Krok za krokem

krok-za-krokem

Krok za krokem je projekt fungující na principu nadačního fondu.

Krok za krokem podporujeme sociálně znevýhodněné rodiny

Motto: “Lidský život je cesta. Někteří po ní běží, jiní jdou pomaleji. Ti, co upadnou, potřebují pomoci na nohy, aby se po ní mohli vydat dál, třeba jen KROK ZA KROKEM.”

Projekt je stanoven jako  podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.


          20 000 Kč

na úhradu lyžařského kurzu pro děti a dalších životních potřeb pro vícečetnou rodinu, kde otec má závažný zdravotní handicap

          12 000 Kč

na úhradu energií a aktivit pro děti.  Jedná se o vícečetnou rodinu.

          20 000 Kč

na úhradu právní pomoci pro matku samoživitelku

          10 000 Kč

na nákup rozkládacího lůžka pro vícečetnou rodinu

            9 000 Kč

na pomoc při uhrazení nákladů spojených s kaucí a prvním nájmem pro matku samoživitelku se dvěma dětmi.

          12 000 Kč

na pomoc při uhrazení nákladů na bydlení pro matku se dvěma dětmi v nouzové situaci.

            9 134 Kč

na zaplacení brýlí pro vnuka, který je v péči babičky.

          20 000 Kč

na zaplacení nájmu a aktivit pro děti. Matka je samoživitelka se třemi dětmi po domácím násilí.

            3 500 Kč

na školu v přírodě pro dceru Karolínu. Matka je samoživitelka se třemi dětmi

          11 000 Kč

na pomoc při uhrazení nákladů na doplatek elektřiny pro matku se dvěma dětmi v nouzové situaci.

          13 700 Kč

na pomoc při uhrazení nájmu pro matku se dvěma dětmi v nouzové situaci

            1 458 Kč

na pomoc při uhrazení pomůcek (nářadí) na učilišti pro vnuka v péči babičky.

            6 900 Kč

na úhradu pobytu ve středisku výchovné péče Tršice pro vnuka Pavla

            1 520 Kč

na úhradu obědů ve škole pro děti od matky samoživitelky s třemi dětmi.

          12 000 Kč

uhrazení nákladů na vybavení bytu pro matku samoživitelku se dvěma dětmi v nouzové situaci. (domácí násilí)

            3 479 Kč

na školní potřeby a jízdné pro syny, jejíchž matka je samoživitelka (domácí násilí).

          15 000 Kč

pro rodinu se třemi dětmi, z niž dvě jsou handicapované a vyžadují celodenní péči.

            3 600 Kč

na úhradu výchovného pobytu pro Olega v Diagnostickém ústavu

 

Idea projektu

Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin: Dávky, příspěvky a státní podpora mají často omezenou působnost a nekopírují důležité potřeby sociálně slabých, které neočekávaně přináší život. Často chybějí mechanismy a fondy, z kterých by stát zaplatil potřeby sociálně slabých a handicapovaných umožňující jim zapojení do normálního života nebo rozvinutí svých schopností. Chceme prací na tomto projektu ukázat na “bílá místa” a přimět odpovědné instituce k řešení podobných situací. Dalším motivem je mobilizace místní sociální sítě (komunální úřady, organizace, přátelé).

Cíle projektu

Podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin – umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí poruch chování a kriminality

Podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) – příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele

Podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci

Zásady podpory

S podporou přicházet v momentě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti ze strany státních dotací a jiných nadací (účelové dávky, příspěvky, placená rekvalifikace a podobně).

Adresná podpora na zcela konkrétní účel a s předem jasným výsledkem pro budoucnost. Kontakt s obdarovaným po celou dobu podpory – návštěvy, vyúčtování, korespondence.

Vyžadovat spoluúčast širší rodiny a známých, aby mohla vzniknout neformální sociální síť, která bude schopna řešit další potřeby a zajistí kontinuitu podpory. Spoluúčast je vítána ve formě pomoci materiální, lidské a finanční.

Jak můžete pomoci Vy?

Za jakoukoli nabídku finanční, materiální či lidské pomoci děkujeme. Finanční dary nadačnímu fondu si můžete odečíst od základu daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., par. 15 odst. 8.

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465205/ 2700
variabilní symbol: 911 12

Potřebujete pomoci

           nebo víte o někom, komu bychom mohli pomoci ?

Kontaktujte nás:

Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44991584, DIČ CZ44991584

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464, e-mail: info@crsp.cz

Objem poskytnutých pomocí

2022 → 173 060 Kč
2021 → 386 283 Kč
2020 → 306 995 Kč
2019 → 134 545 Kč
2018 → 247 625 Kč
2017 → 171 580 Kč
2016 → 120 740 Kč
2015 → 196 045 Kč
2014 → 205 840 Kč
2013 → 239 000 Kč
2012 → 366 000 Kč
2011 → 355 035 Kč
2010 → 376 977 Kč
2009 → 179 043 Kč
2008 → 289 835 Kč
2007 → 213 609 Kč
2006 → 71 090 Kč
2005 → 111 970 Kč
2004 → 66 910 Kč
2003 → 36 810 Kč
2002 → 56 076 Kč

Jednotlivé pomoci si můžete prohlédnout ve výročních zprávách za jednotlivé roky.