Pro rodiny z Vysočiny

Cílem projektu je podpora rodin s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, rovněž podpora mezigeneračního soužití. Všechny aktivity projektu přispívají k utužení rodiny jako celku. Programy jsou zaměřené na vzdělávání, motivaci a podporu rodičů, snižování rodičovské nejistoty, posilování rodičovských kompetencí a podporu prevence sociálního vyloučení. Pro řešení výchovných i vztahových problémů poskytujeme rodičům možnost účastnit se programu KER (kurz efektivního rodičovství) v rodičovských vzdělávacích skupinách, kde mají možnost sdílení, výměny názorů, získání informací a nácviku dovedností, které jim umožní výchovné obtíže včas úspěšně překonávat. Programy jsou realizovány ve městech Havlíčkův Brod, Třešť, Třebíč, JIhlava a Žďár nad Sázavou. Aktivity projektu:
  • kurzy Dítě v bezpečí – Havlíčkův Brod, Třebíč
  • workshop Ovečky – Třešť
  • workshop Rosteme spolu – Třešť
  • Kurz Efektivní rodičovství – Havlíčkův Brod, Třešť
  • přednášky – Havlíčkův Brod – Třešť
  • otevřené besedy – Třešť
  • Jednorožné rožnění v Třešti
  • Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou