Máma NaDe vše

Stručný popis:

Projekt Máma NaDe vše reaguje na podporu zavádění a pilotního ověření inovovaných postupů a metod přímé práce s rodinami.

Cílovou skupinou projektu jsou matky žijící v úplných či doplněných rodinách.

Cílem projektu je vytvoření vstupní analýzy potřeb cílové skupiny, pilotní ověření programu určeného na podporu matek žijících v neúplných a doplněných rodinách a závěrečná evaluace tohoto programu.

Inovovaný program si klade za cíl podpořit rodičovské kompetence matek, podpořit jejich informační gramotnost, posílit jejich motivaci a zvýšit aktivizaci, snížit sociální izolaci a v důsledku zvýšit jejich konkurenceschopnost a uplatnění na trhu práce.

Realizováno za finanční podpory: