Přípravy na manželství – kurzy pro mladé páry

přípravy na manželství

Přípravy na manželství jsou určeny pro páry, které se připravují na církevní sňatek a jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na svátostné manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně – pouze pro jeden pár.

Skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů.

Individuální přípravu – pouze pro jeden pár – lze zahájit po domluvě kdykoli, čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár.

 

Prvních pět či šest setkání, týkajících se praktické přípravy, vede Mgr. Milana Vykydalová, koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství, nebo manželský pár vyškolený v Kurzu příprav na manželství. Dvě další, zabývající se duchovními tématy, jsou vedeny knězem brněnské diecéze. Je také možné tato dvě setkání absolvovat s vlastním oddávajícím knězem. Na závěr dostanete Potvrzení o absolvování přípravy k přijetí svátosti manželství. 

Způsob přípravy, který nabízíme, není ani studium a nejsou to ani typické přednášky. Jde o setkávání párů, které plánují svatbu, nebojí se veřejně potvrdit, že se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém, a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových, aktivitách.

I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit si vlastní přednosti i nedostatky.

Varianty příprav na manželství a termíny

Časová dotace praktické  přípravy je celkem 15 hodin a kurz je rozdělen na pět tříhodinových nebo šest dvouapůlhodinových (pod)večerních setkání v týdenním či dvoutýdenním intervalu

Na tento praktický kurz navazuje duchovní příprava – 2 setkání s knězem, která lze absolvovat u nás nebo s vlastním oddávajícím knězem.

Termíny

Pondělí 17.30 – 20.00 hodin, farní sál Petrov 9

 • 1. běh: 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2. 2021 ZRUŠEN
 • 2. běh: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. 2021           (5 setkání: 17.30 – 20.30 hodin) NAPLNĚN
 • 3. běh: 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5 2021 
 • 4. běh:  24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6. 2021 

Pondělí 17.30 – 20.30 hodin, farní sál Prumperk 3

 • 5. běh: 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., ? 2021 (termín posledního setkání dle domluvy ve skupině) NAPLNĚN
 • 6. běh:  17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6. 2021

Středa 17.30 – 20.30 hodin, Klubový sál Biskupská 7

 • 7. běh: 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2. 2021 ZRUŠEN
 • 8. běh: 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4. 2021 NAPLNĚN
 • 9. běh: 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6. 2021

Kde

 • Klubový sál CRSP, Biskupská 7, Brno
 • Farní sál Petrov 9, Brno
 • Farní sál Prumperk 3, Brno – Řečkovice

Přípravy s knězem

Středa 18.30 – 20.00 hodin, Klubový sál Biskupská 7

 • 28. 4., 5. 5. 2021
 • 23. 6., 30. 6. 2021

Minimálně šest dvouhodinových setkání, lze i varianta
pět tříhodinových setkání či devět setkání po hodině a půl

Kdy

Průběžně po celý rok – je třeba se přihlásit alespoň 4 až 6 měsíců před plánovaným sňatkem.

Upozornění

Přihlášky na individuální přípravy z kapacitních důvodů přijímáme pouze po předchozí telefonické či mailové domluvě. Děkujeme za pochopení.

Kde

dle domluvy

Cena

Doporučený příspěvek na pokrytí nákladů spojených s kurzem:

 • 1000 Kč/pár u skupinové přípravy 
 • Pokud si budete některé ze skupinového setkání nahrazovat individuálně, platíte 300 Kč/setkání navíc.
 • 1200 Kč/pár u skupinové přípravy s individuálními termíny
 • v případě individuální přípravy platí smluvní cena s lektory

Příspěvek je možné zaplatit v hotovosti na závěr kurzu nebo on line přes darovací formulář níže.

Témata setkání

 1. Sebepoznání, sebepřijetí, sebeúcta
 2. Životní styl původní rodiny, vzájemné poznávání
 3. Partnerská komunikace, psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu a jak s nimi zacházet, řešení konfliktů
 4. Sexualita, jako nejintimnější komunikace, odpovědné rodičovství – přirozené plánování rodičovství, místo dítěte/dětí v manželství, odpuštění
 5. Praktické poznání, “rady” ze života do života (ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství, řešení náročných životních situací)
 6. Víra a život z víry, jak katolická církev chápe manželství
 7. Obsah manželského slibu a průběh svatebního obřadu

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Lektoři

Milana Vykydalová

Markéta a Pavel Klangovi

Marcela a Oldřich Ondráčkovi

Naděžda a Pavel Peroutovi

Ivana a Pavel Vítovi 

Kontakt na koordinátora

Ilona Zaplatilová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ilona.zaplatilova@crsp.cz

 

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP