Struktura organizace

Jak to u nás vypadá

Struktura organizace CRSP (více >> O nás) a seznam hlavních kontaktů. 

Vedení organizace a jednotlivých sekcí v přehledném, grafickém znázornění. Seznam kontaktů níže.

Vedení organizace

Mgr. Tatiana Jopková
ředitelka organizace, statutární zástupce
tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: 518 328 814

Ing. Žaneta Kalabusová
projektový a finanční manažer
zaneta.kalabusova@crsp.cz, tel.: 518 328 815

Mgr. Ivana Štěpánková
vedoucí Sekce služeb pro rodinu
ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: 518 328 816

Ing. Daniela Mišunová
vedoucí Sekce sociální péče
daniela.misunova@crsp.cz, tel.: 518 328 817