Poradenství v rozvodové/rozchodové situaci

poradenstvi-rozvod

Prožíváte manželskou či partnerskou krizi? Procházíte/prošli jste si obdobím rozvodu či rozchodu a hledáte podporu a konzultaci s odborníkem? Nabízíme poradenství zaměřené na Vaše potřeby.

Možnost individuálního i párového poradenství

Co můžete očekávat:

  • podporu a další nasměrování
  • délka jednoho sezení: 1 hodina
  • možnost opakovaného setkání

Termíny 

  • dle individuální domluvy

Kde

  • Poradna, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

  • 250 Kč/setkání /55min.
  • Uhrazení konzultace před termínem je nutné. Nelze hradit v den konání konzultace.  
  • Zrušení termínu konzultace je možné maximálně 48 hodin předem, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. 
  • Při využití poradenství více osobami – např. partner, prarodič apod. se cena nenavyšuje.

Vztahová terapeutka

Vystudovala Filozofickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala krátkodobé akreditované kurzy v oblasti krizové intervence, psychiatrického minima, přehledu přístupů zaměřeného na člověka. Vlastní certifikát v oblasti vzdělávání pro rodinou mediaci. Má dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém směru pod vedením PhDr. J. Prekopové. Během terapeutického výcviku vedla jako dobrovolník skupinu pro manžele v krizi. Má vlastní poradenskou praxi v oblasti vztahů a řešení vztahových krizí, kterým se věnuje stále. Spolupracuje s mateřskými centry, neziskovými organizacemi, atp. Zaměřuje se na trénink komunikačních dovedností, rozvoj empatie a kurzy, které se věnují efektivní výchově dětí. V současné době se vzdělává v oblasti canisterapie a vychovává k tomuto účelu fenku – konkrétně v oblasti překonávání stresových až traumatických zážitků. Prochází kurzy zaměřenými na relaxační techniky a zvládání stresu.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Kateřina Kaislerová 
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
email: katerina.kaislerova@crsp.cz