Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví

esf-spolufinancovano
erasmus-plus-logo

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA210-ADU-000083859
Trvání projektu: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2023

Hlavním cílem projektu je otestovat inovativní kombinaci metod Snoezelen a virtuální reality při vzdělávání dospělých v oblasti zlepšování duševního zdraví a sdílet tyto poznatky mezi partnerskými organizacemi. 

Cílem projektu je: 

  1. Vyzkoušet aplikaci virtuální reality a metody Snoezelen pro redukci pocitů stresu a úzkosti u různých cílových skupin 
  2. Porovnat přínosy obou metod tj. metody Snoezelen a aplikaci virtuální reality mezi vybranými cílovými skupinami.
  3. Na základě získaných znalostí a zkušeností vytvořit e-learningový kurz a s využitím digitálních technologií ho zpřístupnit široké veřejnosti. 
  4. Vytvořit vhodnou metodiku použití aplikace virtuální reality pro primární cílovou skupinu a její použitelnost v praxi.
  5. Zapojit zainteresované strany do dialogu o důležitosti odbourávání strachu, úzkosti a stresu.

Ve spolupráci s partnerskou organizací se věnujeme těmto cílovým skupinám:

  • Rodiče dětí s ADHD
  • Rodiče zasaženi válečným konfliktem na Ukrajině
  • Senioři 50+
  • Osoby pečující o seniory

Aktivity probíhají ve spolupráci s organizací Aktívny život

Více informací: Péče o duševní zdraví.

Projekt je financovaný Erasmus+  programem Evropské komise.