Mám ADHD a vím, co smím

Projekt reaguje na potřeby dětí se syndromem ADHD, které souvisí s jejich nedostatečným zapojením do rozhodovacích procesů. Posiluje pozici dítěte s ADHD ve vlastní rodině, zvyšuje kompetence dítěte s ADHD rozhodovat o sobě samém a zvyšuje možnost a příležitost ovlivnit procesy, které se ho bezprostředně týkají.

Aktivity projektu reagují na hlavní cíl Národní strategie ochrany práv dětí a to “právo na dětství”, resp. priority A (participace dítěte) a B (eliminace diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem a mladým lidem) a na konkrétní dílčí cíle strategie (např. zvyšování všeobecného povědomí o otázce práv dětí u dospělých i dětí; vytváření příležitostí pro děti a mladé lidi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají a které je ovlivňují; vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením).

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD na rozhodovacích procesech v aktivitách a činnostech, které se jich bezprostředně týkají a které významně ovlivňují jejich další vývoj. Současně chceme změnit vnímání dítěte s ADHD ve společnosti a vzdělávat odborníky, kteří se podílejí na rozhodovacích procesech o dětech s ADHD.

Práva dítěte musí být zaručena každému dítěti bez diskriminace, proto projekt podpoří aktivní zapojení dětí se syndromem ADHD do rozhodovacích procesů a následnou saturaci jejich potřeb, čímž dojde k vyrovnání sociálních rozdílů mezi “zdravými” dětmi a dětmi s tímto konkrétním postižením. Stanou se rovnocennějším partnerem nejen v rámci rodiny, ale také v komunikaci s dalšími zástupci odborných subjektů jako je např. škola, lékaři, pedagogicko-psychologické poradny, neziskové organizace apod.

Cílové skupiny:

  • primární: děti se syndromem ADHD žijící v úplné/neúplné/doplněné rodině
  • sekundární: odborníci pro práci s dětmi – psychologové, soc. pracovníci OSPODu, terapeuti, lékaři, pedagogičtí pracovníci, asistenti

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2017

Více informací naleznete na stránkách: www.neklidne-deti.cz

Projekt je součástí kampaně „Právo na dětství“.