Diecézní pouť rodin 2018

Diecézní pouť rodin je akce, která má již patnáctiletou tradici. Každoročně přiláká přibližně 2 000 účastníků. Akce je především podporou rodinného života, instituce rodiny a základních rodinných hodnot, prostřednictvím společných zážitků při programech. Diecézní pouť rodin 2018 si klade za cíl být stejně jako v minulých letech místem, kde se setkají různé generace v rodině – děti a mládež, rodiče i senioři (účast prarodičů s vnoučaty).

V rámci patnáctileté zkušenosti s pořádáním poutě rodin ve Žďáru nad Sázavou se osvědčil organizační tým složený ze zástupců Centra pro rodinu a sociální péči, Biskupství brněnského, Farnosti Žďár nad Sázavou II., Diecézního centra mládeže brněnské diecéze, Katechetického centra a Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou. Všechny tyto organizace mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním akcí velkého rozsahu, např. celonárodní konference. Celkový počet dobrovolníků je 200.

Diecézní pouť rodin 2018 se chce vrátit k tradičnímu smyslu putování, kdy křesťané už od starověku putovali na místa se zvláštním významem, spojená se životem světců či mariánských zjevení. Pouť je zastavením a zklidněním v každodenním životě, je příležitostí k děkování či prosbám na nějaký úmysl. Namáhavá cesta může být vyjádřením kajícnosti a krása okolní přírody vede k vděčnosti a obdivu stvoření. Pěší pouť je vlastně obrazem životní poutě každého člověka.

Celá pěší trasa povede z Obyčtova do Žďáru nad Sázavou (17,5 km), poutníci přijedou vlakem z Brna do Ostrova nad Oslavou a půjdou cca 1,5 km k poutnímu kostelu v Obyčtově, kde bude přivítání a zahájení modlitbou. Poté se vydají 3 km polní cestou do Jam a dále 3 km do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích, kde bude katecheze a příležitost ke svátosti smíření. Další 2 km povedou do Veselíčka, zde v Orlovně bude oběd a navíc je tu k vidění jeden z posledních hrajících orchestrionů v České republice. Z Veselíčka půjdeme asi 8 km přes Mělkovice, Plíčky, Vysokou až na Zelenou horu.

K poutníkům bude možné se připojit také ve Slavkovicích nebo ve Veselíčku, protože pěší trasu lze kombinovat s vlakem na horní trati Tišnov – Bystřice – Nové Město – Žďár nad Sázavou, a cestu takto zkrátit a přizpůsobit svým možnostem.

Během pěší cesty budou moci děti společně s rodiči nebo prarodiči projít stanoviště, na kterých budou plnit úkoly týkající se českých světců. Společně s dobrovolníky zajišťuje Centrum pro rodinu a sociální péči.

Pro účastníky pouti, kteří přijedou až do Žďáru, bude od 13.00 do 15.00 připraven program v areálu kláštera.

Výtvarné tvoření pro děti budou na III. nádvoří zajišťovat pracovnice Charita Jihlava. Každé dítě bude mít možnost volby z několika možností výtvarných výrobků, které bude moci tvořit společně s rodičem nebo prarodičem.

Financováno: