Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedaogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 1370/2019-2-24 

Kurz doplňuje vysokoškolskou metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou. V teoretické části je kladen důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení k zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb a sdílení společných zážitků a zkušeností.

Kdy

pátek JARO 2022, 9.00-16.30 hod.

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Témata

 • přehled dovedností dětí od 3 let věku výše
 • pedagogické zásady práce s dětmi této věkové skupiny, stavba hodiny, příprava
 • bezpečnost, dopomoc a záchrana
 • názvosloví
 • zdravotní cviky
 • cvičení s náčiním
 • cvičení na nářadí
 • cviky s říkadly, básničkami a písničkami

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Cena

1 850 Kč / cena v eurech na vyžádání dle aktuálního kurzu

Lektorky

Mgr. Hana Pešatová, pedagog volného času
Mgr. Hana Filipová, fyzioterapeut

Kontakt na koordinátora

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)