ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání

Od srpna 2009 do července 2011 realizovalo Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s parntery projekt ANIMA PLUS CZ – Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

Projekt je rozvojovou součástí národního projektu Anima CZ, realizovaný Centry pro rodinu v ČR.

Partneři projektu ANIMA PLUS CZ:

  • Statutární město Brno
  • Národní centrum pro rodinu
  • IBM GS Delivery Center CR s.r.o.

Hlavní aktivity projektu:

  • Inovativní opatření na podporu účasti žen v oboru ICT, vzdělávání a výcvik žen ve spolupráci s partnerem IBM ČR
  • Audit Rodina&Zaměstnání – přenos know-how ze zahraničí, modifikace na poměry ČR, pilotní odzkoušení, udělení licenční značky Podnik příznivý rodině
  • Školení zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slučitelnosti rodiny a zaměstnání

Cíle projektu:

  • podpora slučitelnosti rodiny zaměstnání a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů formou inovativních opatření
  • zavedením a pilotním odzkoušením licenčního Auditu Rodina&Zaměstnání podpořit používání tohoto systémového nástroje pro lepší slaďování profesního a rodinného života v ČR
  • podpora účasti žen v oboru ICT
  • zvýšení senzitivity zaměstnavatelů a veřejnosti k problematice uplatňování rovných práv žen a mužů na trhu práce

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.