Péče o duševní zdraví

pece-o-dusevni-zdravi

Věděli jste, že péče o své duševní zdraví je něco, co máme tendence neustále klást na druhé místo? Přitom jeho význam, zejména v rodičovství, je nezpochybnitelný. Péče o sebe totiž slouží jako prevence závažnějších psychických potíží nebo vyčerpání, i jako podpora při zvládání povinností, které se týkají péče o dítě nebo zvládání náročných situací.

Proto v rámci projektu Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví nabízíme aktivity zaměřené na péči o své duševní zdraví pro rodiče, ale i pro osoby v náročné životní situaci

Péče o duševní zdraví v CRSP Brno

V rámci deseti setkání s odborným pracovníkem se věnujeme tématu sebepéče a péče o své duševní zdraví s využitím inovativních metod Snoezelen a virtuální reality.

Snoezelen

Snoezelen je multifunkční metoda založená na multismyslové stimulaci, která probíhá ve speciálně upraveném prostředí. Aplikací vybraných podnětů (zrakových, sluchových, hmatových, čichových i chuťových) se zaměřujeme na navození pocitů uvolnění a bezpečí. Podporujeme tak emocionální zdraví a učení se zvládat nepříjemné pocity (například stres a úzkost). Pobyt ve Snoezelen je pro klienty také čas, kdy se mohou soustředit na sebe a být v kontaktu se svým prožíváním. V doprovodu se smyslovou stimulací a pocit uvolnění je to pro ně jedinečný zážitek, který má terapeutický vliv na duševní zdraví. 

Virtuální realita

Virtuální realita je inovativní a pro klienty atraktivní prostředek na zlepšení duševního zdraví. Metody zlepšení duševního zdraví ve VR zahrnují práci klienta s 3D brýlemi v softwaru navrženém speciálně za účelem rozvoje duševního zdtaví. Tyto softwary se zaměřují například na nácvik schopnosti relaxace, nácvik dýchacích cvičení nebo práci se stresem. Přítomnost ve virtuální realitě pomáhá člověku se lépe na relaxaci soustředit a to díky obohacení o virtuální zvuk a vizuální podněty. Výhodou práce ve virtuální realitě je, že si klient může sám nastavit na míru kombinaci podnětů, které na něj působí. To umožňuje klientům pojmenovat zdroje stresu a naopak podněty, které v něm vyvolávají pocity uvolnění. Tyto poznatky pak klient může využít při práci s vlastním stresem i mimo prostředí virtuální reality.

Komu jsou služby určeny

  • Rodičům dětí s ADHD jako možnost naučit se relaxovat a vytvořit si prostor pro svůj odpočinek i při výchově neklidných dětí.
  • Rodičům zasaženým konfliktem na Ukrajině jako forma péče o své duševní zdraví v náročné životní situaci.

Spolupracujeme

Aktivity probíhají ve spolupráci s organizací Aktívny život.

Projekt je financovaný Erasmus+ programem Evropské komise.

esf-spolufinancovano
erasmus-plus-logo

Kontakt na koordinátora

Bc. Zuzana Vintrová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 202
e-mail: zuzana.vintrova@crsp.cz