Volná místa, praxe

Volná místa v Centru pro rodinu a sociální péči. Nabízíme také možnost absolvování odborné stáže či školní praxe.

Zaměstnání v CRSP - aktuálně hledáme

Aktuálně neprobíhá žádné výběrové řízení.

Odborné stáže

Jsme také stážovým pracovištěm. Nabízíme stáže v oblasti sociálně aktivizační služby pro seniory, služeb určených pěstounským rodinám, programů pro rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi, případně v dalších oblastech dle dohody.

Se stážistou, příp. s vysílající organizací je vždy uzavřena smlouva o poskytnutí stáže.

Délka stáže: dle dohody – po celou dobu se Vám bude věnovat určený pracovník

Cena: dle dohody o představě stáže

Možnosti platby:

  1. stážista je vyslán svým zaměstnavatelem – pouze faktura
  2. osobní/soukromý zájem o stáž
    • převodem na účet CRSP
      číslo účtu: 2111465192 / 2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
    • hotově na recepci CRSP, Biskupská 7, Brno

V případě zájmu o stáž v CRSP nás kontaktujte na email: info@crsp.cz

Školní praxe

Studentům oborů s odpovídajícím zaměřením nabízíme možnost absolvování dlouhodobé (minimálně 3 měsíce) školní praxe.

V případě zájmu o praxi v CRSP nás kontaktujte na email: info@crsp.cz