Dobrovolnictví seniorů

Hlavním cílem projektu Dobrovolnictví seniorů bylo uplatnění profesních vědomostí a zájmových dovedností seniorů dobrovolníků při jejich dalším vzdělávání pro vedení seniorů k aktivnímu prožívání stáří a zkvalitnění života v jejich přirozeném prostředí.
Dále pak zvyšování kompetencí pracovníků proseniorských organizací a zavádění nových konceptů práce se seniory do praxe.

Kurz pro seniory v roce 2013 finančně podpořila Nadace Veronica.