V rytmu ADHD

Projekt nabízí pravidelné programy – Háďata a Skeener a letní příměstský tábor, podporující
psycho – sociální rozvoj dětí se syndromem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

  1. Pohybový program Háďata pro rodiče s dětmi ve věku 6 – 7 let je založen na principu pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Zaměřuje se na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních potíží souvisejících s problematikou hyperaktivity a neklidu (cvičení
    na posilování motoriky, pozornost, práci se svalovým napětím, tělesným neklidem a relaxaci). Cvičení probíhá hravou formou pod vedením lektorky a asistentky.
  2. Skupina SKEENER je určena hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8 – 13 let
    a je zaměřena na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se vzájemně naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky
    i dospělými (autoritami) a to formou činností, které jsou přijatelné jejich věku. Vhodnost tohoto způsobu je pod dohledem lektorky, která zasahuje pouze v případě vyhrocených situací.

Více informací o projektu v rytmu ADHD, naleznete na webových stránkách www.neklidne-deti.cz.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna