Krok za krokem

krok-za-krokem

Krok za krokem je projekt fungující na principu nadačního fondu.

Krok za krokem podporujeme sociálně znevýhodněné rodiny

Motto: “Lidský život je cesta. Někteří po ní běží, jiní jdou pomaleji. Ti, co upadnou, potřebují pomoci na nohy, aby se po ní mohli vydat dál, třeba jen KROK ZA KROKEM.”

Projekt je stanoven jako  podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.

22 822 Kč
na úhradu nájmu pro nezletilou dívku, jejíž otec je v insolvenci a matka náhle zemřela

2 000 Kč
na úhradu bydlení v azylovém domě pro matku v tísni

10 200 Kč
pro rodinu s osmi dětmi jako příspěvek na letní tábor pro děti

30 000 Kč
na úhradu životních potřeb (např. tábor pro děti, energie, …) pro matku samoživitelku se třemi dětmi (tragická nehoda otce)

15 000 Kč
pro rodinu se třemi dětmi, z niž dvě jsou handicapované a vyžadují celodenní péči

10 000 Kč
na úhradu obědů a školného pro děti z rodiny v ekonomické nouzi

7 688 Kč
na nákup lednice pro matku samoživitelku, která přišla tragicky o partnera

12 500 Kč
na nákup jízdního kola pro vícečetnou rodinu

7 000 Kč
na úhradu tábora a spojených nákladů pro děti z vícečetné rodiny

30 000 Kč
na úhradu nákladů kroužků, internátu, obědů a dalších školních potřeb pro děti z vícečetné rodiny

1 050 Kč
na úhradu stravného pro nezletilého syna

5 900 Kč
na zakoupení kadeřnického kufříku pro 1. ročník pro studentku z pěstounské rodiny

1 520 Kč
na úhradu obědů ve škole pro děti od matky samoživitelky s třemi dětmi

8 000 Kč
na úhradu nájmu pro matku samoživitelku

6 000 Kč
na úhradu pobytu v azylovém domě pro matku samoživitelku

Idea projektu

Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin: Dávky, příspěvky a státní podpora mají často omezenou působnost a nekopírují důležité potřeby sociálně slabých, které neočekávaně přináší život. Často chybějí mechanismy a fondy, z kterých by stát zaplatil potřeby sociálně slabých a handicapovaných umožňující jim zapojení do normálního života nebo rozvinutí svých schopností. Chceme prací na tomto projektu ukázat na “bílá místa” a přimět odpovědné instituce k řešení podobných situací. Dalším motivem je mobilizace místní sociální sítě (komunální úřady, organizace, přátelé).

Cíle projektu

Podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin – umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí poruch chování a kriminality

Podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) – příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele

Podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci

Zásady podpory

S podporou přicházet v momentě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti ze strany státních dotací a jiných nadací (účelové dávky, příspěvky, placená rekvalifikace a podobně).

Adresná podpora na zcela konkrétní účel a s předem jasným výsledkem pro budoucnost. Kontakt s obdarovaným po celou dobu podpory – návštěvy, vyúčtování, korespondence.

Vyžadovat spoluúčast širší rodiny a známých, aby mohla vzniknout neformální sociální síť, která bude schopna řešit další potřeby a zajistí kontinuitu podpory. Spoluúčast je vítána ve formě pomoci materiální, lidské a finanční.

Jak můžete pomoci Vy?

Za jakoukoli nabídku finanční, materiální či lidské pomoci děkujeme. Finanční dary nadačnímu fondu si můžete odečíst od základu daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., par. 15 odst. 8.

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465205/ 2700
variabilní symbol: 911 12

Potřebujete pomoci

           nebo víte o někom, komu bychom mohli pomoci ?

Kontaktujte nás:

Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44991584, DIČ CZ44991584

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464, e-mail: info@crsp.cz

Objem poskytnutých pomocí

2022 → 173 060 Kč
2021 → 386 283 Kč
2020 → 306 995 Kč
2019 → 134 545 Kč
2018 → 247 625 Kč
2017 → 171 580 Kč
2016 → 120 740 Kč
2015 → 196 045 Kč
2014 → 205 840 Kč
2013 → 239 000 Kč
2012 → 366 000 Kč
2011 → 355 035 Kč
2010 → 376 977 Kč
2009 → 179 043 Kč
2008 → 289 835 Kč
2007 → 213 609 Kč
2006 → 71 090 Kč
2005 → 111 970 Kč
2004 → 66 910 Kč
2003 → 36 810 Kč
2002 → 56 076 Kč

Jednotlivé pomoci si můžete prohlédnout ve výročních zprávách za jednotlivé roky.