Aktivně s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči

Cílem projektu Aktivně s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči je aktivní a smysluplné využití volného času pro děti ve městě Brně. Cílem realizace navržených aktivit je zajistit kvalitní trávení volného času dětí školního věku v době školního volna, rozvoj jejich sociálních, komunikačních a pracovních kompetencí.

Háďata – cvičení pro rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi od 6 do 7 let je pohybový program je založen na principu pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Zaměřuje se na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních potíží souvisejících s problematikou hyperaktivity a neklidu (cvičení na posilování hrubé i jemné motoriky, stabilitu, pozornost, práci se svalovým napětím, tělesným neklidem a relaxaci). Cvičení probíhá hravou formou pod vedením lektorky s několikaletou praxí a asistentky. Cvičení rodičů s dětmi posiluje jejich vzájemnou vazbu. Rodiče si také mají možnost prakticky vyzkoušet, jak s dítětem zacházet a tyto postupy mohou aplikovat i v domácím prostředí.

SKEENER – skupina pro nácvik komunikace, práce s emocemi, zvládání emocí negativních a práce na respektu k autoritě.Skupina je určena hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8-13 let a je zaměřena na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se vzájemně naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými (autoritami) a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku. Přirozeným způsobem tak dochází k osvojování těch způsobů chování, kterým se hyperaktivní a neklidné děti musí naučit, aby byly schopny správně fungovat v rámci svých sociálních skupin (rodina, škola, zájmové kroužky, atd.), což je nezbytná dovednost pro plnohodnotný život v současné společnosti. Skupina probíhá pod vedením zkušené lektorky s mnohaletou zkušeností se skupinovou prací s hyperaktivními a neklidnými dětmi.

Příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti  –  letní příměstský tábor je určen pro hyperaktivní a neklidné školní děti ve věku 7-10 let. Cílem aktivity je nabídnout hyperaktivním dětem možnost smysluplného trávení části prázdninového období a podpořit rodiče v péči o tyto děti v době prázdnin. V rámci aktivity pracuje se skupinou dětí lektor a 3 asistenti. Náplní tábora budou aktivity na podporu sebejistoty hyperaktivních dětí a pozitivní motivaci v činnostech, která je pro tyto děti velice důležitá.

Příměstský tábor – letní příměstský tábor je určen pro školní děti ve věku 7 – 10 let. Příměstský tábor pro děti je realizován v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno kde jsou místnosti uzpůsobené pobytu dětí a realizaci aktivit s tím spojených. K dispozici bude místnost společenského sálu, kterou je možné využít jak na pohybové aktivity, tak aktivity výtvarného typu. Dále disponujeme přilehlou zahradou přímo v místě realizace tábora, možností využití dostupných parků ve městě Brně, případně lesů městských části v Brně či celodenního výletu mimo město Brno. Obědy pro děti budou zajištěny. Příměstský tábor bude tematicky zaměřen, čemuž bude odpovídat konkrétní pojetí aktivit. Máme v plánu zařadit mnoho pohybových aktivit venku (jízda na koloběžce, míčové sporty, apod.) včetně návštěvy koupaliště a lanového centra.  

Financováno: