Kurzy pro mladé páry – přípravy na manželství

přípravy na manželství

Přípravy na manželství jsou určeny pro páry, které se připravují na církevní sňatek a jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na svátostné manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně – pouze pro jeden pár.

Skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů.

Individuální přípravu – pouze pro jeden pár – lze zahájit po domluvě kdykoli, čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár.

 

Prvních pět setkání, týkajících se praktické přípravy, vede Mgr. Milana Vykydalová, koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství, nebo manželský pár vyškolený v Kurzu příprav na manželství. Dvě další, zabývající se duchovními tématy, jsou vedeny knězem brněnské diecéze. Je také možné tato dvě setkání absolvovat s vlastním oddávajícím knězem. Na závěr dostanete Potvrzení o absolvování přípravy k přijetí svátosti manželství. 

Způsob přípravy, který nabízíme, není ani studium a nejsou to ani typické přednášky. Jde o setkávání párů, které plánují svatbu, nebojí se veřejně potvrdit, že se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém, a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových, aktivitách.

I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit si vlastní přednosti i nedostatky.

Varianty příprav na manželství a termíny

Časová dotace praktické  přípravy je celkem 15 hodin a kurz je rozdělen na pět tříhodinových (pod)večerních setkání v týdenním či dvoutýdenním intervalu

Na tento praktický kurz navazuje duchovní příprava – 2 setkání s knězem, která lze absolvovat u nás nebo s vlastním oddávajícím knězem.

Termíny

Pondělí 17.30 – 20.30 hodin, farní sál Petrov 9

 • 10. běh: 16. 8., 23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9.2021
 • 13. běh: 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29 11. 2021

Pondělí 17.30 – 20.30 hodin, farní sál Prumperk 3

 • 11. běh: 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8. 2021

Středa 17.30 – 20.30 hodin, Klubový sál Biskupská 7

 • 12. běh: 11. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9. 2021 ZRUŠENO
 • 14. běh: 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12. 2021

Minimálně šest dvouhodinových setkání, lze i varianta
pět tříhodinových setkání či devět setkání po hodině a půl

Kdy

Průběžně po celý rok – je třeba se přihlásit alespoň 4 až 6 měsíců před plánovaným sňatkem.

Upozornění

Nové přihlášky na individuální přípravy z kapacitních důvodů dočasně nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Kde

dle domluvy

Cena

Doporučený příspěvek na pokrytí nákladů spojených s kurzem:

 • 1000 Kč/pár u skupinové přípravy 
 • Pokud si budete některé ze skupinového setkání nahrazovat individuálně, platíte 300 Kč/setkání navíc.
 • 1200 Kč/pár u skupinové přípravy s individuálními termíny
 • v případě individuální přípravy platí smluvní cena s lektory

Příspěvek je možné zaplatit v hotovosti na závěr kurzu nebo online přes darovací formulář.

Témata setkání

 1. Sebepoznání, sebepřijetí, sebeúcta
 2. Životní styl původní rodiny, vzájemné poznávání
 3. Partnerská komunikace, psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu a jak s nimi zacházet, řešení konfliktů
 4. Sexualita, jako nejintimnější komunikace, odpovědné rodičovství – přirozené plánování rodičovství, místo dítěte/dětí v manželství, odpuštění
 5. Praktické poznání, “rady” ze života do života (ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství, řešení náročných životních situací)
 6. Víra a život z víry, jak katolická církev chápe manželství
 7. Obsah manželského slibu a průběh svatebního obřadu

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Lektoři

Milana Vykydalová

Markéta a Pavel Klangovi

Marcela a Oldřich Ondráčkovi

Naděžda a Pavel Peroutovi

Ivana a Pavel Vítovi 

Míla a Jiří Zichovi

Kontakt na koordinátora

Ilona Zaplatilová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ilona.zaplatilova@crsp.cz

Dostupnost na telefonu: pondělí 18.00 – 20.00 hodin, jinak mne můžete kontaktovat mailem.