Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

metodika-pohybove-vychovy-predskolnich-deti

Interaktivní kurz Metodika pohybové výchovy předškolních dětí je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Během osmi vyučovacích hodin vám nabídneme teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT-1106/2022-3-21

Kurz doplňuje vysokoškolskou metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou. V teoretické části je kladen důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení k zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb a sdílení společných zážitků a zkušeností.

Témata

  • přehled dovedností dětí od 3 let věku výše
  • pedagogické zásady práce s dětmi této věkové skupiny, stavba hodiny, příprava
  • bezpečnost, dopomoc a záchrana
  • názvosloví
  • zdravotní cviky
  • cvičení s náčiním
  • cvičení na nářadí
  • cviky s říkadly, básničkami a písničkami

Kdy

Pátek 8. 11. 2024, 9.00 – 16.30

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Cena

2 500 Kč / cena v eurech na vyžádání dle aktuálního kurzu

Lektorky

Mgr. Hana Filipová, fyzioterapeut a pedagog volného času
Mgr. Hana Pešatová, pedagog volného času

Kontakt na koordinátora

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz