Děti nebe

Hlavním cílem projektu je systematizovat a komplexně zajistit podporu rodičů prožívajících ztrátu dítěte, tj. podpořit jak rodiče samotné, tak vzdělávat zdravotnický personál a detabuizovat téma ztráty dítěte v široké společnosti. Projekt Děti nebe reaguje na aktuální situaci v České republice – ročně v ČR zemře přibližně 600 dětí buď ještě před narozením, tzn. po 22. týdnu těhotenství, nebo do jednoho roku po narození. 

Cílem projektu je poskytnout rodičům prožívajícím ztrátu dítěte bezprostřední pomoc, návaznou pomoc, komunikovat potřeby rodičů prožívajících ztrátu dítěte směrem ke zdravotnickému personálu a detabuizovat téma „ztráty dítěte“ a otevřít jej společnosti. Na tyto potřeby projekt odpovídá službou psychologického poradenství (dlouhodobá práce), motivačními přednáškami, uzavřenými skupinami rodičů se zkušeností ztráty dítěte a realizací kurzu pro zdravotníky s ohledem na zprostředkování perspektivy rodičů prožívajících ztrátu dítěte nemocničnímu personálu. Nabízíme setkávání rodičů, otevřenou podpůrnou skupinu, kde rodiče mají možnost sdílení se v bezpečném prostředí empatie a důvěry. Před každým setkáním nabízíme možnost individuálního psychologického poradenství. V případě potřeby se mohou obrátit
na naši krizovou telefonní linku. 

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)