Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Cílem projektu je podpora ekonomicky aktivních dospělých středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti i o své rodiče, patří do tzv. sendvičové generace. Hlavním cílem projektu v roce 2020 je provedení průzkumu potřeb cílové skupiny na území města Brna, tj. vyhledat a oslovit cca 100 respondentů a zjistit jejich konkrétní potřeby. Kompletní výstupy z tohoto dotazníkového šetření pak budou prezentovány u kulatého stolu města Brna. Dalším podpůrným materiálem bude elektronický adresář organizací a institucí, poskytujících komplexní informační balíček odborného poradenství pro cílovou skupinu. V průběhu projektu bude téma sendvičové generace propagováno a medializováno široké veřejnosti a odborníkům. Cílové skupině bude v roce 2020 nabídnuto a v případě potřeby také poskytnuto základní poradenství.

Cílovou skupinou projektu jsou tedy dospělí mezi 40 až 60 lety věku, ekonomicky aktivní jedinci středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti a staré rodiče. A dále to jsou dosud ekonomicky aktivní prarodiče, kteří se současně starají o své stárnoucí rodiče a zároveň pomáhají s péčí o vnoučata. Tito jedinci jsou srovnáváni se sendvičem, kde právě oni jsou tou náplní do sendviče mezi dětmi (vnuky) a rodiči, o které pečují. Tato cílová skupina je vystavena dvěma odlišným typům nároků na péči, kterou často ještě musí skloubit se zaměstnáním a partnerem. V České republice se v tzv. „sendviči“ nachází přibližně každý 7. člověk ve středním věku.

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty města Brna, tj. „Plánem zdraví města Brna 2018 – 2030“, konkrétně Opatřením B1.3.4.: „Podporování projektů zaměřených na problematiku sendvičové generace“.

Financováno:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP