Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Cílem projektu je podpora ekonomicky aktivních dospělých středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti i o své rodiče, patří do tzv. sendvičové generace. Hlavním cílem projektu v roce 2020 je provedení průzkumu potřeb cílové skupiny na území města Brna, tj. vyhledat a oslovit cca 100 respondentů a zjistit jejich konkrétní potřeby. Kompletní výstupy z tohoto dotazníkového šetření pak budou prezentovány u kulatého stolu města Brna. Dalším podpůrným materiálem bude elektronický adresář organizací a institucí, poskytujících komplexní informační balíček odborného poradenství pro cílovou skupinu. V průběhu projektu bude téma sendvičové generace propagováno a medializováno široké veřejnosti a odborníkům. Cílové skupině bude v roce 2020 nabídnuto a v případě potřeby také poskytnuto základní poradenství.

Cílovou skupinou projektu jsou tedy dospělí mezi 40 až 60 lety věku, ekonomicky aktivní jedinci středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti a staré rodiče. A dále to jsou dosud ekonomicky aktivní prarodiče, kteří se současně starají o své stárnoucí rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Tito jedinci jsou srovnáváni se sendvičem, kde právě oni jsou tou náplní do sendviče mezi dětmi (vnuky) a rodiči, o které pečují. Tato cílová skupina je vystavena dvěma odlišným typům nároků na péči, kterou často ještě musí skloubit se zaměstnáním a partnerem. V České republice se v tzv. „sendviči“ nachází přibližně každý 7. člověk ve středním věku.

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty města Brna, tj. „Plánem zdraví města Brna 2018 – 2030“, konkrétně Opatřením B1.3.4.: „Podporování projektů zaměřených na problematiku sendvičové generace“.

Financováno:

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)