Partnerství a rodičovství krok za krokem

Projekt Partnerství a rodičovství krok za krokem obsahuje funkční systém aktivit zaměřených na posilování odolnosti fungující rodiny, podporu zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí ve všech fázích vývoje rodiny: v období budování partnerského vztahu a přípravy na manželství, při očekávání narození dětí, v období rozvoje partnerského/manželského vztahu a vztahů s dětmi, při řešení partnerských a výchovných problémů a problémů mezigeneračního soužití.

Cíle projektu:

Posílení partnerského vztahu: cílem aktivit je poskytnout účastníkům vhled do psychologie partnerského soužití, jak řešit konflikty v partnerském vztahu, jaké místo má dítě v partnerském vztahu, otevírají se témata prožívání sexuality, řešení krizí v páru apod., a to vše formou kurzů pro mladé páry. Dalším dlouhodobým cílem v rámci posílení partnerského vztahu je předat párům kompletní informace o období těhotenství, porodu a šestinedělí. Nastávající rodiče se ocitají v nových, dosud nepoznaných životních situacích a učí se roli rodičů. Toto nové životní období však může být i příčinou odcizení páru, které může vést až k rozvodu. Formou programů pro nastávající rodiče se snažíme připravit partnery na toto období a posílit jejich vzájemný vztah. Věnujeme se jak teorii, tak praktickému nácviku dovedností, např. v oblasti přípravy na porod, předcházení rizikům, která by mohla hrozit plod, jak se společně těšit na příchod potomka a jak podpořit mateřskou i otcovskou roli a jejich vzájemný vztah.

Aktivizace otců a jejich zapojení do péče o dítě: formou kurzů pro nastávající rodiče bychom chtěli podpořit nejen matky, ale i otce a jejich otcovskou roli, která je pro výchovu dítěte nezastupitelná. Klademe důraz na aktivizaci otců, rozvoj jejich otcovských kompetencí a aktivní vytváření a posilování vztahu mezi otcem a dítětem již od rané fáze rodičovství.

Podpora rodin s dětmi trpící hyperaktivitou: cílem aktivity je poskytnou rodičům dětí s ADHD jednak prostor pro načerpání nových informací, rad a tipů pro výchovu, ale také prostor pro sdílení zkušeností, radostí i obav, to vše s ostatními rodiči a lektorkou.

Posílení rodičovských kompetencí: prostřednictvím projektu chceme posílit rodičovské jistoty, předat informace ohledně výchovy, vývoje a péče o dítě, prohloubit oboustranně chápající vztah mezi rodičem a dítětem a naučit rodiče užívat efektivní komunikaci v rodině. Každý rodič se se snaží být zodpovědný a chápající, přesto se občas dostane do situací, které neumí řešit “správně”. Cílem aktivit je předat rodičům tipy a návody, pro získání nadhledu a rodičovské jistoty.

Financováno:

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem
brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Aktivity projektu Partnerství a rodičovství krok za krokem jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.