Poradenství v rozvodové/rozchodové situaci

poradenstvi-rozvod

Prožíváte manželskou či partnerskou krizi? Procházíte/prošli jste si obdobím rozvodu či rozchodu a hledáte podporu a konzultaci s odborníkem? Nabízíme poradenství zaměřené na Vaše potřeby.

Možnost individuálního i párového poradenství

Co můžete očekávat:

 • podporu a další nasměrování
 • délka jednoho sezení: 55min
 • možnost opakovaného setkání

Kde

 • Poradna, CRSP, Biskupská 7, Brno

Termíny na rok 2024

Poradenství v osobní formě:

 • Poradenství poskytuje Mgr. Bohdana Kališová
 • Pondělí dopoledne 9.00–12.00 hod.
 • Středa odpoledne 15.00–18.00 hod.

Poradenství online:

 • Poradenství poskytuje Mgr. Alžběta Chladilová
 • Úterý odpoledne 16.00–18.00 hod.

Na konkrétní termíny je nutné se objednat.

Cena

 • 250 Kč / setkání (délka setkání 55 min.)
 • Uhrazení konzultace 7 dní před termínem. Nelze hradit až v den konání konzultace.  
 • Zrušení termínu konzultace je možné maximálně 48 hodin předem, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. 
 • Při využití poradenství více osobami – např. partner, prarodič apod. se cena nenavyšuje.

Lektorky

Vystudovala Filozofickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala krátkodobé akreditované kurzy v oblasti krizové intervence, psychiatrického minima, přehledu přístupů zaměřeného na člověka. Vlastní certifikát v oblasti vzdělávání pro rodinou mediaci. Má dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém směru pod vedením PhDr. J. Prekopové. Během terapeutického výcviku vedla jako dobrovolník skupinu pro manžele v krizi. Má vlastní poradenskou praxi v oblasti vztahů a řešení vztahových krizí, kterým se věnuje stále. Spolupracuje s mateřskými centry, neziskovými organizacemi, atp. Zaměřuje se na trénink komunikačních dovedností, rozvoj empatie a kurzy, které se věnují efektivní výchově dětí. Prochází kurzy zaměřenými na relaxační techniky a zvládání stresu.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Lucie Bortlíková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 731 604 064
email: lucie.bortlikova@crsp.cz