Přípravy snoubenců na manželství

pripravy-na-manzelstvi

Přípravy na manželství jsou určeny pro páry, které se připravují na církevní sňatek a jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství.

Přípravy snoubenců na manželství

Přípravu na svátostné manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně. Skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů. Individuální přípravu – pouze pro jeden pár – lze zahájit po domluvě kdykoli, čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár.

Prvních pět setkání, týkajících se praktické přípravy, vede Mgr. Milana Vykydalová, koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství, nebo manželský pár vyškolený v Kurzu příprav na manželství. Dvě další, zabývající se duchovními tématy, jsou vedeny knězem brněnské diecéze. Je také možné tato dvě setkání absolvovat s vlastním oddávajícím knězem. Na závěr dostanete Potvrzení o absolvování přípravy k přijetí svátosti manželství. 

Způsob přípravy na manželství, který nabízíme, není ani studium a nejsou to ani typické přednášky. Jde o setkávání párů, které plánují svatbu, nebojí se veřejně potvrdit, že se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém, a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových, aktivitách.

I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit si vlastní přednosti i nedostatky.

Varianty příprav na manželství a termíny

Časová dotace praktické  přípravy je celkem 15 hodin a kurz je rozdělen na pět tříhodinových (pod)večerních setkání v týdenním či dvoutýdenním intervalu

Na tento praktický kurz navazuje duchovní příprava – 2 setkání s knězem, která lze absolvovat u nás nebo s vlastním oddávajícím knězem.

Termíny

Pondělí 17.30 – 20.30 hodin, farní sál Petrov 9/Klubový sál Biskupská 7

 • 5. běh: 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5. 2022 OBSAZENO
 • 11. běh: 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. 2022

Pondělí 17.45 – 20.45 hodin, farní sál Prumperk 3

 • 7. běh: 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6. 2022 OBSAZENO

Čtvrtek 17.30 – 20.30 hodin, Klubový sál Biskupská 7

 • 10. běh: 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6. 2022 OBSAZENO

Pátek 17.00 – 20.00 hodin, Klubový sál Biskupská 7

 • 8. běh: 13. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6. 2022 OBSAZENO
 • 12. běh: 1. 7., 15. 7., 22. 7., 19. 8., 26. 8. 2022

Minimálně šest dvouhodinových setkání, lze i varianta
pět tříhodinových setkání či devět setkání po hodině a půl

Kdy

Průběžně po celý rok – je třeba se přihlásit alespoň 4 až 6 měsíců před plánovaným sňatkem.

Kde

dle domluvy

Cena

Doporučený příspěvek na pokrytí nákladů spojených s kurzem:

 • 1000 Kč/pár u skupinové přípravy 
 • Pokud si budete některé ze skupinového setkání nahrazovat individuálně, platíte 300 Kč/setkání navíc
 • v případě individuální přípravy platí smluvní cena s lektory

Příspěvek je možné zaplatit v hotovosti na závěr kurzu nebo online přes darovací formulář.

Témata setkání

 1. Sebepoznání, sebepřijetí, sebeúcta
 2. Životní styl původní rodiny, vzájemné poznávání
 3. Partnerská komunikace, psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu a jak s nimi zacházet, řešení konfliktů
 4. Sexualita, jako nejintimnější komunikace, odpovědné rodičovství – přirozené plánování rodičovství, místo dítěte/dětí v manželství, odpuštění
 5. Praktické poznání, “rady” ze života do života (ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství, řešení náročných životních situací)
 6. Víra a život z víry, jak katolická církev chápe manželství
 7. Obsah manželského slibu a průběh svatebního obřadu

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Lektoři

Milana Vykydalová

Markéta a Pavel Klangovi

Marcela a Oldřich Ondráčkovi

Naděžda a Pavel Peroutovi

Ivana a Pavel Vítovi 

Míla a Jiří Zichovi

Leona a István Steingartovi

Kontakt na koordinátora

Ilona Zaplatilová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ilona.zaplatilova@crsp.cz

Dostupnost na telefonu: pondělí a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin, v době konání kurzu, jinak mne můžete kontaktovat mailem.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)