Inspirace hravou tělesnou výchovou

inspirace-hravou-telesnou-vychovou

Inspirace hravou tělesnou výchovou jsou interaktivní semináře určené zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let.

Inspirace hravou tělesnou výchovou

Inspirujte se, jak využít overbally či netradiční pomůcky, jak cvičit s padákem a balančními míči nebo jaké aktivity lze provádět venku v přírodě.

Jednotlivé semináře v rozsahu šesti vyučovacích hodin, jsou akreditovány MŠMT ČR pod č. j. MSMT-11751/2020-2-229.

Seminář I: Cvičení s overbally, cvičení s netradičními pomůckami

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s overbally a netradičními pomůckami s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin a cvičebních jednotek.

Kurz je akreditován MŠMT – Inspirace hravou tělesnou výchovou I.

Cvičení s overbally

 • zásobník cviků na měkkém míči
 • cviky ve stoje, v sedu na míči, v lehu na břiše, v lehu na zádech)ostatní.

Cvičení s netradičními pomůckami

 • cvičební hodina s netradičním náčiním
 • příklady netradičních pomůcek a možnosti jejich využití.

Seminář II: Cvičení s padákem, cvičení na balančních míčích

Zaměřuje se na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s padákem a balančními míči s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin.

Kurz je akreditován MŠMT – Inspirace hravou tělesnou výchovou II.

Cvičení s padákem

 • stavba hodiny s využitím padáku
 • zásady bezpečnosti při cvičení s pomůckou
 • motivace, náměty ke cvikům

Cvičení na balančním míči

 • orientace při výběru pomůcky, výhody
 • zásady bezpečného cvičení s pomůckou, únava
 • držení těla, správný sed
  zásobník cviků

III. Rozvoj koordinace a rovnováhy, cvičení a hry v přírodě

Zaměřuje se na rozvoj koordinace a rovnováhy dětí ve věku do cca 7 let. Nabízí inspiraci k přípravě cvičení a her venku.

Kurz je akreditován MŠMT – Inspirace hravou tělesnou výchovou III.

Hry v přírodě

 • zásady bezpečnosti
 • herní celky
 • zásobník jednoduchých her

Olympiády

 • klasické disciplíny
 • disciplíny netradičních olympiád

Pokladové hry

 • pokladové hry pro nejmenší
 • terénní hry s motivem
 • pokladové hry pro smíšené skupiny

Kdy

Seminář I

 • pátek/sobota – PODZIM 2022

Seminář II

 • pátek/sobota – PODZIM 2022

Seminář III

 • pátek/sobota – JARO 2022

Kde

 • CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Cena / seminář

 • 1 250 Kč / cca 55 €  

Lektorky

 • Mgr. Hana Filipová
 • Mgr. Karla Večeřová
 • Mgr. Hana Pešatová

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Realizaci kurzu/semináře lze sjednat dodavatelsky v místě požadovaném objednávající organizací. Objednávající organizace zajišťuje prostory, potřebné vybavení, propagaci, registrace účastníků, vybírá kurzovné. CRSP zajišťuje odborné lektory, osvědčení pro absolventy kurzu, pracovní materiály pro účastníky.

Finanční podmínky realizace externího kurzu jsou stanoveny individuálně. Ve výši celkové ceny je zohledněn počet účastníků, odměna lektorům, doprava z Brna a zpět, případné ubytování, metodické materiály pro účastníky kurzu, osvědčení, atd.

Pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace kurzu se obraťte na koordinátorku programu.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)