Setkávání Novým směrem

novym-smerem

“Novým směrem” je otevřená podpůrná skupina moderovaná rodinným poradcem a odborníkem na danou tematiku, určená pro všechny, kteří procházejí či si prošli zátěžovou situací, kterou přináší rozchod, rozvod, opuštění partnerem. 

Setkávání Novým směrem

Skupina je tu pro všechny, kteří se obtížněji vyrovnávají se svojí situací a vyžadují dlouhodobou podporu, nasměrování, sdílení, doprovázení v překonávání jejich specifických potíží. 

Setkávání Novým směrem jsou určena všem, kteří se ocitli sami na výchovu dětí (nebo např. mají po rozvodu děti ve střídavé péči a komunikace s bývalým partnerem je problematická). Všem, kteří hledají podporu v obtížné životní situaci, jež je pro ně nová a nejistá. V klubu Novým směrem můžete tuto podporu získat, a to díky sdílení vašeho příběhu, či těžkostí či otázek s ostatními účastníky, tak díky podpoře a odbornému vedení psychologa, který skupinu vede. Témata setkání se vždy týkají problematiky neúplných rodin.

Kdy

 • 1× za 14 dní, vždy středa 17.00–19.00 hod
 • Na klubová setkání je nutné se předem přihlásit (minimální počet účastníků pro setkání jsou 4)
 • během programu nabízíme hlídání dětí, zájem o hlídání je nutné uvést v přihlášce do pondělí do 12.00 hod

Kde

 • Zasedací místnost, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

 • 200 Kč/setkání
 • v případě hlídání dítěte (dětí) je částka  300 Kč/setkání

Co můžete očekávat

 • otevřená skupina účastníků
 • frekvence 2× měsíčně (účast dle vlastních potřeb)
 • moderuje zkušený odborník 
 • připravena klíčová témata 
 • prostor pro aktuální témata účastníků
 • možnost využít v době konání hlídání dětí 
Hlídání dětí 
 • v době konání pravidelných skupinových setkání
  1× za 14 dní, v středu 17.00–19.00 hod.
 • je nutné se předem přihlásit

Lektor

Vystudovala Filozofickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala krátkodobé akreditované kurzy v oblasti krizové intervence, psychiatrického minima, přehledu přístupů zaměřeného na člověka. Vlastní certifikát v oblasti vzdělávání pro rodinou mediaci. Má dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém směru pod vedením PhDr. J. Prekopové. Během terapeutického výcviku vedla jako dobrovolník skupinu pro manžele v krizi. Má vlastní poradenskou praxi v oblasti vztahů a řešení vztahových krizí, kterým se věnuje stále. Spolupracuje s mateřskými centry, neziskovými organizacemi, atp. Zaměřuje se na trénink komunikačních dovedností, rozvoj empatie a kurzy, které se věnují efektivní výchově dětí. V současné době se vzdělává v oblasti canisterapie a vychovává k tomuto účelu fenku – konkrétně v oblasti překonávání stresových až traumatických zážitků. Prochází kurzy zaměřenými na relaxační techniky a zvládání stresu.

Sociálně-právní poradenství.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
email: jana.jakesova@crsp.cz