Na rozcestí

Projekt Na rozcestí nabízí komplexní podporu neúplných rodin s dětmi. Jedná se o rodiče rozvedené, ovdovělé či svobodné, kteří prožívají jednu z nejstresovějších situací v životě člověka.Tímto projektem se chceme zaměřit na podporu a provázení rodičů a zejména na ochranu práv dětí při udržování kontaktu s oběma rodiči, při naplňování potřeb dětí, podporu rodičů při zvládání konfliktů po rozchodu a prevenci syndromu zavrženého rodiče (SZR).

Cílem projektu je zajistit stabilní a komplexní službu pro neúplné rodiny v Jihomoravském kraji v roce 2018. Projekt si klade za cíl podpořit 65 rozvedených, ovdovělých či svobodných rodičů v době ztráty partnera a to individuální či skupinovou formou, dle potřeby klienta. Aktivity projektu pomáhají neúplným rodinám fungovat v každodenním životě a zvládat finanční, organizační i výchovnou složku života bez partnera, vyrovnat se s rozchodem a váhou zodpovědnosti za děti. Komplexní podpora spočívá i v práci s dítětem a se vztahy uvnitř neúplné rodiny. Pro děti je rozchod rodičů či ztráta jednoho z rodičů velkým stresem. Dítě pociťuje bolest, pocit zranitelnosti, smutek ze ztráty rodiče, silný pocit bezmoci, nejistotu, strach. Aktivita Klubíčko napomáhá dětem formou hry vyjádřit své pocity, minimalizovat ztráty, ke kterým dochází ztrátou či rozchodem rodičů a pomoci dítěti lépe se vyrovnat s rozchodem rodičů a zachovat si pozitivní obraz obou rodičů, což je jedním z předpokladů pro budování pozitivní identity a zdravý vývoj dítěte.

Financováno:

Aktivity projektu Na rozcestí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP