Inspirace hravou tělesnou výchovou

Interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let.

Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR pod č. j. MSMT-11751/2020-2-229.

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN sdruženého kurzu Inspirace I + II + III
plánujeme na jaro 2022

Cvičení s overbally, cvičení s netradičními pomůckami

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s owerbally a netradičními pomůckami s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin a cvičebních jednotek.

Kdy a kde

Inspirace I + II + III

SOBOTA JARO 2022, 8.00—20.00 hod.

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Cena

2 900 Kč / 120 € (zvýhodněná cena za I+II+III)
1 250 Kč / 55 €  (cena za Inspirace I)

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Lektorky

Mgr. Hana Filipová, Mgr. Hana Pešatová

Témata

Cvičení s overbally

 • zásobník cviků na měkkém míči
 • cviky ve stoje, v sedu na míči, v lehu na břiše, v lehu na zádech)ostatní.

Cvičení s netradičními pomůckami

 • cvičební hodina s netradičním náčiním
 • příklady netradičních pomůcek a možnosti jejich využití.

Kurz je akreditován MŠMT – Inspirace hravou tělesnou výchovou I.

 

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Cvičení s padákem, cvičení na balančních míčích

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s padákem a balančními míči s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin.

Kdy a kde 

Inspirace I + II + III

SOBOTA JARO 2022, 8.00—20.00 hod.

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Cena

2 900 Kč / 120 € (zvýhodněná cena za I+II+III)
1 250 Kč / 55 €  (cena za Inspirace II)

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Lektorky

 Mgr. Hana Filipová, Mgr. Karla Večeřová, Mgr. Hana Pešatová

Témata

Cvičení s padákem

 • stavba hodiny s využitím padáku
 • zásady bezpečnosti při cvičení s pomůckou
 • motivace, náměty ke cvikům

Cvičení na balančním míči

 • orientace při výběru pomůcky, výhody
 • zásady bezpečného cvičení s pomůckou, únava
 • držení těla, správný sed
 • zásobník cviků

Kurz je akreditován MŠMT – Inspirace hravou tělesnou výchovou II.

 

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Rozvoj koordinace a rovnováhy, cvičení a hry v přírodě

Zaměřuje se na rozvoj koordinace a rovnováhy dětí ve věku do cca 7 let. Nabízí inspiraci k přípravě cvičení a her venku.

Kdy a kde

Inspirace I + II + III

SOBOTA JARO 2022
, 8.00—20.00 hod.

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Cena

2 900 Kč / 120 € (zvýhodněná cena za I+II+III)
1 250 Kč / 55 €  (cena za Inspirace III)

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

 

Lektorky

 Mgr. Hana Filipová, Mgr. Karla Večeřová, Mgr. Hana Pešatová

Témata

Hry v přírodě

 • zásady bezpečnosti
 • herní celky
 • zásobník jednoduchých her

Olympiády

 • klasické disciplíny
 • disciplíny netradičních olympiád

Pokladové hry

 • pokladové hry pro nejmenší
 • terénní hry s motivem
 • pokladové hry pro smíšené skupiny

Kurz je akreditován MŠMT – Inspirace hravou tělesnou výchovou III.

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)