Metodika pohybových her s dětmi do tří let

metodika-pohybovych-her-s-detmi-do-tri-let

Interaktivní kurz Metodika pohybových her s dětmi do tří let tvoří dva spolu související, ale nikoliv na sobě plně závislé kurzy.

Metodika pohybových her s dětmi do tří let

Základní seminář a workshop není nutné absolvovat pospolu, ale doporučujeme to. Zvláště zájemcům s menší praxí či bez teoretických znalostí psychomotorického vývoje a pedagogických zásad práce s dětmi doporučujeme absolvovat obě části v přímé návaznosti.

Kurz Metodika pohybových her od 2 do 3 let je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT–11751/2020-2-229.

I. Základní kurz

Interaktivní lektorský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro zájemce o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Kurz nabízí souhrn teoretických poznatků, praktických rad a navazujících názorných ukázek různých pohybových her a aktivit vhodných pro děti v těchto věkových kategoriích. Účastníci se
seznámí s jednoduchými nenátlakovými hrami a způsoby, respektujícími vývojové fáze dítěte. Jejich cílem je podporovat zdokonalování přirozených pohybových dovedností dětí a přispívat k jejich zdravému fyzickému, psychomotorickému a psychosociálnímu vývoji.

II. Workshop

Praktický workshop v rozsahu 4 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Svým obsahem a zaměřením přímo navazuje na teoretické poznatky a rady ze základního kurzu, ale jeho předchozí absolvování není vždy podmínkou. Zvláště pro pedagogy a lektory s dlouhodobější praxí či jinde absolvovaným seminářem. Na tomto kurzu nezískáte nové teoretické poznatky, ale prohloubíte a zdokonalíte své praktické dovednosti. Lektorky předvedou své lekce, které sami na sobě vyzkoušíte. Ve spolupráci s ostatními účastníky budete mít možnost připravit, konzultovat a hodnotit své nápady.

Témata

 • psychomotorický vývoj kojence
 • manipulace s kojenci,
 • poznámky k aktivnímu nošení
 • vhodné pohybové aktivity s kojenci
 • psychomotorický vývoj batolete
 • pohybové aktivity vhodné pro batolata
 • stavba hodiny, příprava
 • ukázková hodina, nářadí, hry s náčiním a dalšími pomůckami
 • cviky a hry s písničkami a říkadly
 • doporučené vybavení herny/tělocvičny
 • zásady bezpečnosti
 • doporučená literatura

Kdy

I. – ČTVRTEK 18. 8. 2022, 8.30–15.30 hod. 

II. – ČTVRTEK 18. 8.  2022, 15.30–19.00 hod.

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál 

Cena

I. – 2 000 Kč 
II. – 1 000 Kč 
I. + II. – 2 500 Kč
Cena v eurech na vyžádání dle aktuálního kurzu

Lektoři

Mgr. Hana Filipová, fyzioterapeut a pedagog volného času
Mgr. Hana Pešatová, pedagog volného času
Mgr. Karla Večeřová, výživový specialista a odborně školený lektor

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Realizaci kurzu/semináře lze sjednat dodavatelsky v místě požadovaném objednávající organizací. Objednávající organizace zajišťuje prostory, potřebné vybavení, propagaci, registrace účastníků, vybírá kurzovné. CRSP zajišťuje odborné lektory, osvědčení pro absolventy kurzu, pracovní materiály pro účastníky.

Finanční podmínky realizace externího kurzu jsou stanoveny individuálně. Ve výši celkové ceny je zohledněn počet účastníků, odměna lektorům, doprava z Brna a zpět, případné ubytování, metodické materiály pro účastníky kurzu, osvědčení, atd.

Pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace kurzu se obraťte na koordinátorku programu.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)