FAMILY POINT místo pro rodinu ®

FAMILY POINT místo pro rodinu ® je bezbariérové místo přátelské rodině. Umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života.

Všechny Family Pointy nabízejí veřejnosti dvě základní služby:

  • možnost péče o děti
  • předávání informací na podporu rodiny

Family Point (FP) je místo, které má být užitečné každému, kdo do něj přichází s potřebou související s péčí o rodinu, zejména rodičům, prarodičům a dětem.
Family Pointy rozlišujeme kontaktní a základní. V kontaktním FP se návštěvníkům věnuje vyškolená pracovnice, která může zprostředkovat poradenství, poskytnout krizovou intervenci, doporučit tipy na volnočasové aktivity aj.

Kontaktní Family Point nabízí:

  • informace a poradenství v oblastech života rodin („info zóna”, pracoviště zaškoleného kontaktního pracovníka, internet pro veřejnost);
  • možnost přebalení a nakrmení dětí („care zóna”);
  • prostor pro setkávání („meeting zóna”);
  • dětský koutek („children zóna”).

Základní Family Pointy poskytují kombinace těchto možností, vždy ale možnost péče o děti a zprostředkování informací pomocí letáků.

Centrum pro rodinu a sociální péči provozuje kontaktní Family Point na Josefské 1. V roce 2009 byl projekt financován z dotace MPSV získané výhrou v soutěži Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50tisíc obyvatel za rok 2008. Díky této výhře mohlo město pozvat ke spolupráci na projektu i městské části, aniž by muselo požadovat jejich finanční participaci na projektu. Od roku 2010 je projekt financován z rozpočtu Magistrátu města Brna, Odboru zdraví.

Rozvoj sítě základních Family Pointů v Jihomoravském kraji je od roku 2010 financován z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Více informací o službě Family Point, místo pro rodinu® naleznete na webových stránkách www.familypoint.cz.

Financováno:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP