Setkávání Novým směrem

novym_smerem

Novým směrem

“Novým směrem” je otevřená podpůrná skupina moderovaná rodinným poradcem a odborníkem na danou tematiku, určená pro všechny, kteří procházejí či si prošli zátěžovou situací, kterou přináší rozchod, rozvod, opuštění partnerem. 

Novým směrem je tu pro všechny, kteří se obtížněji vyrovnávají se svojí situací a vyžadují dlouhodobou podporu, nasměrování, sdílení, doprovázení v překonávání jejich specifických potíží. 

Setkávání jsou určena všem, kteří se ocitli sami na výchovu dětí (nebo např. mají po rozvodu děti ve střídavé péči a komunikace s bývalým partnerem je problematická). Všem, kteří hledají podporu v obtížné životní situaci, jež je pro ně nová a nejistá. V klubu Novým směrem můžete tuto podporu získat, a to díky sdílení vašeho příběhu, či těžkostí či otázek s ostatními účastníky, tak díky podpoře a odbornému vedení psychologa, který skupinu vede. Témata setkání se vždy týkají problematiky neúplných rodin.

Kdy

 • 1× za 14 dní, vždy pondělí 16.30–18.30 hod.
  (mimo letní prázdniny)
 • realizace programu se odvíjí od opatření spojených s aktuální situací 
 • Na klubová setkání je nutné se předem přihlásit (minimální počet účastníků pro setkání jsou 3)

Kde

 • Zasedací místnost, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

 • zdarma
* Vždy nejpozději do pátku 10.00 hod. před konáním pondělního setkání.

Co můžete očekávat

 • otevřená skupina účastníků
 • frekvence 2× měsíčně (účast dle vlastních potřeb)
 • moderuje zkušený odborník 
 • připravena klíčová témata 
 • prostor pro aktuální témata účastníků
 • možnost využít v době konání hlídání dětí 
Hlídání dětí 
 • v době konání pravidelných skupinových setkání
  1× za 14 dní, v pondělí 16.30–18.30 hod.
 • je nutné se předem přihlásit
 • zdarma 

Termíny a témata

 • Rozvod/rozchod? 
 • Fáze psychorozvodu
 • Co teď? Co dál? Co s tím? 
 • Jak se cítím?
 • Co mi ubližuje? 
 • Co potřebuji? 
 • Nastavení hranic
 • Komunikace s bývalým partnerem
 • Moje potřeby/Tvoje potřeby 
 • Ne/nacházíme společnou řeč
 • Porozumění zdrojům a motivům svého či partnerova jednání
 • Už ne jako partneři, ale jako rodiče
 • Rodičovská zodpovědnost
 • Rodičovský plán péče o dítě
 • Děti a jejich potřeby
 • právní okénko 
 • zákony 
 • podpora a pomoc 
 • Mám to zapotřebí?
 • Co od sebe očekávám?
 • Jak se s tím vypořádat?
 • sebevědomí (truchlení, pocity viny, odpuštění, smíření)
 • emoce a stres
 • reservoár a obnova sil

Lektor

Vystudovala filosofickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala krátkodobé akreditované kurzy v oblasti krizové intervence, psychiatrického minima, přehledu přístupů zaměřeného na člověka. Vlastní certifikát v oblasti vzdělávání pro rodinou mediaci. Má dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém směru pod vedením PhDr. J. Prekopové. Během terapeutického výcviku vedla jako dobrovolník skupinu pro manžele v krizi. Má vlastní poradenskou praxi v oblasti vztahů a řešení vztahových krizí, kterým se věnuje stále. Spolupracuje s mateřskými centry, neziskovými organizacemi, atp. Zaměřuje se na trénink komunikačních dovedností, rozvoj empatie a kurzy, které se věnují efektivní výchově dětí. V současné době se vzdělává v oblasti Canisterapie a vychovává k tomuto účelu fenku – konkrétně v oblasti překonávání stresových až traumatických zážitků. Prochází kurzy zaměřenými na relaxační techniky a zvládání stresu.

Sociálně právní poradenství 

Kontakt na koordinátora

Mgr. et Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
email: ivana.stepankova@crsp.cz

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

 1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
 2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)