Přípravy na manželství

přípravy na manželství

Přípravy na manželství jsou určeny pro páry, které se připravují na církevní sňatek a jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravu na svátostné manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně – pouze pro jeden pár. Skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů.
Páry, kterým z časových důvodů nevyhovují vypsané termíny, mohou využít skupinové přípravy s individuálními termíny.
Individuální přípravu – pouze pro jeden pár – lze zahájit vždy, čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár.

Páry, které již mají děti, připravujeme pouze individuální formou.

Prvních pět či sedm setkání, týkajících se praktické přípravy, vede Mgr. Milana Vykydalová, koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství, nebo manželský pár vyškolený v Kurzu příprav na manželství. Dvě další, zabývající se duchovními tématy, jsou vedeny knězem brněnské diecéze. Je také možné tato dvě setkání absolvovat s vlastním oddávajícím knězem. Na závěr dostanete Potvrzení o absolvování přípravy k přijetí svátosti manželství. 

Způsob přípravy, který nabízíme, není ani studium a nejsou to ani typické přednášky. Jde o setkávání párů, které plánují svatbu, nebojí se veřejně potvrdit, že se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém, a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových, aktivitách.

I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit si vlastní přednosti i nedostatky.

Varianty příprav na manželství a termíny

Časová dotace praktické  přípravy je celkem 15 hodin a kurz je rozdělen na pět tříhodinových nebo sedm dvouhodinových (pod)večerních setkání v týdenním či dvoutýdenním intervalu

Na tento praktický kurz navazuje duchovní příprava – 2 setkání s knězem, která lze absolvovat u nás nebo s vlastním oddávajícím knězem.

Termíny

Pondělí 17.30–20.30 hod.

14. běh: 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10. 2019 NAPLNĚN

16. běh: 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. 2019

Středa 17.30–20.30 hod.

15. běh: 16. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. 2019

Duchovní příprava s knězem

Pondělí 18.30 – 20.00 hod.

Středa 18.30 – 20.00 hod.

termíny budou doplněny

Kde

 • Klubový sál CRSP, Biskupská 7, Brno
 • Farní sál Petrov 9, Brno
 • Farní sál Prumperk 3, Brno – Řečkovice

Časová dotace přípravy je celkem 15 hodin, je možné je po domluvě variabilně rozložit do různého počtu setkání o různé délce.

Kdy

Průběžně po celý rok – je třeba se přihlásit alespoň 4 měsíce před plánovaným sňatkem.

Přihlášky na individuální přípravy dočasně nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Kde

Dle domluvy

Minimálně šest dvouhodinových setkání, lze i varianta
pět tříhodinových setkání či devět setkání po hodině a půl

Kdy

Průběžně po celý rok – je třeba se přihlásit alespoň 4 měsíce před plánovaným sňatkem

Přihlášky na individuální přípravy dočasně nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Kde

prostory manželské a rodinné poradny Bethesda, Starobrněnská 7 nebo CRSP Brno

Cena

Doporučený příspěvek na pokrytí nákladů spojených s kurzem:

 • 1000 Kč/pár u skupinové přípravy 
 • Pokud si budete některé ze skupinového setkání nahrazovat individuálně, platíte 300 Kč/setkání navíc.
 • 1200 Kč/pár u skupinové přípravy s individuálními termíny
 • v případě individuální přípravy platí smluvní cena s lektory

Příspěvek je možné zaplatit v hotovosti na závěr kurzu nebo on line přes darovací formulář níže.

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Témata setkání

 1. Sebepoznání, sebepřijetí, sebeúcta
 2. Životní styl původní rodiny, vzájemné poznávání
 3. Partnerská komunikace, psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu a jak s nimi zacházet, řešení konfliktů
 4. Sexualita, jako nejintimnější komunikace, odpovědné rodičovství – přirozené plánování rodičovství, místo dítěte/dětí v manželství, odpuštění
 5. Praktické poznání, “rady” ze života do života (ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství, řešení náročných životních situací)
 6. Víra a život z víry, jak katolická církev chápe manželství
 7. Obsah manželského slibu a průběh svatebního obřadu

Lektoři

Milana Vykydalová

Markéta a Pavel Klangovi

Marcela a Oldřich Ondráčkovi

Naděžda a Pavel Peroutovi

Ivana a Pavel Vítovi

Klára a Martin Báčovi

Míla a Jiří Zichovi

Kontakt na koordinátora

Ilona Zaplatilová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ilona.zaplatilova@crsp.cz

 

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás