Skupinová aktivizační služba pro seniory

Cílem projektu jsou pravidelné skupinové aktivizační práce napomoci seniorům, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Aktivity projektu povzbuzují klienty ke zkvalitňování jejich života i v rámci společnosti a nabízí jim prostředky k dosažení osobních cílů.

Tímto projektem usilujeme o to, aby:

  • si senioři měli s kým popovídat a necítili se sami;
  • využívali různé možnosti pro trávení svého času;
  • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací;
  • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Zásady služby našim…

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka

E – empatie a individuální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu

N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů

I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku

O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup

R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí

Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku

M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)