Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)

Cílem projektu „Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)“ je podpora rodin s hyperaktivními a neklidnými dětmi (ADHD), prostřednictvím podpory rodičů. V rámci projektu je realizována Otevřená tematická rodičovská skupina a Poradna pro rodiče. Cílem Poradny je podpořit rodiny v jejich obtížné životní situaci a umožnit jim řešení konkrétních situací “na míru”

Otevřená tematická skupina pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí (OÁZA) je otevřená tematická skupina, která je rozdělena na dvě části – přednáškovou a diskuzní. V první části je vždy lektorkou vedena přednáška na předem avizované téma
z oblasti výchovy a práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi. V druhé části je prostor pro následnou diskuzi a sdílení zkušeností, rad, ale i obav rodičů. Rodiče tak mohou zažívat pocity pochopení, přijetí a respektu, se kterými se skrze stygmatizaci svých dětí ve svém okolí často nesetkávají.

Poradna pro rodiče nabízí poradenství, které probíhá individuálně. Osobní poradenství provádí výhradně odborný pracovník se zkušenostmi s cílovou skupinou. Cílem je podpořit pečující osoby v jejich obtížné životní situaci a umožnit jim řešení konkrétních situací “na míru”. Konzultace garantují anonymitu klienta, bezpečné a empatické prostředí, respekt k individualitě člověka. Poradna je rodičům k dispozici každý týden na 5 hodin, délka jednoho setkání s klientem je 1 h, v projektu je předpokládáno s opakovanou návštěvností poradny rodičů.

Projekt „Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)“ nezapadá do definice „sociální služby“ dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, svým charakterem však významně doplňuje a rozšiřuje sociální služby pro rodiny s dětmi.

Více informací naleznete na stránkách www.neklidne-deti.cz.

Financováno: