Přípravy snoubenců na manželství

priprava-snoubencu-na-manzelstvi

Přípravy na manželství jsou určeny pro páry, které se připravují na církevní sňatek a jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravy snoubenců na manželství

Přípravu na svátostné manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně. Skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů. Individuální přípravu – pouze pro jeden pár – lze zahájit po domluvě kdykoli, čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár.

Prvních pět setkání, týkajících se praktické přípravy, vede Mgr. Milana Vykydalová, koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství, nebo manželský pár vyškolený v Kurzu příprav na manželství. Dvě další, zabývající se duchovními tématy, jsou vedeny knězem brněnské diecéze. Je také možné tato dvě setkání absolvovat s vlastním oddávajícím knězem. Na závěr dostanete Potvrzení o absolvování přípravy k přijetí svátosti manželství. 

Způsob přípravy na manželství, který nabízíme, není ani studium a nejsou to ani typické přednášky. Jde o setkávání párů, které plánují svatbu, nebojí se veřejně potvrdit, že se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém, a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových, aktivitách.

I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit si vlastní přednosti i nedostatky.

Páry, které již mají děti, připravujeme pouze individuální formou po předchozí domluvě.

Varianty příprav na manželství a termíny

Časová dotace praktické  přípravy je celkem 15 hodin a kurz je rozdělen na pět tříhodinových (pod)večerních setkání v týdenním či dvoutýdenním intervalu

Na tento praktický kurz navazuje duchovní příprava – 2 setkání s knězem, která lze absolvovat u nás nebo s vlastním oddávajícím knězem.

Termíny

Pondělí 17.30 – 20.00 hodin, Klubový sál Biskupská 7

 • 9. běh: 15. 7., 29. 7., 12. 8., 19. 8., 26. 8., 2. 9. 2024 OBSAZENO

Pondělí 17.30 – 20.30 hodin, Společenský sál Biskupská 7

 • 10. běh: 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10. 2024

Čtvrtek 17.30 – 20.30 hodin, Klubový sál Biskupská 7

 • 11. běh: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10. 2024

Minimálně šest dvouhodinových setkání, lze i varianta
pět tříhodinových setkání či devět setkání po hodině a půl

Kdy

Průběžně po celý rok – je třeba se přihlásit alespoň 4 až 6 měsíců před plánovaným sňatkem.

Kde

dle domluvy

Témata setkání

 1. Sebepoznání, sebepřijetí, sebeúcta
 2. Životní styl původní rodiny, vzájemné poznávání
 3. Partnerská komunikace, psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu a jak s nimi zacházet, řešení konfliktů
 4. Sexualita, jako nejintimnější komunikace, odpovědné rodičovství – přirozené plánování rodičovství, místo dítěte/dětí v manželství, odpuštění
 5. Praktické poznání, “rady” ze života do života (ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství, řešení náročných životních situací)
 6. Víra a život z víry, jak katolická církev chápe manželství
 7. Obsah manželského slibu a průběh svatebního obřadu

Cena

Doporučený příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů:

 • 2000 Kč /pár/skupinová příprava

Doporučený příspěvek je možné zaplatit v hotovosti na závěr kurzu nebo online přes darovací formulář. Za jakýkoliv další sponzorský příspěvek Vám budeme vděčni, děkujeme. 

Pokud si budete některé ze skupinového setkání nahrazovat individuálně, platíte za něj navíc smluvní hodinovou cenu dle domluvy s lektorem přímo jemu. V případě individuální přípravy platí smluvní cena s lektory. 

 

Lektoři

 • Martina a Petr Bauerovi
 • Jana a Ondřej Gotfrýdovi
 • Markéta a Pavel Klangovi
 • Klára a Jan Klusákovi
 • Marcela a Oldřich Ondráčkovi
 • Marta a Tomáš Rackovi
 • Leona a István Steingartovi
 • Ivana a Pavel Vítovi 
 • Milana Vykydalová
 • Vendula a Tomáš Zachovalovi
 • Míla a Jiří Zichovi

Kontakt na koordinátora

Ilona Zaplatilová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ilona.zaplatilova@crsp.cz

Prosím o kontakt mailem, v kanceláři na telefonu bývám pouze v době konání kurzů.