Trojlístek

Projekt Trojlístek, financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR,  vychází ze zkušeností rakouské služby Oma Dienst. Jeho cílem je aplikovat zkušenosti ze zahraničí na české prostředí. Služba Oma Dienst ve Vídni zprostředkovává kontakt mezi náhradními babičkami a rodinami s dětmi. Ročně zajistí kolem šesti set úspěšných kontaktů.

Cílem projektu Trojlístek je usnadnění návratu na trh práce pro rodiče a současně vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané ženy. Rodiče malých a školních dětí dostanou možnost seznámit se s ženou, která v rodině bude zastupovat roli náhradní babičky. Tyto ženy s rodinou vytvoří pracovně přátelský vztah, který bude založen na osobní rovině a zároveň doporučeném finančním ohodnocení. Cena za službu péče o děti bude nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní babičku domů častěji.

Náhradní babičky získají v rámci projektu bezplatnou možnost rozšiřování svých osobních a rodinných dovedností prostřednictvím školení a workshopů.

Budou mít možnost rozšířit a zintenzivnit své sociální kontakty a další schopnosti (např. znalost první pomoci, práce s počítačem, vzdělání v oblasti vývoje dětské psychiky, nácvik komunikačních technik aj.).

Projekt reaguje na nedostatek míst v zařízeních předškolní péče a na skutečnost, že členové širší rodiny mnohdy nežijí ve vzájemné blízkosti a nemohou si navzájem pomáhat v běžných rodinných záležitostech.

Cílovou skupinou, které má projekt pomoci k návratu na trh práce a lepší možnosti sladění práce a péče o rodinu, jsou rodiče s malými a/nebo školními dětmi do 15ti let věku a také sólo rodiče (rodiče-samoživitelé) s dětmi do 15ti let věku. Projekt dále umožní návrat na trh práce dlouhodobě nezaměstnaným ženám po pětačtyřicátém roku života a ženám v předdůchodovém věku.

Partneři projektu:

  • Klub přátel rodiny, o. s.
  • Rada seniorů České republiky, o. s.
  • Ženy50, o.s.
  • Der Katholischer Familienverband der Erzdiözese Wien