Kurz partnerství

kurz_partnerstvi

Všem, kteří hledají, jak lépe poznat sebe i druhého, nabízíme Kurz partnerství.

Kurz partnerství aneb čtyři víkendová setkání

Kurz partnerství je seriál čtyř  víkendových setkání pro páry, které hledají způsob, jak dobře prožívat období známosti a také jak se připravovat na manželství.

Každé setkání začíná páteční večeří (v 19.15 hod.) a končí nedělním obědem (ve 12.00 hod.) v Diecézním centru života mládeže (DCŽM) MAMRE v Osové Bítýšce.

Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a je i dostatek prostoru jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter). Je nutné absolvovat všechna čtyři setkání. Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na manželství,  je však vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.

Kdy

Skupina A:

 • 22.–24. 10. 2021
 • 10. –12. 12. 2021
 • 11.–13. 2. 2022
 • 1.–3. 4. 2022

Skupina B:

 • 19.–21. 11. 2021
 • 28.–30. 1. 2022
 • 25.–27. 2. 2022
 • 22.–24. 4. 2022

Kde

 • Diecézní centrum života mládeže MAMRE, Osová Bítýška

Cena

Účast na kurzu

 • 1000 Kč pro pracující / 800 Kč pro studenty

Ubytování a strava

 • 400 Kč / víkend / osoba

* Modelová cena “student”: 800 Kč + 4 × 400 Kč = 2400 Kč

Pro přihlášení kontaktujte koordinátorku programu.

Informace o kurzu

Program je v souladu dle Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství (2017) věnován mimo jiné tématům:

 • Psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu
 • Místo dětí v manželství, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství
 • Řešení konfliktů, řešení krizí vztahu i jiných krizí, způsobených změněnými životními okolnostmi
 • Ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, tedy jak společně hospodařit
 • Manželství a sexualita, odpovědné rodičovství

Další témata dle Směrnice ČBK, týkající se výslovných otázek víry, jsou v kompetenci oddávajícího kněze či jáhna (např. témata jak katolická církev chápe manželství, jeho teologický základ a jeho právní ztvárnění jako úvod k sepisování snubního protokolu, obsah manželského slibu a průběh svatebního obřadu, duchovní a svátostný život manželů).

Kurz partnerství pořádá DCŽM MAMRE v úzké spolupráci s CRSP Brno (leták ke stažení zde).

Lektoři

Skupina A: manželé Naďa a Pavel Peroutovi

Skupina B: manželé Vendulka a Tomáš Zachovalovi 

Oba lektorské páry jsou absolventy kurzu pro lektory přípravy na manželství, který vedli manželé Milanka a Mirek Vykydalovi.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Milana Vykydalová
mobil: +420 / 736 606 468
email: milana.vykydalova@centrum.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)