Pozitivní rozvoj dětí v době jarní a letní

Cíl projektu: Cílem zvolených aktivit je podpora pozitivního rozvoje osobnosti dětí a mládeže, rozvoj jejich individuálních schopností a dovedností, posílení sebedůvěry, koncentrace a socializace při týmové spolupráci a skupinovém myšlení. Jsme připraveni přijmout i děti se specifickými potřebami jako jsou děti s ADHD nebo poruchami autistického spektra, což může zvýšit možnost integrace mezi dětmi s různými životními zkušenostmi.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna