Na rozcestí

Projekt Na rozcestí nabízí komplexní podporu neúplných rodin s dětmi. Jedná se o rodiče rozvedené, ovdovělé či svobodné, kteří prožívají jednu z nejstresovějších situací v životě člověka. Tímto projektem se chceme zaměřit na podporu a provázení rodičů a zejména na ochranu práv dětí při udržování kontaktu s oběma rodiči, při naplňování potřeb dětí, podporu rodičů při zvládání konfliktů po rozchodu a prevenci syndromu zavrženého rodiče (SZR).

Cílem projektu je zajistit stabilní a komplexní službu pro neúplné rodiny v Jihomoravském kraji v roce 2021. Projekt si klade za cíl podpořit 95 rozvedených, ovdovělých či svobodných rodičů v době ztráty partnera a to individuální či skupinovou formou, dle potřeby klienta. Aktivity projektu pomáhají neúplným rodinám fungovat v každodenním životě a zvládat finanční, organizační i výchovnou složku života bez partnera, vyrovnat se s rozchodem a váhou zodpovědnosti za děti. Komplexní podpora spočívá i v práci s dítětem a se vztahy uvnitř neúplné rodiny. Pro děti je rozchod rodičů či ztráta jednoho z rodičů velkým stresem. Dítě pociťuje bolest, pocit zranitelnosti, smutek ze ztráty rodiče, silný pocit bezmoci, nejistotu, strach. Aktivita Klubíčko napomáhá dětem formou hry vyjádřit své pocity, minimalizovat ztráty, ke kterým dochází ztrátou či rozchodem rodičů a pomoci dítěti lépe se vyrovnat s rozchodem rodičů a zachovat si pozitivní obraz obou rodičů, což je jedním z předpokladů pro budování pozitivní identity a zdravý vývoj dítěte.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Aktivity projektu Na rozcestí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)