Metodika pohybových her s dětmi do tří let

metodiky pohybových aktivit

Pro tuto cílovou skupinu nabízíme dva spolu související, ale nikoliv na sobě plně závislé kurzy. Základní seminář a workshop není nutné absolvovat pospolu, ale doporučujeme to. Zvláště zájemcům s menší praxí či bez teoretických znalostí psychomotorického vývoje a pedagogických zásad práce s dětmi doporučujeme absolvovat obě části v přímé návaznosti.

Kurz Metodika pohybových her je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MŠMT – 7792/2017-2-286.

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI SITUACE MEZI ÚČASTNÍKY BYLY TERMÍNY KURZU PŘESUNUTY. PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE KOORDINÁTORKU.

I. Základní kurz

Interaktivní lektorský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro zájemce o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku od 6 měsíců do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Kurz nabízí souhrn teoretických poznatků, praktických rad a navazujících názorných ukázek různých pohybových her a aktivit vhodných pro děti v těchto věkových kategoriích. Účastníci se
seznámí s jednoduchými nenátlakovými hrami a způsoby, respektujícími vývojové fáze dítěte. Jejich cílem je podporovat zdokonalování přirozených pohybových dovedností dětí a přispívat k jejich zdravému fyzickému, psychomotorickému a psychosociálnímu vývoji.

II. Workshop

Praktický workshop v rozsahu 4 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků pohybových her rodičů s kojenci a batolaty ve věku od 6 měsíců do 3 let, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Svým obsahem a zaměřením přímo navazuje na teoretické poznatky a rady ze základního kurzu, ale jeho předchozí absolvování není vždy podmínkou. Zvláště pro pedagogy a lektory s dlouhodobější praxí či jinde absolvovaným seminářem. Na tomto kurzu nezískáte nové teoretické poznatky, ale prohloubíte a zdokonalíte své praktické dovednosti. Lektorky předvedou své lekce, které sami na sobě vyzkoušíte. Ve spolupráci s ostatními účastníky budete mít možnost připravit, konzultovat a hodnotit své nápady.

Témata

 • psychomotorický vývoj kojence
 • manipulace s kojenci,
 • poznámky k aktivnímu nošení
 • vhodné pohybové aktivity s kojenci
 • psychomotorický vývoj batolete
 • pohybové aktivity vhodné pro batolata
 • stavba hodiny, příprava
 • ukázková hodina, nářadí, hry s náčiním a dalšími pomůckami
 • cviky a hry s písničkami a říkadly
 • doporučené vybavení herny/tělocvičny
 • zásady bezpečnosti
 • doporučená literatura

Kdy

I. – sobota 14. 3 2020, 9.00–17.00 hod.  – TERMÍN PŘESUNUT (Nelze se přihlašovat)

II. – pátek 13. 3. 2020, 15.00–19.30 hod. – TERMÍN PŘESUNUT (Nelze se přihlašovat)

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál 

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Cena

I. – 1 850 Kč / 80 €
II. – 1 000 Kč / 45 €
I. + II. – 2 400 Kč / 100 €

Lektoři

Mgr. Karla Večeřová
Mgr Hana Pešatová
Mgr. Hana Filipová

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Realizaci kurzu/semináře lze sjednat dodavatelsky v místě požadovaném objednávající organizací. Objednávající organizace zajišťuje prostory, potřebné vybavení, propagaci, registrace účastníků, vybírá kurzovné. CRSP zajišťuje odborné lektory, osvědčení pro absolventy kurzu, pracovní materiály pro účastníky.

Finanční podmínky realizace externího kurzu jsou stanoveny individuálně. Ve výši celkové ceny je zohledněn počet účastníků, odměna lektorům, doprava z Brna a zpět, případné ubytování, metodické materiály pro účastníky kurzu, osvědčení, atd.

Pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace kurzu se obraťte na koordinátorku programu.

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás