Skupinová aktivizační služba pro seniory

Cílem projektu jsou pravidelné skupinové aktivizační práce napomoci seniorům, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Aktivity projektu povzbuzují klienty ke zkvalitňování jejich života i v rámci společnosti a nabízí jim prostředky k dosažení osobních cílů.

Tímto projektem usilujeme o to, aby:

  • si senioři měli s kým popovídat a necítili se sami;
  • využívali různé možnosti pro trávení svého času;
  • věděli, kam se obrátit o pomoc při řešení každodenních situací;
  • žili doma, ve svém přirozeném prostředí.

Zásady služby našim…

S – stárnutí uznáváme jako přirozený vývoj patřící k životu každého člověka

E – empatie a individuální doprovázení jsou pevnou součástí našeho přístupu

N – nabízíme potřebnou pomoc a podporu odpovídající potřebám seniorů

I – i umírání vnímáme jako součást života a podporujeme, aby umírající i jejich blízcí získali užitečnou a důstojnou pomoc v tomto okamžiku

O – odbornost je pro nás stejně důležitá, jako lidský přístup

R – respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav nebo v jaké životní situaci se nacházejí

Ů – usilujeme o přiměřenou aktivizaci a všestranný rozvoj seniorů až do vysokého věku

M – moudrost a zkušenost seniorů vnímáme jako cenné zdroje pro celou společnost

Financováno:

Odbor zdraví

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP