Senioři jako sendvičová generace?

Projekt byl založen ve snaze pomáhat a podpořit pečující seniory ve věku 60 a více let. Tito lidé se se často starají o své partnery nebo sourozence ve vyšším seniorském věku a zároveň pečují o vnoučata nebo vypomáhají svým dětem. Podobný životní styl je velmi psychicky i fyzicky náročný, zejména pro zmíněnou věkovou skupinu, která zároveň čelí i vlastním, zdravotním problémům a starostem seniorského věku.

Cílem projektu je zviditelnit problémy a potřeby sendvičových seniorů, a poskytnout jim podporu, kterou potřebují. Toho docílíme pořádáním informačních kampaní, setkáváním zainteresovaných aktérů a zprostředkováním dalších informací a přímé podpory. jednou z aktivit je také nahrávání podcastů o sendvičové generaci.

Více informací o službě naleznete na www.sendvicovysenior.cz.

Financováno:

Aktivity projektu “Senioři jako sendvičová generace” jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.