někteří po ní běží, jiní jdou pomaleji. Ti, co upadnou, potřebují pomoci na nohy, aby se po ní mohli vydat dál, třeba jen KROK ZA KROKEM.”

Projekt je stanoven jako  podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.

14 000 Kč.
Podpořili jsme rodinu, ve které se potýkají s dlouhodobým onemocněním syna a zároveň velmi těžkou nemocí otce.

3 000 Kč
Pomohli jsme uhradit ubytování v azylovém domě matce samoživitelce.

10 000 Kč
Přispěli jsme na vybavení dětského pokoje. Jedná se o otce samoživitele se čtyřmi dětmi, který je hendikepovaný po mozkové mrtvici.

18 000 Kč
Přispěli jsme na zakoupení plynového kotle, pro rodinu se čtyřmi dětmi, která se potýká s vážným onemocněním dítěte.

12 000 Kč
Koupili jsme pračku pro rodinu se sedmi dětmi.

12 100 Kč
Uhradili jsme část právní pomoci pro maminku, která byla vystavena krutému domácímu násilí.

7 640 Kč
Pomohli jsme matce samoživitelce s dětmi  v akutní ekonomické nouzi. Pomoc proběhla ve spolupráci s Diakonií Plzeň.

9 400 Kč
Uhradili jsme část dluhu na nájemném pro matku samoživitelku s pěti dětmi. Opět jsme spolupracovali s Diakonií Plzeň, která rodinu doprovází.

8 000 Kč
Přispěli jsme matce samoživitelce s dětmi po domácím násilí s úhradou nedoplatku na elektřině.

6 600 Kč
Zaplatili jsme rodině s třemi dětmi výuku na hudební škole. Otec trpí dlouhodobě psychiatrickým onemocněním.

10 000 Kč
Přispěli jsme rodině se 3 dětmi na zakoupení pračky. Rodina se musela ze závažných důvodů  urychleně přestěhovat.

1300 Kč
Pomohli jsme soc. znevýhodněnému chlapci, o kterého se stará jeho teta, se zaplacením letního tábora.

15 000 Kč
Přispěli jsme rodině se 3 dětmi, z nichž 2 jsou těžce handicapované a vyžadují celodenní péči.

6000 Kč
Zaplatili jsme letní tábor pro 3 chlapce z vícečetné rodiny, kde tatínek je dlouhodobě vážně nemocný.

10 000 Kč
Přispěli jsme na koupi pračky pro rodinu s 4 dětmi, která se potýká se zdravotními problémy.

12 000 Kč
Pomohli jsme mamince samoživitelce se dvěma dětmi, která se ne vlastní vinou dostala do velmi těžké životní situace.

15 000 Kč
Přispěli jsme na zakoupení auta pro maminku samoživitelku se třemi dětmi. Dvě děti jsou těžce postižené a vyžadují celodenní péči.

10 000 Kč
Pmohli jsme mladé rodině se čtyřmi dětmi se zakoupením postele pro dítě a výživy pro kojence.

16 000 Kč
Podpořili jsme funkční rodinu s devíti dětmi, z toho dvě děti jsou zdravotně hendikepované.

8 000 Kč
Přispěli jsme matce samoživitelce se 3 dětmi na dluh na nájemném, hrozilo vystěhování z bytu. 

8 500 Kč
Pomohli jsme pěstounské rodině s vybavením pokoje pro děti.

3 800 Kč
Zaplatili jsme pobyt v azylovém domě pro matku s dítětem v sociální nouzi.

4 700 Kč
Peníze jsme věnovali vícečetné rodině (6 dětí) na uhrazení výuky na hudební nástroje v Základní umělecké škole.

14 000 Kč
Částka byla využita na zaplacení nájmu, kroužku a  potřeb pro děti. Jedná se o matku samoživitelku se 3 dětmi, která prožila dlouhodobé domácí násilí.

2 500 Kč
Uhradili jsme školní obědy pro chlapce, který vyrůstá pouze s otcem.

4 585 Kč
Matka samoživitelka se 4 dětmi peníze použila na zaplacení školních obědů, jízdného a školních pomůcek. 

2 000 Kč
Pomohli jsme matce samoživitelce s úhradou účasti jejího syna na mezinárodním turnaji v basketbalu.

1 500 Kč
Zaplatili jsme školné v hudební škole dítěti ze sociálně slabé rodiny.

Idea projektu

Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin: Dávky, příspěvky a státní podpora mají často omezenou působnost a nekopírují důležité potřeby sociálně slabých, které neočekávaně přináší život. Často chybějí mechanismy a fondy, z kterých by stát zaplatil potřeby sociálně slabých a handicapovaných umožňující jim zapojení do normálního života nebo rozvinutí svých schopností. Chceme prací na tomto projektu ukázat na “bílá místa” a přimět odpovědné instituce k řešení podobných situací. Dalším motivem je mobilizace místní sociální sítě (komunální úřady, organizace, přátelé).

Cíle projektu

Podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin – umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí poruch chování a kriminality

Podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) – příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele

Podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci

Zásady podpory

S podporou přicházet v momentě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti ze strany státních dotací a jiných nadací (účelové dávky, příspěvky, placená rekvalifikace a podobně).

Adresná podpora na zcela konkrétní účel a s předem jasným výsledkem pro budoucnost. Kontakt s obdarovaným po celou dobu podpory – návštěvy, vyúčtování, korespondence.

Vyžadovat spoluúčast širší rodiny a známých, aby mohla vzniknout neformální sociální síť, která bude schopna řešit další potřeby a zajistí kontinuitu podpory. Spoluúčast je vítána ve formě pomoci materiální, lidské a finanční.

Jak můžete pomoci Vy?

Za jakoukoli nabídku finanční, materiální či lidské pomoci děkujeme. Finanční dary nadačnímu fondu si můžete odečíst od základu daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., par. 15 odst. 8.

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465205/ 2700
variabilní symbol: 911 12

Potřebujete pomoci,

nebo víte o někom, komu bychom mohli pomoci ? Kontaktujte nás:

Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44991584, DIČ CZ44991584

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464, e-mail: info@crsp.cz

Odborní garanti celého programu

Marcela Ondrůjová, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči – organizační a administrativní část projektu

Ing. Karel Nečesal, finanční a ekonomická část projektu

Mgr. Pavla Pilerová, koordinátor pomoci

Ing. Tomáš Piler, asistent koordinátora

Objem poskytnutých pomocí

2018 → 247 625 Kč
2017 → 171 580 Kč
2016 → 120 740 Kč
2015 → 196 045 Kč

2014 → 205 840 Kč
2013 → 239 000 Kč
2012 → 366 000 Kč
2011 → 355 035 Kč

2010 → 376 977 Kč
2009 → 179 043 Kč
2008 → 289 835 Kč
2007 → 213 609 Kč

2006 → 71 090 Kč
2005 → 111 970 Kč
2004 → 66 910 Kč
2003 → 36 810 Kč
2002 → 56 076 Kč 

Jednotlivé pomoci si můžete prohlédnout ve výročních zprávách za jednotlivé roky.

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás