FAMILY POINT místo pro rodinu ®

FAMILY POINT místo pro rodinu ® je bezbariérové místo přátelské rodině. Umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života.

Všechny Family Pointy nabízejí veřejnosti dvě základní služby:

  • možnost péče o děti
  • předávání informací na podporu rodiny

Family Point (FP) je místo, které má být užitečné každému, kdo do něj přichází s potřebou související s péčí o rodinu, zejména rodičům, prarodičům a dětem.
Family Pointy rozlišujeme kontaktní a základní. V kontaktním FP se návštěvníkům věnuje vyškolená pracovnice, která může zprostředkovat poradenství, poskytnout krizovou intervenci, doporučit tipy na volnočasové aktivity aj.

Kontaktní Family Point nabízí:

  • informace a poradenství v oblastech života rodin („info zóna”, pracoviště zaškoleného kontaktního pracovníka, internet pro veřejnost);
  • možnost přebalení a nakrmení dětí („care zóna”);
  • prostor pro setkávání („meeting zóna”);
  • dětský koutek („children zóna”).

Základní Family Pointy poskytují kombinace těchto možností, vždy ale možnost péče o děti a zprostředkování informací pomocí letáků.

Centrum pro rodinu a sociální péči provozuje kontaktní Family Point na Josefské 1. V roce 2009 byl projekt financován z dotace MPSV získané výhrou v soutěži Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50tisíc obyvatel za rok 2008. Díky této výhře mohlo město pozvat ke spolupráci na projektu i městské části, aniž by muselo požadovat jejich finanční participaci na projektu. Od roku 2010 je projekt financován z rozpočtu Magistrátu města Brna, Odboru zdraví.

Rozvoj sítě základních Family Pointů v Jihomoravském kraji je od roku 2010 financován z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Více informací o službě Family Point, místo pro rodinu® naleznete na webových stránkách www.familypoint.cz.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)