Rozvod a život rozvedených v církvi

rozvod-a-zivot-v-cirkvi

Přijměte pozvání na diecézní setkání Rozvod a život rozvedených v církvi.

Cítíte, že potřebujete duchovně načerpat a povzbudit po rozpadu manželství nebo dlouhotrvajícího vztahu?

Rozvod a život rozvedených v církvi

Setkání nabízí zajímavé přednášky z psychologie a církevního práva, ale také možnost sdílení a duchovní podporu. 

Koná se pravidelně v době postní před Velikonocemi a je otevřené účastníkům i z jiných diecézí. 

Pojďme na chvíli zapomenout na shon všedních dní, načerpejme sílu od toho, který je Světlem a Vykupitelem, a připravme svá srdce na setkání.

Kdy 

 • 2. 4. 2022

Kde

 • katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov, Brno (mše sv.)
 • společenský sál CRSP, Biskupská 7, Brno (přednášky)

Účastnický příspěvek na pokrytí nákladů

 • 200 Kč
 

Program 

 • 9.00–10.00 hod. mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla, R. D. Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
 • 10.30-11.30 hod. přednáška ,,Církevní právo a rozvod” Mgr. Jan Špilar
 • 13.00-14.15 hod. přednáška ,,Jistota v nejistotě aneb ztráty bez zbytečných ztrát” Mgr. Milena Mikulková

  Vstupujeme-li do vztahů, do manželství, obvykle to děláme s vnitřním přesvědčením a představou dobrého života. Jen stěží si připouštíme proměny vztahu, proměny nás samotných. A když jsem u konce s dechem a naše manželství přestává fungovat a žít, hledáme odpovědi, hledáme řešení a hledáme cestu – co s tím. Co dělat, aby čas nejistoty byl posílen jistotami? Co dělat, aby ztráty byly co nejmenší? Co dělat, pokud jsme rodiči dětí a potřebujeme pro ně fungovat dál? Setkání s autorkou knihy Hlavu vzhůru po rozvodu?! Cesta k fungujícímu rodičovskému týmu, Grada publishing 2021

 • 14.45-15.30 hod. přednáška ,,Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království” – víra v Boha navzdory životním těžkostem,  R. D. ThLic. Tomáš Koumal

Na závěr jednotlivých bloků bude dán prostor k diskusi a dotazům.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: jana.jakesova@crsp.cz

Co říkají účastníci

 • ,,Velké díky za akce pro rozvedené.”
 • ,,Opravdu kvalitní a přínosné přednášky.”
 

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)