Děti nebe

Hlavním cílem projektu je systematizovat a komplexně zajistit podporu rodičů prožívajících ztrátu dítěte, tj. podpořit jak rodiče samotné, tak vzdělávat zdravotnický personál a detabuizovat téma ztráty dítěte v široké společnosti. Projekt Děti nebe reaguje na aktuální situaci v České republice – ročně v ČR zemře přibližně 600 dětí buď ještě před narozením, tzn. po 22. týdnu těhotenství, nebo do jednoho roku po narození. 

Cílem projektu je poskytnout rodičům prožívajícím ztrátu dítěte bezprostřední pomoc, návaznou pomoc, komunikovat potřeby rodičů prožívajících ztrátu dítěte směrem ke zdravotnickému personálu a detabuizovat téma „ztráty dítěte“ a otevřít jej společnosti. Na tyto potřeby projekt odpovídá službou psychologického poradenství (dlouhodobá práce), motivačními přednáškami, uzavřenými skupinami rodičů se zkušeností ztráty dítěte a realizací kurzu pro zdravotníky s ohledem na zprostředkování perspektivy rodičů prožívajících ztrátu dítěte nemocničnímu personálu. Nabízíme setkávání rodičů, otevřenou podpůrnou skupinu, kde rodiče mají možnost sdílení se v bezpečném prostředí empatie a důvěry. Před každým setkáním nabízíme možnost individuálního psychologického poradenství. V případě potřeby se mohou obrátit
na naši krizovou telefonní linku. 

Financováno:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP