V rytmu ADHD

Projekt nabízí pravidelné programy – Háďata a Skeener a letní příměstský tábor, podporující
psycho – sociální rozvoj dětí se syndromem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

 1. Pohybový program Háďata pro rodiče s dětmi ve věku 6 – 7 let je založen na principu pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Zaměřuje se na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních potíží souvisejících s problematikou hyperaktivity a neklidu (cvičení
  na posilování motoriky, pozornost, práci se svalovým napětím, tělesným neklidem a relaxaci). Cvičení probíhá hravou formou pod vedením lektorky a asistentky.
 2. Skupina SKEENER je určena hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8 – 13 let
  a je zaměřena na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se vzájemně naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky
  i dospělými (autoritami) a to formou činností, které jsou přijatelné jejich věku. Vhodnost tohoto způsobu je pod dohledem lektorky, která zasahuje pouze v případě vyhrocených situací.
 3. Letní příměstský tábor je určen ADHD dětem ve věku 7 – 10 let. Cílem aktivity je nabídnout hyperaktivním dětem možnost smysluplného trávení části prázdninového období a podpořit rodiče
  v péči o tyto děti v době prázdnin. Vzhledem k bezpečnosti, potřebám a náročnosti péče
  o hyperaktivní a neklidné děti, pečuje o děti po celou dobu tábora vždy jeden lektor a tři asistenti. Maximální počet dětí na táboře je osm a to z důvodu specifických potřeb. Délka tábora je stanovena
  na 5 pracovních dní.

Více informací o projektu v rytmu ADHD, naleznete na webových stránkách www.neklidne-deti.cz.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)