Poradenství v rozvodové/rozchodové situaci

poradenstvi-rozvod

Prožíváte manželskou či partnerskou krizi? Procházíte/prošli jste si obdobím rozvodu či rozchodu a hledáte podporu a konzultaci s odborníkem? Nabízíme poradenství zaměřené na Vaše potřeby.

Možnost individuálního i párového poradenství

Co můžete očekávat:

  • podporu a další nasměrování
  • délka jednoho sezení: 1 hodina
  • možnost opakovaného setkání

Kde

  • Poradna, CRSP, Biskupská 7, Brno
  • Termíny během letních prázdnin: 11.-13.7., 25.-29.7., 8.-9.8., 22.-26.8., 29.-31.8.2022

Cena

  • 150 Kč/ setkání 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová 
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
email: jana.jakesova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)