Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedaogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 1370/2019-2-24 

Kurz doplňuje vysokoškolskou metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou. V teoretické části je kladen důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení k zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb a sdílení společných zážitků a zkušeností.

Kdy

  • TERMÍN VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ODLOŽEN

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Témata

  • přehled dovedností dětí od 3 let věku výše
  • pedagogické zásady práce s dětmi této věkové skupiny, stavba hodiny, příprava
  • bezpečnost, dopomoc a záchrana
  • názvosloví
  • zdravotní cviky
  • cvičení s náčiním
  • cvičení na nářadí
  • cviky s říkadly, básničkami a písničkami

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Cena

1 850 Kč / 80 €

Lektorky

Mgr. Hana Pešatová
Mgr. Hana Filipová

Kontakt na koordinátora

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás