Metodika pohybových her s dětmi do tří let

metodika-pohybovych-her-s-detmi-do-tri-let

Interaktivní kurz Metodika pohybových her s dětmi do tří let tvoří dva spolu související, ale nikoliv na sobě plně závislé kurzy.

Metodika pohybových her s dětmi do tří let

Základní seminář a workshop není nutné absolvovat pospolu, ale doporučujeme to. Zvláště zájemcům s menší praxí či bez teoretických znalostí psychomotorického vývoje a pedagogických zásad práce s dětmi doporučujeme absolvovat obě části v přímé návaznosti.

Kurz Metodika pohybových her od 2 do 3 let je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 8734/2023-2-258.

I. Základní kurz

Interaktivní lektorský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro zájemce o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Kurz nabízí souhrn teoretických poznatků, praktických rad a navazujících názorných ukázek různých pohybových her a aktivit vhodných pro děti v těchto věkových kategoriích. Účastníci se
seznámí s jednoduchými nenátlakovými hrami a způsoby, respektujícími vývojové fáze dítěte. Jejich cílem je podporovat zdokonalování přirozených pohybových dovedností dětí a přispívat k jejich zdravému fyzickému, psychomotorickému a psychosociálnímu vývoji.

II. Workshop

Praktický workshop v rozsahu 4 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Svým obsahem a zaměřením přímo navazuje na teoretické poznatky a rady ze základního kurzu, ale jeho předchozí absolvování není vždy podmínkou. Zvláště pro pedagogy a lektory s dlouhodobější praxí či jinde absolvovaným seminářem. Na tomto kurzu nezískáte nové teoretické poznatky, ale prohloubíte a zdokonalíte své praktické dovednosti. Lektorky předvedou své lekce, které sami na sobě vyzkoušíte. Ve spolupráci s ostatními účastníky budete mít možnost připravit, konzultovat a hodnotit své nápady.

Témata

 • psychomotorický vývoj kojence
 • manipulace s kojenci,
 • poznámky k aktivnímu nošení
 • vhodné pohybové aktivity s kojenci
 • psychomotorický vývoj batolete
 • pohybové aktivity vhodné pro batolata
 • stavba hodiny, příprava
 • ukázková hodina, nářadí, hry s náčiním a dalšími pomůckami
 • cviky a hry s písničkami a říkadly
 • doporučené vybavení herny/tělocvičny
 • zásady bezpečnosti
 • doporučená literatura

Kdy

I. – SOBOTA  13. 4. 2024, 8.30–15.30 hod. 

II. –SOBOTA  13. 4. 2024, 15.30–19.00 hod. 

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál 

Cena

I. – 2 500 Kč 
II. – 1 300 Kč 
I. + II. – 3 000 Kč
Cena v eurech na vyžádání dle aktuálního kurzu

Lektoři

Mgr. Hana Filipová, fyzioterapeut a pedagog volného času
Mgr. Hana Pešatová, pedagog volného času
Mgr. Karla Večeřová, výživový specialista a odborně školený lektor psychomotorického vývoje

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Realizaci kurzu/semináře lze sjednat dodavatelsky v místě požadovaném objednávající organizací. Objednávající organizace zajišťuje prostory, potřebné vybavení, propagaci, registrace účastníků, vybírá kurzovné. CRSP zajišťuje odborné lektory, osvědčení pro absolventy kurzu, pracovní materiály pro účastníky.

Finanční podmínky realizace externího kurzu jsou stanoveny individuálně. Ve výši celkové ceny je zohledněn počet účastníků, odměna lektorům, doprava z Brna a zpět, případné ubytování, metodické materiály pro účastníky kurzu, osvědčení, atd.

Pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace kurzu se obraťte na koordinátorku programu.