Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Cílem projektu je podpora ekonomicky aktivních dospělých středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti i o své rodiče, patří do tzv. sendvičové generace.

Hlavním cílem projektu  bylo za pomoci dotazníkového šetření a rozhovorů zjistit, jaké mají příslušníci sendvičové generace žijící v Brně potřeby, a následně definovat konkrétní formy pomoci, které lidem jejich náročnou situaci usnadní. Dále bylo cílem vytvořit elektronický adresář organizací a institucí, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu.

Současně je problematika sendvičové generace zviditelňována a medializována. Vytváříme propagační materiály pro příslušníky sendvičové generace i pro širší veřejnost. Realizujeme workshopy a poskytujeme individuální aktivizační službu pro seniory. Výsledky projektu diskutujeme u kulatých stolů, kde se potkávají zástupci města Brna a prorodinných organizací. Spolupracujeme s odborníky a organizacemi, které mohou příslušníkům sendvičové generace nabídnout pomoc a podporu.

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty města Brna, tj. „Plánem zdraví města Brna 2018 – 2030“, konkrétně Opatřením B1.3.4.: „Podporování projektů zaměřených na problematiku sendvičové generace“.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna