V rytmu ADHD

Projekt nabízí pravidelné programy – Háďata a Skeener a letní příměstský tábor, podporující
psycho – sociální rozvoj dětí se syndromem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

 1. Pohybový program Háďata pro rodiče s dětmi ve věku 6 – 7 let je založen na principu pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Zaměřuje se na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních potíží souvisejících s problematikou hyperaktivity a neklidu (cvičení
  na posilování motoriky, pozornost, práci se svalovým napětím, tělesným neklidem a relaxaci). Cvičení probíhá hravou formou pod vedením lektorky a asistentky.
 2. Skupina SKEENER je určena hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8 – 13 let
  a je zaměřena na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se vzájemně naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky
  i dospělými (autoritami) a to formou činností, které jsou přijatelné jejich věku. Vhodnost tohoto způsobu je pod dohledem lektorky, která zasahuje pouze v případě vyhrocených situací.
 3. Letní příměstský tábor je určen ADHD dětem ve věku 7 – 10 let. Cílem aktivity je nabídnout hyperaktivním dětem možnost smysluplného trávení části prázdninového období a podpořit rodiče
  v péči o tyto děti v době prázdnin. Vzhledem k bezpečnosti, potřebám a náročnosti péče
  o hyperaktivní a neklidné děti, pečuje o děti po celou dobu tábora vždy jeden lektor a tři asistenti. Maximální počet dětí na táboře je osm a to z důvodu specifických potřeb. Délka tábora je stanovena
  na 5 pracovních dní.

Více informací o projektu v rytmu ADHD, naleznete na webových stránkách www.neklidne-deti.cz.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna