Krok za krokem

hand-838975_1280

Krok za krokem … podporujeme sociálně znevýhodněné děti a rodiny

Krok za krokem je projekt fungující na principu nadačního fondu.

Motto: “Lidský život je cesta. Někteří po ní běží, jiní jdou pomaleji. Ti, co upadnou, potřebují pomoci na nohy, aby se po ní mohli vydat dál, třeba jen KROK ZA KROKEM.”

Projekt je stanoven jako  podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.

3 000 Kč
Pomoc pro babičku starající se o dítě

10 285 Kč
Zaplatili jsme právní služby pro maminku po domácím násilí

3 500 Kč
Úhradu ročního příspěvku do sportovního klubu pro matku samoživitelku se dvěma syny.

100 000 Kč
Zakoupení přístroje na podporů dýchaní pro dceru s CF (cystickou fibrózou).

3 440 Kč
Na úhradu obědů v mateřské školce pro dítě od matky samoživitelky s třemi dětmi

12 000 Kč
Na úhradu lyžařských výcviků pro děti z vícečetné rodiny

12 000 Kč
Na úhradu nájmu pro vícečetnou rodinu, která se dostala do krizové situace díky epidemii nemoci COVID-19

2 000 Kč
Úhradu základních životních potřeb pro matku v tísni žijící v azylovém domě

15 000 Kč
Částka použita na úhradu životních potřeb. Matka je samoživitelka se čtyřmi dětmi v ekonomické nouzi.

15 000 Kč
Použita pro rodinu s 8 mi dětmi na podporu bydlení.

5 000 Kč
Částka použita pro maminku (vdova) se dvěma dětmi na podporu bydlení.

15 000 Kč
Částka použita na úhradu letních táborů pro děti a životních potřeb pro rodinu se sedmi dětmi.

8 950 Kč
Částka použita na úhradu tábora pro děti z vícečetné rodiny.

1 500 Kč
Částka použita na úhradu letního tábora pro dítě

50 000 Kč
Uvedená částka použita na úhradu životních potřeb pro maminku s pěti dětmi, jejichž tatínek zemřel po dlouhé závažné nemoci.

2 000 Kč
Částka použita na úhradu školních potřeb pro dítě

3 000 Kč
Částka použita na úhradu obědů v mateřské a základní škole pro děti od matky samoživitelky s třemi dětmi

2 000 Kč
Částka použita na úhradu základních životních potřeb pro babičku, která má v péči vnouče a jsou v ekonomické tísni.

1 500 Kč
Částka použita na úhradu základních životních potřeb pro matku v tísni

10 000 Kč
Částka použita na úhradu základních životních potřeb pro matku v tísni se čtyřmi dětmi.

20 000 Kč
Částka použita pro rodinu se třemi dětmi, z niž dvě jsou handicapované a vyžadují celodenní péči

10 000 Kč
Pomohli jsme s koupí pračky pro rodinu s 5 dětmi.

1 800 Kč
Přispěli jsme otci samoživiteli na školu v přírodě pro jeho dceru.

15 000 Kč
Zaplatili jsme nájem a léky pro rodinu s 6 dětmi, z nichž je jedno těžce postižené. Pomoc probíhala ve spolupráci s Ranou péčí.

3 420 Kč
Přispěli jsme matce samoživitelce s dětmi na pobyt v azylovém domě.

12 000 Kč
Zaplatili jsme kroužky a školu v přírodě mamince se 4 dětmi, která odešla od partnera z důvodu domácího násilí.

2 000 Kč
Přispěli jsme na pobyt v azylovém domě.

11 400 Kč
Uhradili jsme letní tábor a kroužky v ZUŠ rodině s 5 dětmi.

8 500 Kč
Pomohli jsme s nájmem mamince samoživitelce se 2 dětmi, která trpí těžkou nemocí.

10 400 Kč
Uhradili jsme letní tábor a hudení kroužky dětem z vícečetné rodiny.

