TROJLÍSTEK sblížení tří generací ®

Služba Trojlístek navazuje na stejnojmenný projekt Trojlístek, sblížení tří generací, který byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Projekt reaguje na současnou situaci nejen v JMK, na nedostatečný počet volných míst pro děti ve školkách a zařízení pro předškolní péči. Zaměřuje se na individuální péči o malé děti. Jeho jedinečnost spočívá v důrazu na mezigenerační provázanost. Upozorňuje na potřebnost a důležitost kontaktu dětí a třetí generace a podporuje skloubení rodinného a profesního života. Umožňuje návrat matek resp. otců ve stejné situaci na trh práce a ženám zralého věku smysluplně využít volný čas a životní zkušenosti.

Cílovou skupinou, které má projekt pomoci k návratu na trh práce a k lepší možnosti skloubení práce s péčí o rodinu, jsou tedy rodiče a sólo rodiče (samoživitelé) s malými nebo školními dětmi do 15 let. Projekt dále umožní dlouhodobě nezaměstnaným ženám po pětačtyřicátém roce života a ženám v předdůchodovém věku smysluplně trávit čas a posílit si kompetence, sebevědomí a dovednosti na vzdělávacích seminářích, které jsou pro ně v rámci projektu zdarma. 

Cílem služby Trojlístek je podpora rodiny, navázání vztahu mezi dítětem a ženou
zralého věku, která doplní domácí zázemí a v ideálním případě se stane dalším členem rodiny. Náhradní babičky mohou zastoupit vlastní babičku, která již nežije, bydlí daleko, nebo se s vnoučaty nestýká ze zdravotních či jiných důvodů.

Služba Trojlístek se vyznačuje propracovaností, individuálním přístupem a osobní angažovaností proškoleného pracovníka služby zaručující vysoký standard. 

Základním předpokladem účasti ve službě Trojlístek jsou dobrovolnost a vlastní zodpovědnost obou stran. Rodiny i „náhradní babičky“ podepisují písemnou smlouvu s Centrem pro rodinu a sociální péči, kterou mohou kdykoliv písemnou formou vypovědět. Pracovník služby zjišťuje zpětnou vazbu od klientů a řeší případné komplikace či nedorozumění. 

Více o službě: www.trojlistek.com

Financováno:

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem