Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

metodika-pohybove-vychovy-predskolnich-deti

Interaktivní kurz Metodika pohybové výchovy předškolních dětí je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedagogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod.

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Během osmi vyučovacích hodin vám nabídneme teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT-1106/2022-3-21

Kurz doplňuje vysokoškolskou metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou. V teoretické části je kladen důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení k zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb a sdílení společných zážitků a zkušeností.

Témata

 • přehled dovedností dětí od 3 let věku výše
 • pedagogické zásady práce s dětmi této věkové skupiny, stavba hodiny, příprava
 • bezpečnost, dopomoc a záchrana
 • názvosloví
 • zdravotní cviky
 • cvičení s náčiním
 • cvičení na nářadí
 • cviky s říkadly, básničkami a písničkami

Kdy

pátek PODZIM 2022 , 9.00-16.30 hod.

Kde

CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Cena

2 000 Kč / cena v eurech na vyžádání dle aktuálního kurzu

Lektorky

Mgr. Hana Filipová, fyzioterapeut a pedagog volného času
Mgr. Hana Pešatová, pedagog volného času

Kontakt na koordinátora

Mgr. Hana Filipová
mobil: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)