7 700 Kč
Zaplatili jsme tábor pro děti, jejichž tatínek trpí dlouhodobým onemocněním.

11 287 Kč
Koupili jsme pračku pro rodinu s 8 dětmi.

2 000 Kč
Pomohli jsme s kaucí pro babičku, která se stará o vnučku.

8 000 Kč
Přispěli jsme na nájem mamince se 4 dětmi, kde je jedno těžce postižené a ona sama se léčí s vážnou nemocí.

11 000 Kč
Zaplatili jsme obědy rodině s 8 dětmi, jejichž dům vyhořel.

6 880 Kč
Uhradili jsme obědy ve školce pro maminku samoživitelku, která se stará o 3 děti. Partner je drogově závislý.

500 Kč
Uhradili jsme cestu do lázní pro maminku samoživitelku s dcerou.

2 000 Kč
Přispěli jsme na pobyt v azylovém domě.

10 658 Kč
Zakoupili jsme elektrický sporák pro rodinu s 10 dětmi, z nichž 2 jsou zdravotně znevýhodněné.

Idea projektu

Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin: Dávky, příspěvky a státní podpora mají často omezenou působnost a nekopírují důležité potřeby sociálně slabých, které neočekávaně přináší život. Často chybějí mechanismy a fondy, z kterých by stát zaplatil potřeby sociálně slabých a handicapovaných umožňující jim zapojení do normálního života nebo rozvinutí svých schopností. Chceme prací na tomto projektu ukázat na “bílá místa” a přimět odpovědné instituce k řešení podobných situací. Dalším motivem je mobilizace místní sociální sítě (komunální úřady, organizace, přátelé).

Cíle projektu

Podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin – umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí poruch chování a kriminality

Podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) – příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele

Podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci

Zásady podpory

S podporou přicházet v momentě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti ze strany státních dotací a jiných nadací (účelové dávky, příspěvky, placená rekvalifikace a podobně).

Adresná podpora na zcela konkrétní účel a s předem jasným výsledkem pro budoucnost. Kontakt s obdarovaným po celou dobu podpory – návštěvy, vyúčtování, korespondence.

Vyžadovat spoluúčast širší rodiny a známých, aby mohla vzniknout neformální sociální síť, která bude schopna řešit další potřeby a zajistí kontinuitu podpory. Spoluúčast je vítána ve formě pomoci materiální, lidské a finanční.

Jak můžete pomoci Vy?

Za jakoukoli nabídku finanční, materiální či lidské pomoci děkujeme. Finanční dary nadačnímu fondu si můžete odečíst od základu daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., par. 15 odst. 8.

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465205/ 2700
variabilní symbol: 911 12

Potřebujete pomoci,

nebo víte o někom, komu bychom mohli pomoci ? Kontaktujte nás:

Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44991584, DIČ CZ44991584

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464, e-mail: info@crsp.cz

Odborní garanti celého programu

Marcela Ondrůjová, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči – organizační a administrativní část projektu

Ing. Karel Nečesal, finanční a ekonomická část projektu

Mgr. Pavla Pilerová, koordinátor pomoci

Ing. Tomáš Piler, asistent koordinátora

Objem poskytnutých pomocí

2019 → 134 545 Kč
2018 → 247 625 Kč
2017 → 171 580 Kč
2016 → 120 740 Kč
2015 → 196 045 Kč
2014 → 205 840 Kč
2013 → 239 000 Kč
2012 → 366 000 Kč
2011 → 355 035 Kč
2010 → 376 977 Kč
2009 → 179 043 Kč
2008 → 289 835 Kč
2007 → 213 609 Kč
2006 → 71 090 Kč
2005 → 111 970 Kč
2004 → 66 910 Kč
2003 → 36 810 Kč
2002 → 56 076 Kč

Jednotlivé pomoci si můžete prohlédnout ve výročních zprávách za jednotlivé roky.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)